TMMOB ANKARA İKK MÜHENDİS, MİMAR MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TMMOB Ankara İKK temsilcileri ana muhalefet partisine mensup mühendis, mimar milletvekilleri ile bir araya gelerek, iktidarın TMMOB’ye yönelik işlevsizleştirme politikalarına karşı görüş alışverişinde bulundu.

Eklenme Tarihi: 26/04/2013

TMMOB ANKARA İKK MÜHENDİS, MİMAR MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

  TMMOB Ankara İKK temsilcileri ana muhalefet partisine mensup mühendis, mimar milletvekilleri ile bir araya gelerek, iktidarın TMMOB`ye yönelik işlevsizleştirme politikalarına karşı görüş alışverişinde bulundu.

 Ankara İKK tarafından ODTÜ Vişnelik Tesisleri`nde 3 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya; Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu sayman Üyesi Nevzat Ersan, İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş, İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özer Akkuş, diğer Oda yöneticileri, İKK temsilcileri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Milletvekili Kemal Ekinci, Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili Musa Çam, Muğla Milletvekili Tolga Çandar katıldı.

 Toplantının açılış konuşmasını TMMOB Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı yaptı. Konuşmasında meslek alanlarımızdaki sorunların çözümü yerine daha da derinleştirecek uygulamaların hayata geçirildiğini söyleyen Tatlı, meslek odalarımızın kamu kurumu niteliği taşıdığını ve kamu gücünü kullanarak meslektaşları üzerinde bir denetim sağladığını, ancak son dönemlerde çıkarılan yasa ve yönetmelikle meslek odalarının bu denetim gücünün zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi. Tatlı konuşmasını "Bu zor günlerde mesleğimize sahip çıkmamız, meslektaşlarımızın özlük haklarına ilişkin durumlarını sürekli takip etmek ve bunları gündeme getirmemiz gerekmektedir. Meslektaş olmak, mesleki dayanışmayı da içerisinde barındırır. Meslek örgütüne sahip çıkmak mesleğin geleceğine de sahip çıkmaktır. Sizlerden de beklentimiz bu konuda gündemlerimizi ortaklaştırmak ve daha çok dayanışma içerisinde olmaktır" diye sonlandırdı.

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, meslek alanlarına değen her konuda, bilimin yol göstericiliğinde Türkiye gerçeklerini ortaya çıkarmanın TMMOB`nin görevi olduğunu belirterek, bu eksende merkezi ve yerel yönetimleri uyarmanın da TMMOB`nin görevi olduğunu ifade etti.

 Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi İlhan Demiröz konuşmasında, mesleğe sahip çıkmak ve TMMOB ile işbirliği içinde çalışmak konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

 Kahvaltılı toplantının sonunda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın da, Başbakan`ın çeşitli konuşmalarında TMMOB`yi yatırımlara engel olarak göstermesini hatırlatarak, "Eğer bir yerde rant varsa, peşkeş varsa, doğayı, doğal kaynakları tahrip varsa bunun karşısında olmak TMMOB`nin görevidir. TMMOB`yi etkisizleştirmek, işlevsizleştirmek ve eğer mümkünse yok etmek istediklerini hepimiz biliyoruz. Çünkü TMMOB`yi Türkiye`yi karış karış paylaşmalarına engel olarak görüyorlar. Bu yüzden TMMOB`yi önce üyesiyle kopartan, sonra da parasal kaynaklarını kesmeye yönelik düzenlemeleri yürürlüğe koyuyorlar. Ancak biz bunları aşarız" diye konuştu. Devam eden yeni anayasa çalışmalarında TMMOB`nin yasal dayanağını oluşturan 135. maddeki "kamu kurumu niteliği" ifadesinin değiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Günaydın, mücadele hattında daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini kaydetti.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Bülent Tatlı`nın yaptığı konuşmanın tam metni:

 Değerli Milletvekilleri,

TMMOB Başkanı,

TMMOB Yöneticileri Oda ve Şube Başkanları ve Yöneticileri,

İKK Temsilcileri,

  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak sizleri saygıyla selamlıyoruz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle burada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek isterim.

 Ülkemiz açısından büyük bir dönüşüm sürecinin yaşandığı tarihi bir eşikten geçiyoruz. Kentleşme anlayışı, çalışanların özlük ve sendikal hakları, doğanın korunması, nehirler, yer altı ve yer üstü suları, ormanlar, meralar, biyoçeşitlilik ve daha da listeyi uzatabileceğimiz birçok alan yeniden düzenlenmektedir. Bu dönüşüm süreci içerisinde meslek alanlarımız ve meslek örgütlerimiz de yeniden yapılandırılmaktadır.

 Öyle ki, meslek alanlarımızdaki sorunların çözümü yerine bu sorunları daha da derinleştirecek uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bu anlamda meslek alanlarımız için kamuda istihdam oranları hızla düşmekte, özellikle genç meslektaşlarımız arasında işsizlik büyük bir hızla artmakta, gerekli altyapı olanakları sağlanmadan her ile bir üniversite açılması mesleğimizi vasıfsızlaştırmakta, meslektaşlarımızın çalışma saatleri uzamakta ve mesleğimiz itibarsızlaştırılmaktadır. Tüm bu sonuçlar bizlerin ‘teknik yeterliliğini` belirsiz hatta deyim yerindeyse gereksiz bir hale getirmektedir. Derinleşerek kriz haline gelen meslek sorunlarının siz yasa yapıcı milletvekillerimiz için önemli gündemlerden birisi olduğunu biliyorum. Bildiğiniz gibi meslektaşlarımızın özlük haklarının güvenceye alınması, ülkemizin dört bir yanında emek sarf eden, birçok yapının oluşmasına katkı sunan bizlerin ortaya çıkardıklarının güvenli olması açısından da önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, teknik emek gücü bu ülkenin en önemli ve nitelikli iş kollarından birisini oluşturmaktadır.

 Bununla birlikte mesleki dayanışma da bizler için son derece önemlidir. Bu dayanışmanın örgütlendiği birinci yer de TMMOB`miz ve ona bağlı meslek odalarımızdır. Bizler meslek odalarımız vasıtasıyla bir araya gelerek bilimi ve tekniği halkın yararına kullanarak mesleğimizin geleceğine sahip çıkma düşüncesiyle mesleğimizin icrasını yürütmekteyiz. Bizlerin bu anlamda örgütlülüğü, ülkemizde bu konuda atılacak her adımın ya da mesleğin icrasındaki yanlışlarının denetlenebilirliği açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bunun için meslek odalarımız kamu kurumu niteliği taşımakta ve kamu gücünü kullanarak meslektaşları üzerinde bir denetim sağlamaktadır. Ancak son dönemlerde çıkarılan yasa ve yönetmelikle meslek odalarının bu denetim gücü zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bildiğiniz gibi sahte mühendis ve mimarların sayısındaki artış, bu denetimin etkin olmamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla her bir meslektaşımızın odaya kayıt yaptırarak mesleğini icra etmesi bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınabilmesi ve güven ortamının oluşabilmesi açısından son derece kritiktir. Ülkemiz birinci derece deprem kuşağında yer almakta, ülkemizde sel, heyelan gibi doğal afetler sıkça yaşanmaktadır. Bunları önleyebilmenin en önemli koşulu ancak ve ancak mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin doğru, güvenilir ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun da denetlenmesinin yolu her bir alandaki ilgili meslek odasının bu konuda sorumluluk sahibi olmasıdır. Biz bu sorumluluğu yıllardır taşıyoruz. Toplumun yararına olmayan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü olay karşısında mesleki ve teknik birikimimizi sunmaktan çekinmiyoruz. Bu sebeplerle yasa yapım süreçlerinde meslek odalarının kendi alanlarında bu süreçlere dâhil edilmesi, fikrinin alınması son derece önemlidir.

 Buradan siz değerli meslektaşlarımıza çağrımızdır. Bu zor günlerde mesleğimize sahip çıkmamız, meslektaşlarımızın özlük haklarına ilişkin durumlarını sürekli takip etmek ve bunları gündeme getirmemiz gerekmektedir. Meslektaş olmak, mesleki dayanışmayı da içerisinde barındırır. Meslek örgütüne sahip çıkmak mesleğin geleceğine sahip çıkmaktır. Sizlerden de beklentimiz bu konuda gündemlerimizi ortaklaştırmak ve daha çok dayanışma içerisinde olmaktır.

 Dinleme sabrı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası