DİSK-AR: İşsizlik %18.07

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü(DİSK-AR) Aralık 2010 İstihdam raporunu yayımladı. Raporda, geniş tanımlı işsizlik yüzde 18.07 olarak belirtilirken istihdamdaki artışın kayıtdışı ve güvencesizliğin bir ürünü olduğu belirtildi.

Eklenme Tarihi: 01/11/2011

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü(DİSK-AR) Aralık 2010 İstihdam raporunu yayımladı. Raporda, geniş tanımlı işsizlik yüzde 18.07 olarak belirtilirken istihdamdaki artışın kayıtdışı ve güvencesizliğin bir ürünü olduğu belirtildi.

DİSK-AR`ın TÜİK Hanehalkı İşgücü Anket Aralık 2010 dönem sonuçları üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, başta umutsuzluk olmak üzere çeşitli nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olan umudu kesik işsizlerin de hesaba katıldığı, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.07 olarak ifade edilirken, "1 saat bile çalışsda işsiz sayılmayan, yetersiz ve eksik zamanlı istihdam edilen gizli işsizler ilave edildiğinde bu oran yüzde 22 düzeylerine ulaşıyor" denildi. İşsiz sayısı ise resmi rakamlara göre 2 milyon 929 bin olarak belirtilirken, bu rakama umutsuz işsizler dahil edildiğinde 5 milyon, gizli işsizler deklendiğinde 6 milyon 65 bine vardığı tespiti yapıldı. Raporda, işsiz sayısının 2007 Aralık dönemine göre 464 bin arttığı, bu rakama umudu kesik işsizler de dahil edildiğinde 853 bin arttığı belirtiliyor. Rapora göre, resmi rakamlarda ifade edilen rakamlarda işsizlerin en önemli kısmını geçici işte çalıştığı için işsiz kalanlar oluştururken, bu rakam resmi işsizlerin yüzde 32,6`sını yani 955 bin kişiyi ifade ediyor. Raporda ayrıca işsizlik rakamlarına, umudu olmayan işsizlerin ve çalışmaya hazır olanların da eklenmediği belirtildi.

Tarımdaki artış halkın çaresizliğinin göstergesidir

Raporda, Türkiye`de kriz dönemiyle birlikte tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısındaki artışın gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, tarım sektöründeki istihdam arrtışının, krizde halkın çaresizliğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi. Son 3 yıllık dönemde tarımın payının yüzde 21.38`den yüzde 24.68`e fırladığı belirtilirken tarımda istihdam edilen kişi sayısının 550 bin iken 1 milyon 282 bin olduğu belirtildi. Raporda, tarım kesiminde yaşanan bu istihdam artışının gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken bu alanda istihdam edilenlerin yarısından fazlasının kadınlar olduğu ve bunların da 4`te 3`ünü ücretsiz aile işçisi olarak istihdama katılmış olarak sayıldıklarını dile getirilirken tarım kesiminde istihdama dahil edilenlerin birçoğunun en kötü koşullarında çalışma yaşamına dahil olduğu tespiti yapıldı.

İstihdam artışı güvencesizliğin artışıdır

Raporda kayıtdışı çalışanların sayısının 1 milyon 40 bin kişilik artış gösterdiğine dikkat çekilirken, "istihdam artışı adı altında ortaya konulanın, güvencesiz, esnek ve kuralsız, kötü çalışma koşullarının yaygınlaşması olduğu" vurgusu yapıldı. Raporda ayrıca, işsizlikle mücadele konusunda ortaya konulan tablonun eksik kaldığı, işsizlik oranlarının korkutucu düzeylerde seyretmeye devam ettiği belirtilirken işsizlikle mücadele için şu çözüm önerileri ortaya konuldu:

·         Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 40 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir

·         Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır

·         Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir şekilde uygulanmalıdır

·         Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır

·         Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır

·         Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır

·         Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam engellenmelidir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası