SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Danıştay Onuncu Daire, TMMOB tarafından açılan dava sonucu 15 Ağustos 2009 tarih 27320 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği?nin 1. ve 2. maddeleri ile 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) ve (j) bendinin, 5, 6, 7, 8, 9,10 maddelerinin ve geçici 1. maddesinin yürütmesini durdurdu.

Eklenme Tarihi: 01/11/2011

Danıştay Onuncu Daire, TMMOB tarafından açılan dava sonucu 15 Ağustos 2009 tarih 27320 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği`nin 1. ve 2. maddeleri ile 4. maddesinin 1. fıkrasının (i) ve (j) bendinin, 5, 6, 7, 8, 9,10 maddelerinin ve geçici 1. maddesinin yürütmesini durdurdu.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası