2013 YILI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA GÜNÜ

Amacımız, Ankara ve çevresindeki üniversitelerde yapılan araştırmalardan, birbirimizin ve herkesin haberi olması ve ileride gerçekleşebilecek ortak projelerin adımının bu etkinlik öncülüğünde atılmasıdır.

Eklenme Tarihi: 25/04/2013

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA GÜNÜ 2013

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından, 27 Nisan 2013 Cumartesi günü "İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günü 2013" gerçekleştirecektir. Bu etkinlikte İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi`ne bağlı olan illerde bulunan üniversitelerdeki, yüksek lisans veya doktora yapmakta olan İnşaat Mühendisliği Öğrencileri`nin, araştırmakta oldukları konuyu sunmaları istenecektir. Amacımız, Ankara ve çevresindeki üniversitelerde yapılan araştırmalardan, birbirimizin ve herkesin haberi olması ve ileride gerçekleşebilecek ortak projelerin adımının bu etkinlik öncülüğünde atılmasıdır.

 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma yaptıkları konu hakkında, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırladıkları özetleri, 29 Mart 2013 tarihine kadar yldg@imo.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından, katılmaya hak kazanan araştırmalar, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günü 2013`te sunulacaktır.

 Etkinliğe başvuracak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarını tamamlamış olması gerekmemektedir. Başvuracak öğrenciler araştırmalarına yeni başlamış veya araştırmalarının ortalarında da olabilirler.   

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve doktora günü 2013

Etkinlik Programı 

 

10:00-

10:30

Açılış Konuşması

Selim Tulumtaş

IMO Ankara Şubesi Başkanı

Açılış Konuşması

Yrd.Doç.Dr.

Halit Cenan Mertol

Atılım Üniversitesi

10:30-

11:00

İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde Akademisyen Olmak

Prof. Dr. Ayşen Ergin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

11:00-

11:15

Ara

11:15-

12:30

1. Oturum - Başkan: Prof. Dr. Ahmet Yakut

Deprem Yüklerine Maruz Candamarı Şebekelerinin Sistem Güvenirliği

Naz Topkara

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

T-Kesitli Betonarme Kirişlerin Kesme-Eğilmeye Karşı Güçlendirilmesi

Eray Özbek

Gazi Üniversitesi

Dinamik Analiz Problemleri İçin Yeni Bir Adim Adim Sayisal Çözümleme Yöntemi

Hüseyin Çilsalar

Erciyes Üniversitesi

Düşük Dayanımlı Betona Sahip Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Ardgerme İle Güçlendirilmesi

Özgür Yurdakul

Anadolu Üniversitesi

Laboratuvar ve Santral Ortamında Elde Edilen Yüksek Dayanımlı Betonun Temel Özellikleri

Ferit Yılmaz

Atılım Üniversitesi

12:30-

13:30

Öğle Yemeği

13:30-

14:00

İnşaat Mühendisliği`nde Araştırma Yapmak

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Güneş

Çankaya Üniversitesi

14:00-

15:15

2. Oturum - Başkan: Prof. Dr. Hüsnü Can

Zemin İyileştirilmesinde Jet Grout Yöntemi ve Uygulamaya Yönelik Proje Çalışmaları

Hatice Çınar

Erciyes Üniversitesi

ODTÜ Yerleşkesinde Sürdürülebilir Ulaşım Senaryolarının Değerlendirilmesi

Oruç Altıntaşı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Deprem Yer Hareketi Kayıtları Seçiminde Alternatif Şiddet Ölçülerinin Kullanılması

Koray Kadaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Beton Sertleşmesinin Bağlaşik Termo-Mekanik Analizi

Halil İbrahim Andiç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Seismic Performance Evaluation of Reinforced Concrete Frames With PSD Testing

Pourang Ezzatfar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

15:15-

15:30

Ara

15:30-

16:00

Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Miray Karakuzu

BİDEP-TÜBİTAK

16:00 -17:15

3. Oturum - Başkan: Prof. Dr. Ali Günyaktı

Katı Killerde Doğrusal Olmayan Rezidüel Kayma Dayanım Zarfı

Arash Maghsoudloo

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yuvacık Barajı`nın Rezervuar İşletmesi İçin Hec-Ressim Modeli Kullanılarak Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Gökçen Uysal

Anadolu Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Geliştirilmesi

Nihan Tuğba Çalışkan

Atılım Üniversitesi

Betonarme Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışının Değerlendirilmesi

Umut Akın

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yer Hareketi Tahmin Denklemlerinin Sıralanması Ve Seçilmesi İçin Yeni Bir Yöntem Öklid Uzaklığına Bağlı Sıralama (Edr) Yöntemi

Özkan Kale

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17:15 -

17:30

Temenniler ve Kapanış

 

Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol

Atılım Üniversitesi-Düzenleme Kurulu Başkanı

Selim Tulumtaş

İMO Ankara Şubesi Başkanı

Koray Kadaş

Stucky Teknik Müh. Müş. Ltd. Şti.

Erkal Tülek

İMO Ankara Şubesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hüsnü Can

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Günyaktı

Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Önder

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sıddık Şener

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yakut

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Payıdar Akgüngör

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Tolga Akış

Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Aydın

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer Bozkuş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Dursun Sarı

Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Yıldız

Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cumhur Aydın

Atılım Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Eray Baran

Atılım Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baran

Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Burcu Burak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlker Kalkan

Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hacı Bekir Kara

Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İnan Keskin

Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol

Atılım Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bengü Sünbül

Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Onur Pekcan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Etkinlik Takvimi

Özet Gönderimi                                             29 Mart 2013

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi                       8 Nisan 2013

Sunuşların Gönderilmesi                               22 Nisan 2013

Yüksek Lisans ve Doktora Günü                   27 Nisan 2013

 

Özet Yazımı

Özetler A4 kağıt formatında, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 12 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, yazım alanı tüm kenarlardan 2,5 cm içeride Microsoft Word dokümanı olarak yazılmalıdır. Özetin başlığı büyük ve kalın (bold) harflerle yazılmalı, başlık altında araştırmacıların isimleri, unvanları, kurum adı, adresi, telefonu, faksı, e-postası gibi ayrıntılı tanıtım bilgileri normal olarak yazılmalıdır. Özetlerde araştırmanın amacı, konusunu, araştırmada kullanılan yöntemler, belirtilmelidir. Araştırma sonlanmak üzere ise bulgulara, daha başında veya ortasında ise elde edilmesi beklenen muhtemel sonuçlara özetlerde yer verilmelidir. Özetler 29 Mart 2013 tarihine kadar yldg@imo.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası