ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDA İŞYERİ TOPLANTISI YAPILDI

Şubemizce kamuda çalışan inşaat mühendisleri ile işyeri toplantıları yapılması kapsamında kamu kurumlarında düzenlenen toplantıların dördüncüsü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlendi.

Eklenme Tarihi: 14/05/2013

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI`NDA İŞYERİ TOPLANTISI YAPILDI  

Şubemizce kamuda çalışan inşaat mühendisleri ile işyeri toplantıları yapılması kapsamında kamu kurumlarında düzenlenen toplantıların ilki Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü`nde, ikincisi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü`nde, üçüncüsü Karayolları Genel Müdürlüğü`nde, dördüncüsü ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nda düzenlendi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salonu`nda 17 Nisan 2013 tarihinde yapılan ve 36 inşaat mühendisi çalışanın katıldığı toplantıya İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş, Sekreter Üye Bülent Tatlı, Sayman Üye Lezgin Aras, Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek, Araştırma Görevlileri Eren Çakmak ve Uğur Yılmaz katıldı. 

Toplantı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında TMMOB, İMO ve Ankara Şubesi`nin yasal dayanağı, örgütlenme yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Tulumtaş, bu toplantıları gerçekleştirmekteki amacın kamuda çalışan mühendislerle sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için odadan beklentileri öğrenebilmek ve bu ilişkinin kurulmasına yönelik görüşleri, önerileri almak ve bunları hep beraber tartışarak geliştirebilmek olduğunu söyledi.  

Toplantıda söz alan inşaat mühendisleri; 

Oda ile ilişkilerin geliştirilmesinde bu ilişkilerin sosyal etkinlikler, seminer ve eğitimlerle desteklenmesi gerektiğine, sosyal yapının güçlendirilerek görevli çalışanların dışında odada yol gösterici arkadaşların olması gerektiğine, bugüne kadar kullanılanlar dışında farklı empati yollarının da araştırılmasının faydalı olacağına, lokal ile ilgili sıkıntılar bulunduğuna, lokalin inşaat mühendislerinin bir araya gelmelerini sağlayacak sosyal bir alan olarak düzenlenmesinin faydalı olacağına, web sayfasının karışık geldiğine, odadan teknik olarak faydalanamadıklarına, oda aidatlarının kamuda çalışan mühendisler için yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılması gerekliliğine, oda tarafından meslek içi eğitim faaliyetlerinin daha yaygın yapılma olanaklarının araştırılması ve kamu kurumunda çalışanlara özel, kamu kurumu mekanı kullanılarak kurslar düzenlenmesine, üyelerin bilgi paylaşımı temelinde konusunda tecrübeli üyelerin belirlenerek bu üyelerin diğer üyelere bilgi aktarımı olanaklarının arttırılmasına, inşaat mühendisliği alanında bir branşlaşma olması gerektiği ve bu branşlaşmanın mühendislere hem bir kişilik katacağı hem de daha doğru çözümler üretilebileceğine dair görüş ve sıkıntılarını dile getirdiler. 

Yoğun ve sıcak tartışmaların yaşandığı toplantı, oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde iş yeri toplantılarının gerekliliğini bir kere daha gözler önüne sererken Yönetim Kurulumuzun bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik araçların çeşitlendirilmesi, takip edilmesi ve geliştirilmesi yönündeki iradesini perçinledi.

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası