Elektrik Piyasası Özel Sektör Denetimine Açılıyor

Elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesinin ardından elektrik piyasasınının denetim faaliyetlerinin de özelleştirilmesi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından bir yönetmelik taslağı hazırlandı.

Eklenme Tarihi: 01/11/2011

 

Elektrik dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesinin ardından elektrik piyasasınının denetim faaliyetlerinin de özelleştirilmesi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından bir yönetmelik taslağı hazırlandı.

 

EPDK tarafından hazırlanan ve elektrik dağıtım ve üretim tesislerinin faaliyetlerinin denetlenmesine dair düzenlemeler içeren "Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı" kamuoyunun görüşe sunuldu.

 

Hazırlanan taslağa göre, elektrik piyasasında denetim faaliyetlerinden EPDK sorumlu olacak, ancak kurul, bu yetkisini görevlendirme yaptığı şirket elemanları vasıtasıyla kullanabilecek. Yani taslak bu alandaki denetim faaliyetinin özel sektör tarafından yapılabilmesinin önünü açarak EPDK`dan elektrik üretimi ve dağıtımıyla ilgili olarak lisans alan şirketlerin lisansları kapsamındaki tüm faaliyetlerinin kurul adına denetlenmesinin usul ve esasları belirleniyor.

Taslakta, EPDK denetim şirketlerini belirlemek için yayımlayacağı "Denetim Hizmeti Alımına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, kendisine yapılan başvuruları değerlendirecek ve yeterli gördüğü denetim şirketlerine "yetki belgesi" verecek. Kurulun yetkisi, söz konusu belgeye yıllık vize şartı koymak ve tespit edilecek miktarlarda başvuru ve yıllık vize ücreti getirmekle sınırlı olacak. Denetimle yetkili şirket, elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans alan dağıtım veya üretim şirketlerinin, ilgili mevzuat ve kararlara aykırı işlemleri olup olmadığını denetleyecek ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken "rekabet" ilkesini esas alacak.

Taslağın, Mayıs ayına kadar değerlendirilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

Denetim faaliyetleri hızla özelleştirilirken...

 

Özelleştirme politikalarıyla birçok kamu kurumu tasfiye edilirken, bu kurumlarda çalışan mühendisler ve işçiler de işlerini kaybetmekte ve işsizliğe mahkum edilmektedirler. Son dönemde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Su Yapıları Denetimi gibi birçok denetim alanının özelleştirilmesi bu alanlarda çalışan birçok mühendisi de işsizleştirirken kamuda çalışan mühendislerin istihdam alanlarını daraltmaktadır. Kamu hizmeti olarak yürütülmesi gereken denetim hizmetinin özelleştirilmesi hem denetim hizmetini niteliksizleştirmekte hem de bu alanda çalışan mühendisleri de teknik personel haline getirmektedir.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası