29 mart 2013 tarihinde İMO Ankara Şubesi Mamak`daki göçükle ilgili basın açıklaması yaptı.

29 MART 2013 tarihinde İMO Ankara Şubesi Mamak Belediyesi’ne ait spor ve sosyal tesis kompleksi inşaatında 27 Mart 2013 tarihinde meydana gelen göçük ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 26/04/2013

ANKARA GÖÇÜYOR!

Ankara`da Mamak Belediyesi`ne ait spor ve sosyal tesis kompleksi inşaatında 27 Mart 2013 tarihinde göçük meydana geldi. Mamak`ta Başak Mahallesi 1680. Sokak`ta meydana gelen göçük sonucunda 6 işçi 5 metre aşağı düşerek enkaz altında kaldı. Enkazdan işçiler yaralı olarak çıkarıldı. Yaralanan işçilere acil şifalar dileyerek gerçekleşen olaydaki birkaç önemli noktaya dikkat çekmek istiyoruz.

Yaşanan olay can kaybı olmaması ve daha inşaat aşamasında gerçekleşmiş olması sebebiyle her ne kadar ‘ucuz atlatılmış` gibi görünse de inşaatların yapımı aşamasında önemli yapısal sorunların olduğuna işaret etmektedir. Bu olay bir yandan işçilerin güvenliği yok sayılarak yapılan önceliği insan olmayan uygulamaları diğer yandan da bilim ve tekniğin gereklerinin dikkate alınmamasını göz önüne sermektedir.

Ülkemizde giderek artan oranda gerçekleşen iş kazaları insan canını sadece niceliksel olarak basit bir ölüm ya da yaralanma sayısına indirgemektedir. Bütün bunlara karşılık yapılan yasal düzenlemeler ise sadece kâğıt üzerinde kalarak sayının daha da artmasına engel olamadığı gibi iş kazaları listesini daha da büyütmektedir. Oysaki iş kazaları ‘kader` ya da ‘işçilerin güzel ölmesi` değil aksine önlenebilirdir. İş kazaları özellikle inşaat sektöründe mesleki bilginin doğru, aceleci olmayan bir şekilde uygulanmasıyla birlikte önlenebilir bir nitelik kazanacaktır. Ülkemizde yaşanan olaylar bu sebebiyle hız, acelecilik ve insan canının ikinci planda kalmasının ağır sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buradan hareketle inşatta yaptığımız ön inceleme, inşaatta teknik anlamda bazı gereklerin yerine getirilip getirilmediği sorularını gündeme getirmektedir. Ön incelememizde inşaata kurulan iskelenin boyu 11 metre olarak gözlemlenmiş ve iskelenin yetersiz oluşu yanında fazla yüksekliği de dikkat çekmiştir. Bu durum çelik dikmelerin burkulma boyunun dikkate alınıp alınmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Bunun dışında göze çarpan diğer bir durum ise 16 metre açıklık olan alanda boyuna demirlerin kenar kirişlerde serbest halde bulunmasıdır. Görünen odur ki; kenar kirişler ankrajlanmamış (birbirine kaynamamış) sadece orta açıklık ankrajlanmıştır. Oysaki önce kenar kirişlere beton dökülüp, ardından orta kiriş boyunun demirlerinin betonla ankrajlanması gerekirdi.

Önceliği insan olmayan, teknik anlamda eksiklerle dolu böylesi uygulamalarda can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların olacağı son derece açıktır. Tüm bu eksiklikler göz önüne alındığında Mamak`ta meydana gelen olay, uygun yöntemlerle yapıldığında, gerekli önlemler alındığında ve insan hayatı öncelendiğinde iş kazalarının önlenebilir olduğu gerçeğini açıkça göstermektedir.

Meydana gelen tüm iş kazaları bizlere aynı soruyu yeniden yeniden hatırlatmaktadır: Neden yeterli önlemlerin alınması yerine insanların canını hiçe sayacak uygulamalar gerçekleştirilmektedir?

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi olarak insan hayatını hiçe sayan ve teknik gereklilikleri gözetmeyen her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, böylesi hataların yanında iş güvenliği konusunda yeterli ve gerekli önlemlerin alınmamasının ve düzenlemelerin sadece kâğıt üzerinde kalmasının ciddi can ve mal kayıplarına yol açacak kadar hayati bir önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bununla birlikte özellikle Ankara`da meydana gelen göçüklerin sayısının giderek daha da fazlalaşması, bu zamana kadar dikkat çekmeye çalıştığımız noktaların ve cevabını alamadığımız soruların artışı da biz inşaat mühendislerini ve Ankara`da yaşayan her vatandaşı da kaygıya düşürmektedir. Meydana gelen her olay sonrasındaki sessizlik hali, asli kusurlu ve sorumluların ortaya çıkarılmaması yaşadığımız olayları sadece ‘yaşanan ve unutulan basit kazalara` indirgemektedir. Buna karşın mikro ya da makro ölçekte yaşanan her olaydan ders çıkarılması bilimsel aklın gereğidir. Bu tür olayların üstünün örtülmesi, kanıksanması ve ders çıkarılmaması, yaşanacak daha vahim sonuçlu olayların önlenebilmesindeki olasılıkların da ortadan kalkmasına neden olacaktır.

 

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası