İşsiz ve Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları olarak bir araya geliyoruz!

TMMOB Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsiz Kurultayı`nın Ankara Yerel Kurultayı Yürütme Kurulu toplantısı, tüm Odaların üyelerinin katılımıyla 26 Ocak 2009 Çarşamba günü saat 19.00?da Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi?nde gerçekleştirilecektir.

Eklenme Tarihi: 02/11/2011

 

TMMOB`nin üyelerinin büyük bir bölümünü (%80) biz ücretli çalışanlar oluşturmaktayız. Bizler bugün güvencesizlik ve geleceksizlik sorununu, işsizliği ve işsiz kalma korkusunu can yakıcı şekilde hisseden insanlarız. Özel sektörde sürekli olarak işten atılma endişesi ile fazla mesai gerginliğiyle ve yarın ne olacağımızı bilemeden yaşıyoruz. Aynı zamanda çalıştığımız kurumun uygulamaları karşısında yapayalnızız.

Kamuda ise, özellikle son dönemde çıkarılması gündemde olan t(ç)orba yasa ile haklarımızı daha da kaybedeceğimiz, devlet memurluğunun da artık güvenceli sayılamayacağı bir döneme giriyoruz. Gün geçtikçe 4B ve 4C gibi kadrolarla sözleşmeli olarak çalıştırılan kamu personeli sayısı artıyor, kalifiye işçi gerektiren işlerde bile son düzenlemelerle taşeronlaştırmanın önü açılıyor.

AKP`nin IMF politikası ekseninde hızlandırdığı özelleştirme uygulamalarıyla da kurumlarımızda bugüne kadar belli bir güvence ile çalışan meslektaşlarımız artık geleceklerini kurgulayamaz hale getiriliyor.

TMMOB, meslektaşlarımızın büyük bölümünün maruz kaldığı bu hak gasplarına karşı mücadele etmek amacı ile geçmişten bugüne birçok çalışma yapmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında;

·        1976 yılında 3.Teknik Elemanlar Kurultayı,

·        2007 yılında "TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu,

·        2009 yılında Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı,

gerçekleştirilmiştir.

2009`daki kurultayın ardından bilindiği üzere bu kurultayın ikicisinin düzenlenmesine ve özellikle örgütlenmemizin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla "TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Ankara Yerel Kurultayı" bu yıl 7-8 Mayıs tarihinde düzenlenecektir.

Bu kurultay tüm üyelerimizin katılımına açıktır. Ancak kurultay öncesinde, kurultayın örgütlenmesinde de yer almak hepimiz için önemlidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan yerel kurultay yürütmesi kurultay çalışmasını üç ana başlık altında yapmayı önermektedir:

·        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun Torba Yasa`ya dahil edilmesiyle oluşacak hak kayıpları ve güvencesizlik ile çalışma yaşamını belirleyen yasalar,

·        Ülke genelinde özellikle AKP döneminde katbekat ivmelenen özelleştirmelerin meslektaşlarımızın yaşam ve çalışma koşullarına etkileri,

·        En son 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz (bahanesi) ile birlikte giderek artan işsizlik, güvencesizlik ve geleceksizliğin çalışma ve yaşam koşullarımıza etkileri.

Bu üç ana başlık altında çalışma yapmak isteyen tüm TMMOB üyesi meslektaşlarımızı kurultay hazırlık çalışmalarına davet ediyoruz.

Birlikte üretmek ve birlikte paylaşmak için...

TARİH: 26 Ocak Çarşamba Saat 19:00

YER: Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi

(Bayındır Sok. No:7/7 Yenişehir/ANKARA)

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası