TMMOB`YE BAĞLI MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI ODALAR ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İLE DAYANIŞMA İÇİNDEDİR!

Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO), Eti Gümüş AŞ’ye ait Kütahya’daki tesisin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılma üzerine oluşan siyanür sızıntısı üzerine yaptığı açıklamalara karşı Eti Gümüş AŞ’nin ÇMO’nun basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL’lik tazminat istemiyle dava açması üzerine TMMOB’ye bağlı 19 Oda, ÇMO ile dayanışma amacıyla 8 Temmuz 2011 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.

Eklenme Tarihi: 25/04/2016

 

07.05.2011 tarihinde Eti Gümüş AŞ`nin Kütahya‘daki Gümüş İşleme Tesisi`nin atık havuzunda yaşanan kısmi yıkılmadan kaynaklı siyanür sızıntısı üzerine Çevre Mühendisleri Odamız (ÇMO) mesleki kamusal-toplumsal sorumlulukları gereği bilimsel-teknik çerçevede kamuoyuna bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapmış, bu açıklamaları hazmedemeyen Yıldızlar Holdinge bağlı ETİ Gümüş AŞ, ÇMO`nun basın açıklamalarının dava sonuna kadar durdurulması ve 30 bin TL‘lik tazminat istemiyle bir dava açmıştır.

 

Açılan dava daha fazla rant ve azami kâr güdüsüyle, başta Çevre Mühendisleri Odamız olmak üzere, kamu yararını ve halk sağlığını zedeleyen faaliyetler ile ilgili olarak meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerince yapılan basın açıklamalarını engellemeye yöneliktir.

 

Bu dava ne mesleki kamusal-toplumsal sorumluluklarını yerine getiren Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer Odalarımıza ne de üst birliğimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne (TMMOB) açılan ne ilk davadır ne de sonuncusu olacaktır. Böyle onlarca, yüzlerce dava bulunmakta ancak bizlerin bilimsel mesleki gerçekler ışığında faaliyet yürüttüğümüz eylem ve etkinliklerimiz mahkeme kararlarıyla da teyit edilmektedir.

 

Bilinmelidir ki TMMOB ve bağlı Odaları için mesleki bilimsel doğrular ile kamu ve halk sağlığı esastır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre, kentleşme v.b. alanlar ile ilgili faaliyet ve açıklamalarımızdaki temel yaklaşım budur.

 

Yine bilinmelidir ki, Odalarımızın ve TMMOB‘nin ülke, kamu ve toplum zararına yol açan uygulamalara yönelik kamuoyunu bilgilendirme sorumlulukları engellenemeyecek, durdurulamayacaktır.

 

Yağma, sömürü ve usulsüzlükler karşısında Odalarımız ve Birliğimiz her zaman bilimin, tekniğin ve halkımızın yanında olacak, dayanışma ve birlikte hareket etme araçlarını geliştirecektir.

 

Biz aşağıda imzaları bulunan TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak, Çevre Mühendisleri Odası`nın yanında olacağımızı ve ÇMO‘nun aleyhine her türlü girişime karşı, Odalarımız ve TMMOB`nin birleşik örgütlü gücü ile karşılık vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

08.07.2011

 

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası 

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası