EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ

DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB 16 Nisan 2013 Salı günü Mülkiyeliler Birliği’nde 1 Mayıs’ta el ele, omuz omuza alanlarda olacaklarını belirten basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına basın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz Sönmez yaptı.

Eklenme Tarihi: 14/05/2013

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS`TA ALANLARDAYIZ

 DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB 16 Nisan 2013 Salı günü Mülkiyeliler Birliği`nde 1 Mayıs`ta el ele, omuz omuza alanlarda olacaklarını belirten basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına basın açıklamasını KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz Sönmez yaptı.

 Açıklamanın ardından DİSK adına Bahri VARBİL,  Sendikal Güç Birliği adına Mustafa BARIN, TMMOB adına Özer AKKUŞ, TTB adına Rıza ÖZBEK ve KESK`den Güldane ERDOĞAN söz aldı. Temsilciler 1 Mayıs`ın emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin günü olduğunu ve 1 Mayıs`ta taşeronlaşmaya, neoliberalizme, emek ve meslek örgütlerine yapılan saldırılara karşı, nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir bir sağlık için alanlarda olacaklarını belirtiler.

 Basın Açıklaması:

 YOKSULLUĞA, GÜVENCESİZLİĞE, GERİCİLİĞE ve IRKÇILIĞA, EMPERYALİST MÜDEHALEYE KARŞI, EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS`TA ALANLARDAYIZ

 İşçi sınıfının, emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele gününde, 1 Mayıs Bayramında el ele, kol kola, omuz omuza alanlarda olacağız.

 1 Mayıs 2013`te, dünyanın bütün işçileriyle, emekçileriyle, ezilenleriyle, yoksullarıyla, işsizleriyle, gençleriyle, öğrencileriyle, kadınlarıyla birlikte erkek egemen kapitalist sistemin sömürüsüne, baskısına karşı, emperyalizmin dünya halklarına saldırılarına karşı, emek için, barış için, eşitlik için, özgürlük ve demokrasi için sesimiz sokaklardan çığ gibi yükselecek.

 Kapitalist sistem yenidünya düzenini, her geçen gün, saldırılarını daha da yoğunlaştırarak, emperyalist işgallerini genişleterek oturtuyor, pekiştiriyor. Üretimi dönüştürme sürecini küresel çapta uyguladığı politikalarla tamamlıyor. Emperyalist işgallerin yeni biçimlerini taşeronları aracılığıyla dünya halklarına, Ortadoğu halklarına dayatıyor.

 Küresel sermayenin Türkiye`deki işbirlikçisi AKP sivil diktaya dönüştürdüğü iktidarında baskıyla, yasaklarla, gözaltılarla, tutuklamalarla dayatıyor vahşi uygulamalarını. Polisiyle, gazıyla, bombasıyla, copuyla, faşizan uygulamalarıyla halkın, işçilerin, emekçilerin sesini boğmaya devam ediyor.

 2013 1 Mayıs`ında;

 •·         İşsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı,

•·         Emeğin kazanılmış haklarının gasp edildiği,

•·         Özel istihdam bürolarının kölelik büroları haline getirildiği,

•·         Bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürüldüğü,

•·         Taşeronluğun, esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın "Ulusal İstihdam Stratejisi" adı altında

yaygınlaştırıldığı, Grev yasaklarının yaygınlaşarak devam ettiği,

•·         İşçi sınıfının önüne konulan barajları koruyan, yasakçı sendika yasasının dayatıldığı,

•·         5 milyon işçinin TİS yapmasının engellendiği,

•·         Kıdem tazminatının gasp edildiği,

•·         Örgütsüz, güvencesiz, korumasız, güvenliksiz bırakılan işyerlerinde üst üste iş cinayetlerinin yaşandığı, milyonlarca işçinin ölümün kucağında çalışma koşullarına mahkûm edildiği,

•·         "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kamu emekçilerine anti demokratik çalışma ve yaşam koşullarının dayatıldığı,

•·         4+4+4 "İlköğretim ve Eğitim Kanunu "ile eğitim sisteminde baskıcı, gerici uygulamaların dayatıldığı, eğitimin adeta bir kâbusa dönüştürüldüğü,

•·         KESK, DİSK gibi sendikaların üye ve yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklamaların gün be gün arttığı,

•·         Bilimi ve tekniği halkın çıkarları için kullanan meslek odalarının işlevsizleştirilmek istendiği,

•·         Halkın yoksullaştırıldığı,

•·         Özelleştirme uygulamalarının had safhaya ulaştırıldığı,

•·         Başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin ticarileştirildiği,

•·         Ortadoğu ve Suriye`de emperyalizmin işgal politikalarının taşeronluğuna soyundurduğu,

•·         Gazetecilerin, avukatların, sendikacıların gözaltına alınıp tutuklandığı,

•·         Sanat eserlerinin katledildiği, sanatın sansürlendiği,

•·         Doğanın kar için talan edildiği, HES`lerle, nükleer santrallerle yaşam alanlarının yok edildiği,

•·         Kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı,

•·         Kadın cinayetlerini artıran zihniyetin kol gezdiği,

•·         Homofobik zihniyetin saldırılarını keskinleştirdiği,

•·         İktidarın, halkların Barış ve demokrasi özlemini kendi seçim ve anayasa hesaplarına alet etmeye çalıştığı, bir ülke panoraması önümüzde duruyor.

 Oysa bizler, işçiler, emekçiler, işsizler, açlar, yoksullar, ezilenler, dışlananlar, gençler, kadınlar, eşcinseller, mühendisler, mimarlar, aydınlar, sanatçılar, emekliler, ayak takımı, baldırı çıplaklar, "Başka bir dünyanın mümkün olduğunu" biliyoruz. Baskılar karşısında yılmadan direneceğimizi, teslim olmayacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi haykırıyoruz.

 Yaşamı var eden bizler;

 - esnek, güvencesiz çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya, özelleştirmeye son verilmesi için,

- iş cinayetlerinin durdurulması için,

- işsizliğin, yoksulluğun, açlığın ortadan kaldırılması için,

- sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması için,

-herkese eşit, parasız, demokratik, bilimsel, ana dilinde eğitim hakkı tanınması için,

- savaşa değil eğitime ve sağlığa bütçe ayrılması için,

- tüm çalışanlara insanca yaşam için gereken bir ücretin ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için,

- çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi, üretenlerin yönetmesi için,

- kadına yönelik cins ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması, kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının son bulması için,

- tecavüzcülerin, kadına şiddet uygulayanların korunmadığı, kadınların yaşama eşit biçimde katıldığı bir toplumsal düzenin tesis edilmesi için,

- düşünce ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, sanatın önündeki engellerin kaldırılması için,

- ekolojik sistemi bozan, doğayı katleden uygulamalara, projelere dur demek için,

 Eşitlikten, özgürlükten, barıştan, yana bir ülke ve dünya kurmak, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hakim olduğu bir geleceği yaratmak için mücadelemize devam edeceğimizi tüm halkımıza duyuruyor, 1 Mayıs 2013 günü Sıhhiye Meydanı`nda bir arada sesimizi yükseltmeye, sözümüzü söylemeye çağırıyoruz.

 YAŞASIN İNSANCA YAŞAM MÜCADELEMİZ! YAŞASIN 1 MAYIS!

Toplanma Yeri: Ankara Garı

Toplanma Saati: 11.00

Miting Alanı: Sıhhiye Meydanı

Miting Saati: 13.00TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası