Tus ve Şantiye Şefliği Hakkında İMO Yazısı

İnşaat Mühendisleri Odası, TUS ve Şantiye Şefliği Hakkında tüm şubeleri için bir yazı yayınladı.

Eklenme Tarihi: 21/11/2011

 

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA                                                                  Tarih: 11.06.2008

 

                                                                                                     Sayı: OB.0 4314

 

 

 

İlgi       : a) 07.04.2008 tarih ve OB.02340 sayılı yazımız,

 

              b) 14.05.2008 tarih ve OB.03468 sayılı yazımız,

 

 

 

Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde bir proje müellifinin aynı zamanda o yapının fenni mesullüğü (Teknik Uygulama Sorumluluğu-TUS) ve şantiye şefliği görevini üstlenemeyeceği ilgi (a) yazımızla, uygulamanın 01 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ise ilgi (b) yazımızla bildirilmiştir. Bu uygulama ile nüfusumuzun nerdeyse tamamının deprem kuşağında yaşadığı ülkemizde, can ve mal kayıplara neden olmayacak sağlıklı, depreme dayanıklı güvenilir yapıların üretilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Odamız bünyesinde yer alan farklı kurullarda son yıllarda tartışılmış olan, ?Yapı üretim sürecinde esas olan yapıya ilişkin projelendirme, yapım ve denetim süreçlerinin ayrı kişilerce gerçekleştirilmesi  ve bu yolla oto kontrolün sağlanması? ilkesi bu düzenlemenin nedenini oluşturmuştur.

 

 

 

Ancak, uygulamaya yönelik olarak, temsilciliklerimiz ve dolayısıyla üyelerimizin, Şubelerimizce zamanında bilgilendirilmediği, gerek üyelerden gerekse temsilciliklerimizden gelen yakınmalardan anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu şikâyetler 29 Mayıs 2008 günü yapılan 41. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısında da dile getirilmiştir.

 

 

 

Konuya yönelik olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde Mimarlar, Makine ve Elektrik Mühendisleri Odaları temsilcileri ile birlikte, iki tanesi geçtiğimiz haftarda gerçekleştirilmiş olan ve önümüzdeki haftalarda da devam edecek olan ortaklaşa seri toplantılar yapılmaktadır. Söz konusu toplantılar çerçevesinde, diğer Odalar ile birlikte ortaklaşa uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu gelişmeleri değerlendiren Oda Yönetim Kurulumuz, 28 Mayıs 2008 tarihli toplantısında, konuya dair uygulamanın 01 Eylül 2008 tarihine kadar geçici süreyle durdurulmasını öngörmüştür. 

 

 

 

Bu çerçevede, Sicil Durum Belgesi düzenlemelerinde, proje müelliflerinin, aynı zamanda o yapının fenni mesulü (Teknik Uygulama Sorumlusu-TUS) ya da Şantiye Şefi olarak görev üstlenemeyeceğini ifade eden ve bu doğrultuda yapılan belgelendirme uygulaması, 01 Eylül 2008 Pazartesi gününe kadar geçici bir süreliğine ertelenmiştir. Ertelenmeye ilişkin duyurunun en etkin şekilde bağlı temsilcilikler ve üyelerinize duyurulması için gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Gülay ÖZDEMİR

 

Genel Sekreter

 

 Dağıtım:

 

İMO Şube Başkanlıkları

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası