Güvencesizliğe Karşı ?Çok Ses Tek Yürek?

Doktorundan hemşiresine, temizlik işçisinden laborantına kadar onbinlerce sağlık çalışanı 14 Mart Tıp Bayramından bir gün önce Ankara?da ?Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek? mitingini gerçekleştirdi. 16 Sağlık örgütünün çağrıcılığında yapılan mitinge TMMOB da destek verdi.

Eklenme Tarihi: 02/11/2011

 

Doktorundan hemşiresine, temizlik işçisinden laborantına kadar onbinlerce sağlık çalışanı 14 Mart Tıp Bayramından bir gün önce Ankara`da "Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Çok Ses Tek Yürek" mitingini gerçekleştirdi. 16 Sağlık örgütünün çağrıcılığında yapılan mitinge TMMOB da destek verdi.

 

Güvenceli bir iş talebiyle meydanları dolduran sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirme politikalarına, performans sistemine ve taşeronlaşmaya karşı Ankara sokaklarında "Çok ses tek yürek" sloganını haykırdı. Birçok ilden katılım sağlanan miting, saat 11`de Tren garında başladı. "Sağlıkta özelleştirmeye karşı çok ses tek yürek" ana pankartının arkasında Sıhhiye Meydanı?na doğru yürüyüşe geçildi. "Sağlık haktır satılamaz", "Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı istiyoruz" sloganları ve pankartlarıyla AKP Hükümetinin politikalarını eleştiren katılımcılara doktorların oluşturduğu bir perküsyon grubu da sahneden eşlik etti.

 

Miting de, Türk Tabipler Birliği(TTB) Merkez Konsey Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, SES genel Başkanı Bedriye Yorgun ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşma yaptı. Bilaloğlu konuşmasında amaçlarının herkese sağlık, güvenli gelecek olduğunu ifade ederek, tüm sağlık emekçilerinin iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık gibi temel talepleri olduğunu dile getirdi. Yorgun ise sağlık emekçilerinin özelleştirmeleri durdurmada kararlı olduğuna dikkat çekerek, sağlık emekçilerinin haklarına sahip olacaklarını belirtti. Çerkezoğlu ise sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu dile getirerek taşeron sistemine karşı başkaldırdıklarını söyledi.

 

Miting, Hacettepe Üniversitesi Asistan Hekimler tarafından kurulan "Haccettepe Bend" grubunun kısa konseri ve Ezginin günlüğü konserinin ardından son buldu.

 

Güvencesizlik Çalışanların Ortak Sorunu

 

Yeni istihdam biçimlerinin hızla yaygınlaştığı, sosyal hakların tırpanlandığı, güvenceli çalışmanın tarihe karışmak üzere olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çalışma yaşamı yeniden düzenleniyor; daha esnek, daha kuralsız, daha korunmasız ve daha güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılırken; kuralsızlık kural haline getiriliyor. İstihdamın esnekleşmesi ve özelleştirme politikaları, güvencesizliği daha geniş bir alana yayarken, birçok işkolunu da güvencesiz çalışma etrafında birleştiriyor. Mühendis, doktor, mimar, şehirplancısı da sosyal haklarını yitiriyor, geçici ve sözleşmeli işlerde çalışıyor ve özelleştirmelerde ilk işten atılanlar oluyor.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası