YETKİMİZ OLSA EĞİTİMSİZLERİN MÜTEAHHİTLİK YAPMASINA İZİN VERMEZDİK

İnşaat Mühendisleri Odası, Ali Ağaoğlu`nun basında yer alan görüşleriyle ilgili 26 Mart 2011 tarihinde açıklama yaptı.

Eklenme Tarihi: 25/04/2016

 

24 Mart 2011 tarihinde TRT Haber`de Ekonomi Kulübü programında katılan işadamı Ali Ağaoğlu`nun "Yetkim olsa mimarlar odasını kapatırdım" şekilde sözler sarf ettiği basına yansımıştır.

 

Anlaşılan o ki özellikle meslek odalarını hedefe alan bu açıklama, basının dikkatini çekmiş ve pek çok haber sitesi, talihsiz açıklamayı manşetine taşımıştır.

İşin doğrusu bu açıklamalara "deli saçması" ve "cehaletin delili" deyip geçmek mümkündür. Mühendislik, mimarlık eğitimi almayan birinin meslek odalarıyla ilgili açıklamasına yanıt vermek bizler açısından zuldür. Cehaletle mücadele meslek odalarının değil, eğitim kurumlarının asli görevleri arasındadır.

Meslek odalarının işlevini ve anlamını bilmeyen, örgütlenmenin toplumsal ve mesleki mücadeleler tarihindeki yeri ve öneminin farkında olmayan, demokratik örgütlenmelere, sivil toplum inisiyatiflerine karşı hasmane duygular besleyen, mimarların ve inşaat mühendislerinin görev ve sorumluluklarından ve mesleki sınırların nerede başlayıp nerede bittiğinden bile bihaber olan bir "müteahhidin"  açıklamalarını ciddiye almayız.

Bu söyleme o kadar alışığız ve öyle tanıdık geliyor ki bize. Kimin söylediği kısmını görmezden gelseniz, görüşlerin sahibinin Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş veya Ankara`daki meslektaşı Gökçek sanabilirsiniz.

Ağaoğlu sanki, siyasi iktidara ve paralelindeki yerel yöneticilere diyet ödemektedir. Aynı koroya, olanca "sevimli yüzü ve doğal haliyle" katılmış, aklınca saldırılması en "kolay" noktaya, en kolay tarzda saldırmaya kalkışmıştır.

Ancak, mühendislerin, mimarların meslek odalarına ve onların çatı örgütü olan TMMOB`ye saldırmak tarihin hiçbir döneminde kolay olmamıştır, bundan sonra da kolay olmayacaktır.

Ağaoğlu`nun derdini anlamamak için en kibar tabirle ahmak olmak gerekmektedir. Ağaoğlu ve duygularına tercüman olduğu iktidar sahipleri, meslek odalarından rahatsızdır. Bunun nedeni gayet açıktır. Çünkü ne zaman hukuku, yasaları çiğneseler, ne zaman, yeşili, ormanlık alanları, su havzalarını yok etmeye kalkışsalar, ne zaman boğaza "ucube" köprüler yapsalar, ne zaman fütursuzca özelleştirme gerçekleştirseler, ne zaman enerji üretiminde akla hayale gelmeyecek oyunlarla enerjide haksız kazanç sağlasalar, ne zaman kentsel değerleri ranta çevirseler meslek odaları karşılarına dikilmiştir.

Ağaoğlu`nu rahatsız eden işte budur. Bu nedenle bizlerden rahatsızdırlar. Onlar "köpeksiz köyde değneksiz gezmek" istiyor ancak TMMOB duvarına çarpıp dağılıyorlar.

Mühendisler, mimarlar ve bağlı oldukları meslek odaları bu ülkenin değerlerinin ulusal ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir.

Bu tür karalama, itibarsızlaştırma girişimlerini şimdiye dek nasıl boşa çıkardıysak, bundan sonra boşa çıkaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. TMMOB ve bağlı odalarının olduğu bir ülkede kimse "değneksiz" gezemeyecektir.

Deprem ve deprem önlemleriyle ilgili yapılan vurgular ne yazık ki doğrudur. Ancak Ağaoğlu bilmelidir ki, yapı üretim sürecinden siyasi iktidarlar sorumludur. Mühendislik hizmeti almadan yapılan ve depreme bile gerek kalmadan yıkılan binalardan mühendisler, mimarlar değil, merkezi ve yerel yönetimler sorumludur.

İnşaat Mühendisleri Odası`nın 1999 depremlerinden bu yana yapı denetim sisteminin üzerinde ısrarla durduğu, aynı ısrarla mevzuat değişikliği istediği, depreme duyarlılık yürüyüşleri gerçekleştirdiği, meslektaşlarını meslek içi eğitime tabi tuttuğu, deprem konu başlığı ile yüzlerce ulusal/uluslararası etkinlik düzenlediği bilinmektedir.

Ağaoğlu bilmiyor olabilir mi? Kamuoyunda yarattığı algı, bilmeme ihtimalinin yüksek olduğu noktasında olsa da, farkındayız ki, bu algı bir reklam figürü için yaratılmış, daha çok kar için kamuoyuna dayatılmıştır.

Ağaoğlu`nun, "müteahhitlik karinesi" bulunsa da, "masumiyet karinesi" sahibi olmadığı kesindir.

Eğer mühendislik ve mimarlık yayınlarını, basın açıklamalarını, odaların bilimsel etkinliklerini takip ediyorsa, ya da danışmanları kulağına birkaç kelime fısıldamışsa şunu da bilmesi gerekmektedir: Mühendis ve mimarlar, yasa ve yönetmeliklerdeki müteahhit tanımından son derece rahatsızdır. Her şey bir tarafa mühendislik ve mimarlık eğitimi almamış kişilerin sırf parası olduğu için müteahhitlik yapmasını bilime ve insana saygısızlık olarak görmekteyiz.

O zaman, başlığa çıkardığımız cümleyi yazımızı bitirirken bir kez daha hatırlatmakta bir sakınca yoktur. Yetkimiz olsa eğitimsizlerin müteahhitlik yapmasına izin vermezdik.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası