GAR ÖNÜ KATLI KAVŞAK PROJESİYLE İLGİLİ YEMEKLİ BASIN TOPLANTISI YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 18 Haziran 2010 Cuma günü Göksu Lokantası’nda basınla tanışma yemeği düzenlendi. Yemekte İMO Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan Büyükşehir Belediyesi`nin hukuku hiçe sayarak yapmış olduğu ve Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen `Gar Önü Katlı Kavşak Projesi` hakkında basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 25/04/2016

 

YARGI GEÇ DE OLSA KENTE DAİR BİR KEZ DAHA HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI,
GAR MEYDANI KATLI KAVŞAK PROJESİNİ İPTAL ETTİ!
 
TCDD Gar önü Katlı Kavşakla İlgili
17 Nisan 2008 Tarihi`nde Yaptığımız Basın Açıklaması`nda Neler Söylemiştik?
Bugünden yaklaşık 2 yıl 3 ay önce Ankara`nın Türkiye`nin Başkent olma özelliğini ve kent kimliğini kaybetmesini sağlayacak yeni bir yıkım projesine (Gar Önü Katlı Kavşak yapımına) Kent ve Kentliye karşı toplumsal sorumluluğu olan, Kamusal çıkarın korunmasını da kendine görev edinen bir meslek örgütü olarak karşı çıkmıştık.
Büyükşehir Belediyesi`ni uyarırken "yaptığınız tüm projelerde yaya önceliğini sağlama, şeffaflık, katılımcılık, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, Cumhuriyet`in simgesel değerlerinin gözetilmesi, Ankara`nın Başkent kimliğinin korunması, meydanların kentlerin oluşumunda vazgeçilmez olduğu konularında sınıfta kalıyorsunuz; kaldınız" demiştik.
Kimi zaman rantsal dönüşüm biçimini alan kentsel dönüşümlerle, kimi zaman yaya ulaşımını normal zeminden ayıran alt ve üst geçitlerle, yayalar aleyhine araçlar için yol genişleten kaldırım daraltma çalışmalarında ve de katlı kavşakların kent merkezlerini otobanlara çeviren uygulamalarla görünür hale geldi…
Bu uygulamalardan biri de 14.04.2008 tarihinde inşaatına başlanan TCDD Gar Önü Katlı Kavşak Projesi`ydi…
Bu proje ile ilgili o tarihte neler söylemiştik:
-         TCDD`ye ait kamusal alanların talanına yönelik bir projenin aracıdır…
-         İnsan Haklarına, Kentli Haklarına ve Yaya Haklarına aykırıdır…
-         3194 sayılı İmar Yasası`na uygun değildir…
-         Şehircilik ve Kent Planlama İlkelerinin hepsine aykırıdır…
-         Planlama Bilimi ve Kent Merkezi Düzenleme İlkeleri ile tam bir karşıtlık içindedir…
-         Yürürlükte olan ulaşım politikalarına, Ulaşım Planı karar, ilke ve hedeflerine aykırıdır.
-         Yaya ağırlıklı bir güzergahta, yayaların önemsenmeden sadece araç trafiğine yönelik bir düzenlemedir.
-         Bu düzenleme ile meydan, meydan olma özelliğini kaybedecektir.
-         Bu düzenleme, tarihi yapı olan Gar Gazinosu ve 2. bölge binası gibi tescilli yapılara zarar verecektir.
-         Fore kazık çalışmaları 70 yıllık ağaçların köklerine zarar verecektir.
Bütün bu gerekçelere ve temellendirmelere rağmen Büyükşehir Belediyesi haykırışlarımıza kulaklarını tıkadı. Bilimsel ilkelere, Kent ve Kentli haklarına uygun olmayan uygulamaları diyalog ve sivil iradeler aracılığıyla çözme denemelerimizin Melih Gökçek anlayışı ile kesilmesinden sonra yapabileceğimiz tek bir şey kalmıştı: bu zihniyeti yargıya taşımak ve haklılığımızı yargıda ispatlamak. Bütün bu değerlendirmeler eşliğinde 18.04.2008 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB`ye bağlı diğer meslek odaları, Ankara Barosu ve BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) ile birlikte hukuksal süreci başlattık.
Fakat benzer örneklerini Akay Kavşağı, Kuğulu Kavşak, Mithatpaşa Köprüsü gibi bir çok davada da yaşadığımız yargının yavaşlığı süreci aynı şekilde işledi ve haklılığımız çok sonra ispatlandı. Ankara Gar Önü Katlı Kavşak yapımının yukarıda belirttiğimiz bütün gerekçe ve temellendirmelere aykırı olduğu, Halkın haklarının gasp edildiği, Kent, Kentli ve İnsan Hakları`na aykırı olduğu, Başkent`in tarihi değerlerini tahrip ettiği, tabiat varlıklarının yok edilmesine neden olduğu 14.01.2010 tarihinde Ankara 7. İdare Mahkemesi`nin 2009/445 esas ve 2010/46 karar no ile sonuca bağladığı davadaki yürütme iptali kararı ile kanıtlandı.
Meslek Örgütleri`nin ve emekten yana güçlerin halkın haklarını savunduğu her durumu, "bu karşı çıkışlar ideolojik" telaffuzu ile geçiştirmeye çalışan Sayın İ. Melih Gökçek ve onun Neo-liberal piyasacı anlayışı mahkum edilmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB`ye bağlı diğer odalar rant ve yağma düzenine karşı halkın kamusal çıkarlarını savunmaya devam edeceklerdir. Eğer insanların doğa ve kentle kurdukları ilişkinin eşitlik ve özgürlük ilkelerine göre gerçekleşmesini ideolojik kabul ediyorlarsa İnşaat Mühendisleri Odası bunu gururla kabul etmektedir.
Bir kere daha yüksek sesle, "Gar Önü Katlı Kavşak Projesi" özelinde İ. Melih Gökçek ve zihniyetinin Ankara kentine ve Türkiye Cumhuriyetine karşı işlediği suçların takipçisi olacağımızı belirtiyor, bu suçların engellenmesi için Cumhurbaşkanı ve Başbakan da dahil herkesi kentine ve tarihine sahip çıkmaya çağırıyoruz.
İnşaat Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat ERSAN

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası