SEMİNER: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

28 Mart 2013 Perşembe günü İMO Kongre ve Kültür Merkezinde`6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu` hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eklenme Tarihi: 26/04/2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

 İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 28 Mart 2013 Perşembe günü "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. İMO Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen seminere 250 üyemiz katıldı.

 Seminer İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşması ile başladı. Her alanda yapılacak çalışmaların bir ihtiyaca dayandığı, ancak yasalara bu şekli verenlerle ayrıştıkları temel bir farkları oluğunu belirten Tulumtaş, bu farkın ihtiyaçların karşılanmasında önceliğin ne olduğunun belirlenmesi olduğunu söyledi ve sözlerine "Birliğimiz ve Odamız açısından bu öncelik "önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği" olarak tanımlanmıştır. Bu öncelik hem mevzuat boyutu hem de buna bağlı olarak yürütülecek uygulama boyutu çalışmalarının temel düsturu olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, kanun içerisinde yer alan ölçek sorunundan, sürecin asli unsurlarından olan mühendislerin görev, yetki, sorumluluklarının düzenlenmesi, özlük haklarının belirlenmesine, esnek ve kuralsız çalışmayı kural haline getiren 4857 sayılı İş Yasası ve ilgili mevzuata ilişkin sorunlardan, denetimin piyasalaştırılmasına yönelik yöntemlere, uygulama ve denetimin kamusal örgütlenmesi sorunlarından ilgili Bakanlığın personel politikalarına kadar uzanan geniş bir alanda önceliğimiz açısından ciddi çelişkiler ve sorunlar bulunmaktadır" diye devam etti.

 Seminerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü`nden Ahmet Esat Korkut (Yüksek İnşaat Mühendisi) 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu`nun Yapı Sektörü açısından getirdiği değişiklikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından Mehmet Kayhan Topaloğlu (Yüksek İnşaat Mühendisi) ise yapı işyerlerinin denetlenmesi, işyerlerinde işin durdurulması ve risk değerlendirmesini anlattı.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası