TMMOB `DEMOKRASİ`, ?KADIN` VE ?ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI VE İŞSİZLİK` KURULTAYLARI

?TMMOB Demokrasi Kurultayı?, ?TMMOB Kadın Kurultayı? ve ?TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı?na hazırlık amacıyla Yerel Kurultaylar yapılacaktır.

Eklenme Tarihi: 02/11/2011

 

TMMOB Genel Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "TMMOB Demokrasi Kurultayı", "TMMOB Kadın Kurultayı" ve "TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı" düzenlenmesi kararları doğrultusunda, TMMOB tarafından Kurultay Düzenleme Kurulları oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.
 
Her üç Kurultay Düzenleme Kurulunda, kurultay çalışmalarına hazırlık amacıyla İl/ilçe Koordinasyon Kurulları sorumluluğunda "Yerel Kurultay"lar düzenlenmesi, Kurultay düzenleyemeyen İKK`ların ise en yakın İKK tarafından yapılacak Kurultaya katılmalarının sağlanması kararı alınmıştır.
 
Yerel Kurultaylar;
 
 
  • Tüm üyelerin katılımına açık olacaktır.
 
  • Kurultaylarda her konu başlığı altında, gerekirse bir sayfayı aşmayan gerekçe yazılarak katılımcıların karar tasarısı önergeleri oylanacaktır.
 
  • Oylamalarda kabul için katılımcıların salt çoğunluğu aranacaktır.
 
  • Karar tasarılarının görüşme usul ve esasları katılımcılar tarafından belirlenecektir.
Tüm Kurultayların Yerel Kurultaylarında katılımcılar arasından, katılımcı sayısı oranında Merkez Kurultay Delegeleri belirlenecektir. Bu oran; "Demokrasi Kurultayı"nda %10, "TMMOB Kadın Kurultayı"nda %50,  "TMMOB Ücretli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı"nda %10 olarak tespit edilmiştir.
 
Yerel Kurultaylarda tartışılacak konu başlıklarına, tmmob.org.tr/tmmob etkinlikleri web sayfasında yer alan ilgili kurultay duyurusu içindeki "toplantı tutanakları" başlığından ulaşılabilir.

 

Ankara Yerel Demokrasi Kurultayı: Ankara İKK (Sekreterya EMO) tarafından 17-19 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenecektir. Katılımcı İKK`lar: Amasya, Artvin, Erzurum, Konya, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon  

 

 

Ankara Yerel Kadın Kurultayı: Ankara İKK (Sekreterya EMO) tarafından 14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecektir. Katılımcı İKK`lar: Erzurum, Konya, Sivas Ardahan Bayburt, çankırı, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat 

 

 

 

 

Ankara Yerel Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı: Ankara İKK (Sekreterya EMO) tarafından 7-8 Mayıs 2011tarihlerinde düzenlenecektir. Katılımcı İKK`lar: Amasya, Artvin, Erzurum, Konya, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası