`İŞTEN ÇIKARTMA PANELİ` İLE İLGİLİ TMMOB ANKARA İKK BASIN AÇIKLAMASI

`İşten Çıkarma Teknikleri` Panelini Protesto Ediyoruz!

Eklenme Tarihi: 14/05/2013

"İşten Çıkarma Teknikleri" Panelini Protesto Ediyoruz!

 

Boğaziçi Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından şirketlere yönelik

olarak  düzenleneceği duyurulan "İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten

Çıkartma Stratejileri" konulu panel, emekçilerin haklarını gasp etmeye

dönük artarak süren saldırıların yeni bir boyutu olarak gündeme

gelmiştir.

 İş Kanunu`na göre bir çalışanın iş sözleşmesinin işveren tarafından

feshedilebilmesi için işverenin haklı sebepler sunması gerekir. Haklı

bir sebebe dayanmayan keyfi işten çıkarmalar işverenlerin kâr marjının

artırılmasından başka bir amaca hizmet etmezken, emekçilerin

kazanılmış haklarına yönelik neoliberal saldırıların da bir parçasını

oluşturmaktadır. Kanunla teminat altına alınmış olan haklar,

kanunsuzca gasp edilmeye çalışılmaktadır.

 Türkiye`nin dört bir yanından haksız ve keyfi işten çıkarma haberleri

yayılmakta; emekçiler işlerini ve haklarını geri kazanabilmek için

çetin mücadeleler vermektedirler. Yargıya taşınan işten çıkarma

davalarının çoğunluğu çalışanların kazanımlarıyla sonuçlanmaktadır.

Buna rağmen işverenler keyfi işten çıkarmalara devam etmekle

kalmamakta, çalışanların tazminat haklarını da ellerinden almaya

çalışmaktadırlar.

 "İnsan Kaynakları Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri" konusunun

işleneceği bu panelin amacı, çalışan haklarına yönelik pervasız

saldırıların arttığı böylesine bir dönemde düzenlenmesinin yanı sıra,

tanıtım ve duyuru metinlerinde yer alan ifadelerden de kolaylıkla

anlaşılmaktadır. Görülmektedir ki emekçileri haksız fesihlerle kapıya

koyup işsizlik ve yoksulluğa iten işverenler bununla da yetinmemekte,

bunun kendisine getireceği yasal yükümlülüklerden de sıyrılmak

istemektedirler. İşgüzar bir "eğitim" firması da işverenlerin bu

konudaki bilgi eksikliğini fark edip kolları sıvamış, kanuni

yükümlülüklerden kaçınarak nasıl işten çıkarmalar yapılabileceğini

öğretmeye heves etmiştir.

 Durumun trajedisini artıran ve emekçilere yönelik bu saldırıyı daha da

kabul edilemez kılan bir nokta ise, panelin katılımcıları arasında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının bulunmasıdır.

TÜİK tarafından Aralık 2012`de açıklanan Hanehalkı İşgücü

İstatistikleri`ne göre Türkiye`de işsizlik oranı %10`un, genç işsizlik

oranı %19`un, kayıt dışı istihdam oranı ise %37`nin üzerindedir.

Türkiye`nin her köşesinden iş cinayeti haberleri artarak gelmeye devam

etmekte, çalışanlar iş güvenliğinden ve sosyal güvenceden yoksun

şekilde çalışırken yaşamlarını yitirmektedirler. Çocuk işgücü oranı

artarken, çocuk işçi cinayetlerinin sayısı da artmaktadır. Çalışma

koşullarının gün geçtikçe vahşileştiği gerçeği devletin resmi

istatistikleriyle de ortaya konan Türkiye`nin Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı, mevcut sorunları çözemediği gibi, işverenleri

haksız işten çıkarmalar konusunda eğitmek için bürokratlarını

göndermektedir.

 TMMOB Ankara İKK olarak, düzenleneceği duyurulan "İnsan Kaynakları

Yönetiminde İşten Çıkartma Stratejileri" konulu paneli,

düzenleyicilerini ve katılımcılarını protesto ediyoruz. Tüm emek ve

demokrasi güçlerini de protestomuza ortak olmaya davet ediyoruz.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası