İMO DEMOKRATİK GELENEK VE DEĞERLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEKTİR

Çağdaş inşaat mühendisleri olarak geçen hafta gerçekleştiremediğimiz Küçük Kurulumuzu dün (11 Haziran 2009) toplamış bulunmaktayız. Küçük kurul öncesi saldırgan bir güruhun engelleme girişimi, İMO üyelerinin dayanışması ile boşa çıkarılmış ve küçük kurul belirlenen saat ve gündemle toplanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili olarak İMO`nun açıklaması aşağıdadır:

Eklenme Tarihi: 18/11/2011

 

11 Haziran 2009 tarihinde yaşanan olaylarla ilgili İMO görüşüdür:

3 Haziran 2009 tarihinde toplanması gereken Ankara Şube Küçük Kurulu, bir güruhun saldırısı nedeniyle toplanamamış, saldırı esnasında aralarında üç dönem İMO Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Taner Yüzgeç`in de bulunduğu merkez ve Ankara şube yöneticileri ve çalışanları yaralanmıştı.

Çağdaş inşaat mühendislerinin geçen hafta saldırı nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplantısı dün (11 Haziran 2009) yapılmak istenmiş, fakat aynı güruhun saldırısı nedeniyle toplantı öncesi yine istenmeyen olaylar yaşanmıştır.

 

Çoğunluğu Odamız üyesi olamayan grubun engelleme girişimi, İMO üyelerinin dayanışması ile boşa çıkarılmış, toplantı belirlenen saat ve gündemle yapılmıştır.

 

Geçen hafta Oda yönetici ve üyelerine saldırarak yaralayan ve Oda üyelerimizden hiç bir destek bulamayan bir grupla aynı platformda yer almama hakkı kullanılmıştır. Bu karar toplantıya katılan tüm üyelerin oy birliği ile alınmış ve ortak irade olarak deklare edilmiştir. 20 bin üyesi bulunan İMO Ankara Şubesi, çoğunluğu Oda üyesi bile olmayan bir grubun gündemi belirlemesine izin vermeyecektir.

 

Yaşanan talihsiz olaylardan Odamız sorumlu tutulamaz; Odamız sadece oluşturulan ortak iradenin gereğini yerine getirmiştir.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası