YAPI DENETİMİ TÜM İLLERDE UYGULANACAKTIR

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.

Eklenme Tarihi: 15/11/2011

 

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
 
 
 
13 Temmuz 2010 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27640
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2010/624
             4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanacağı iller hakkındaki ekli Karar`ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 20/4/2010 tarihli ve 1240 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu`nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı
   M. Z. ÇAĞLAYAN                       F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK
     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                            V. EROĞLU                              N. ERGÜN                                   S. ERGİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.     Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.
                                                E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU
                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                    Çevre ve Orman Bakanı
 
14/6/2010 TARİHLİ VE 2010/624 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
             MADDE 1 ? (1) 19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bütün illerde uygulanması kararlaştırılmıştır.
             MADDE 2 ? (1) Bu Karar 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası