Borçlar Kanunu?nda inşaat kusurlarına bakışın uluslararası uygulamadan farkı

Borçlar Kanunu?nda inşaat kusurlarına bakışın uluslararası uygulamadan farkı - Hüsnü Tözeren, Dr. Y. İnşaat Mühendisi

Eklenme Tarihi: 01/11/2011

 

Hüsnü Tözeren, Dr. Y. İnşaat Mühendisi

 

Bölüm 1 GİRİŞ

 

Tasarımcı ve kontrollük teşkilatlarının İngiliz veya Amerikalı; alt yüklenici ve tedarikçilerin Avrupa Birliği orijinli olması uluslararası inşaat projelerinde çok sık rastlanılan bir yapıdır. Bu yapıda, işleyiş sırasında ortaya çıkan yasal sorunları yorumlayabilmek Anglo-Amerikan ve AB sözleşme hukukunun incelenmesini gerektiriyor.

 

Sözleşme hukukunda, kusurlu mal ve/veya hizmet sunulmasının hangi koşullarda sözleşme hükümlerinin ihlali sayıldığı, bu durumda ortaya çıkan tazminat talepleri ve hatta sözleşmenin bozulma olasılığı üstünde durulan önemli yasal konulardır. Yurtiçi yapım işlerinde Borçlar Kanunu ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi bu konuda genel çerçeveyi çiziyor. Bu genel çerçeve uluslararası işlerde benzer konuların değerlendirilmesi açısından yetersiz kalıyor.

 

Yapım kusurlarından kaynaklanan yasal sorunlara en karmaşık örneklerden biri uluslararası bir inşaat projesinde düşük kaliteli betonun yarattığı yasal sorunlardır. Bu yazıda, yabancı hukuk kaynakları kullanılarak, bu özel durumun derinliğine incelenmesiyle, uluslararası işlerde inşaat kusurlarının ele alınış tarzı incelenecek ve borçlar kanunuyla kıyaslanacaktır.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası