ULUSLARARASI KATILIMLI YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR IV. Sempozyumu ve Sergisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi organizasyonu ile “Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi” 24-25 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir

Eklenme Tarihi: 25/01/2013

 

ULUSLARARASI KATILIMLI

YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR

IV. Sempozyumu ve Sergisi

24-25 Ekim 2013, ANKARA

Amaç

Beton, dünyada olduğu gibi, Türkiye`de de en yaygın kullanılan bir yapı malzemesidir.

İstenilen özelliklere sahip beton üretimi, uygun bileşenlerin doğru oranlarda bir

araya getirilmesi ile mümkün olmaktadır. İnşaat sektöründeki gelişmeler ve talepler,

çok farklı özelliklere sahip betonların üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Farklı

özelliklerdeki betonların üretimi için kimyasal katkı kullanımı kaçınılmazdır. Günümüzde,

kimyasal katkıların beton üretiminde kullanılması ile çok çeşitli özelliklere

sahip beton tiplerinin üretilmesi mümkün olmaktadır. Piyasada farklı amaçlar için

kullanıma sunulan çok sayıda çeşitli kimyasal katkılar mevcuttur. Ayrıca, sektör hızla

genişlemekte ve her geçen gün yeni beton katkıları üretilmektedir. Betonda kullanılan

kimyasal katkılar beton bileşenleri ile etkileşerek taze ve sertleşmiş betonun

birden fazla özelliğini etkileyebilmektedirler. Bu sebeple, istenilen özellikte ve kalitede

beton üretiminde uygun kimyasal katkının seçilmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Kimyasal katkı üreticileri, satıcıları, uygulayıcı ve son kullanıcıları ile standart ve şartnameleri

hazırlayıp denetleyenlerin kimyasal katkıların özellikleri, betonda hangi

özellikleri etkiledikleri, beton bileşenleri ile etkileşimi hakkında detaylı bilgi sahibi

olması kimyasal katkıların doğru kullanımı için bir zorunluluktur. İlgili kişilerin sektörde

ortaya çıkan ihtiyaçlar, kimyasal katkı üretimi, uygulaması ve kullanımı sırasında

yaşanabilecek potansiyel sorunlar hakkında öngörüye sahip olması sektörün gelişimini

hızlandıracaktır.

 

Birinci "Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyum ve Sergisi" TMMOB İnşaat Mühendisleri

ve Kimya Mühendisleri Odaları`nın Ankara Şubeleri`nin ortak organizasyonu

ile 24-25 Mart 2005 tarihleri arasında, ikincisi 12-13 Nisan 2007 tarihleri arasında,

üçüncüsü uluslararası katılımlı olmak üzere 02-03 Nisan 2009 tarihleri arasında

Ankara`da Milli Kütüphane`de düzenlenmiştir. Uluslararası katılımlı yapılarda kimyasal

katkılar dördüncü sempozyumu ve sergisinin amacı betonarme yapılarda yaygın

olarak kullanılan kimyasal katkılar ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek

sektördeki gelişmelerin tanıtıldığı, sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulmasıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası