DİSK-AR: ÜCRETLER DÜŞTÜ, YOKSULLUK ARTTI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü(DİSK-AR), ?Sanayide Reel Birim Ücretler ve İstihdam 2010 Raporu? yayımladı. Raporda, 2010?da ücretlerdeki gerilemenin 2007?ye göre 8.24?ü bulduğu ifade edilirken emekçilerin yoğun çalışma sürelerine karşın, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Eklenme Tarihi: 01/11/2011

 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü(DİSK-AR), "Sanayide Reel Birim Ücretler ve İstihdam 2010 Raporu" yayımladı. Raporda, 2010`da ücretlerdeki gerilemenin 2007`ye göre 8.24`ü bulduğu ifade edilirken emekçilerin yoğun çalışma sürelerine karşın, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Rapora göre, 2. Erdoğan Hükümeti çalışanları yoksullaştırırken sanayi istihdamında 2007 rakamlarına ulaşılamadığı belirtildi. Bunun nedenleri olarak da, işten çıkartılan işçilerin geri alınmaması ve işverenlerin aynı işi mevcut kadrosu üzerinden daha yoğun ve esnek çalışma ile gerçekleştirmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi üretim endeksi, TÜİK Sanayi işgücü girdi endeksleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi üzerinde yapılan hesaplamalara göre, son 3 yıllık süreçte reel birim ücretlerde ciddi kayıpların yaşandığının ifade edilen raporda, 2008 yılında reel birim ücretlerde yaşanan gerilemenin 2009 yılında kısmi ve sınırlı şekilde toparlandığı, ancak 2010 yılında reel birim ücretlerde gerilemenin sürdüğü kaydedildi. Raporda, işçi başına üretkenlik artmasına karşın sanayide brüt reel brim ücretlerin, kriz öncesi 2007`ye göre yüzde 8.24 oranında gerilediği tespiti yapıldı.

Raporda, "birileri sürekli zenginleşirken, diğerlerinin yoksullaştığı bir sistem ile övünülecek bir şey yoktur. Esnekliğin bu denli yaygınlaştığı, istihdamın yarısının kayıtdışında olduğu, reel ücretlerin gerilediği işsizliğin astronomik rakamlara ulaştığı bu süreçte, `krizin etkileri ile mücadele` diye akıllarda kalan şirketlere aktarılan kaynak hariç, somut hiçbir şey yoktur" denildi. Gerçekleşen verimlilik artışının da teknolojik yeniliklerden daha çok, işin yoğunlaştırılmasının, fazla mesailerin, uzun çalışma saatlerinin ve esneklik uygulamalarının bir sonucu olduğu vurgulandı. Rapora göre, işçiler yoğun çalışma sürelerine karşın, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Raporda, "büyük bedeller ödenerek yaratılan toplumsal servetin adil bir biçimde dağıtılması, emeklilerin, kadınların, gençlerin, işçilerin aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilecekleri, insancıl bir çalışma rejimine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla artmaktadır" denildi.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası