İMO ANKARA BROŞÜRLERİ: `Sınıf Yapısı ve Politik İdeoloji`, `Bilim İnsanları Proleterleşiyor mu?`

Proleterleştirme tartışmalarını ele aldığımız ?Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri? broşürlerimizin ikincisi ve üçüncüsü: Roli Varma?nın ?Bilim İnsanları Proleterleştiriyor mu?? ve Val Bullis?in ?Sınıf Yapısı ve Politik İdeolojileri?makalelerinin Türkçe çevrileri.

Eklenme Tarihi: 02/11/2011

 

Son yıllarda üretim ve emek süreci içerisinde emekçilerin sermayeye bağımlılığını doğrudan ve dolaylı yollardan arttıran istihdam biçimleri yaygınlaşmış; çalışma yaşamı yeniden düzenlenerek; emekçiler için daha esnek, daha kuralsız, daha korunmasız ve güvencesiz çalışma biçimlerini getirmiştir. Bu durumun istihdam üzerindeki en belirleyici etkisi, istikrarsız, kırılgan, geçici nitelikler taşıyan, güvencesiz istihdam uygulamalarının hızla artması ve yaygınlaşmasıdır.

İstihdamın esnekleşmesi ve güvencesizliğin artması, profesyoneller olarak adlandırdığımız mühendis, doktor, avukat, akademisyen gibi öncenin "makbul mesleklerini" de içine alarak yeni bir işçileştirme süreci başlatmıştır.

Şubemiz, inşaat mühendisleri olarak kendi sorunlarını deklare etmek ve duyurmak, sorunlarını açığa çıkarmak ve ileride yaşanacak sonuçlara çözüm üretebilmek amacıyla başlattığı "Güvenceli İş Güvenli Gelecek" kampanyası dahilinde bir yandan sokağa adım atarken bir yandan da profesyonellerin proleterleştirilmesi tartışması üzerine dosyalar hazırlıyor, bu tartışmalara dair Türkçeye ilk defa çevrilmiş makaleleri yayınlıyor.

Bu sayımızda, inşaat mühendisleriyle birlikte güvencesizleşme sürecini yaşayan doktorların, avukatların ve akademisyenlerin de sorunlarına kulak verdik. Proleterleştirme tartışmalarını ele aldığımız "Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri" broşürlerimizin ikincisi ve üçüncüsü olarak Roli Varma`nın "Bilim İnsanları Proleterleştiriyor mu?" ve Val Bullis`in "Sınıf Yapısı ve Politik İdeolojileri" makalelerinin Türkçe çevrileri yer alıyor.

Broşürlere İMO Ankara Şubesi`nden ulaşabilirsiniz.

 

Broşürlerin PDF`leri:

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası