DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB “1 MAYIS” MİTİNGİ İÇİN BİLDİRİ DAĞITTI

DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB 25 Nisan 2013 Perşembe günü “1 Mayıs”ta Sıhhiye Meydanı’nda olacaklarını ve hep bir ağızdan “Yaşasın Mayıs, Yaşasın İnsanca Yaşam Mücadelemiz” diyerek haykıracaklarını belirten basın açıklaması yaptılar ve Kızılay’da bildiri dağıttılar.

Eklenme Tarihi: 14/05/2013

DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB "1 MAYIS" MİTİNGİ İÇİN BİLDİRİ DAĞITTI

DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB 25 Nisan 2013 Perşembe günü "1 Mayıs"ta Sıhhiye Meydanı`nda olacaklarını ve hep bir ağızdan "Yaşasın Mayıs, Yaşasın İnsanca Yaşam Mücadelemiz" diyerek haykıracaklarını belirten basın açıklaması yaptılar ve Kızılay`da bildiri dağıttılar.

Açıklamayı kurumlar adına KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz Sönmez yaptı. Erkek egemen kapitalist sistemin bugün geldiği aşamada, yeni düzenini tüm dünyada yerleştirmek için saldırılarını ve işgallerini genişlettiğini, yeni emperyalist işgallerini taşeronları aracılığıyla Ortadoğu`da gerçekleştirdiğini, emperyalizmin vahşi saldırganlığından halkların payına savaş, kan ve göz yağı düştüğünü söyleyen Sönmez, 1 Mayıs 2013`te esnek, güvencesiz, güvenliksiz çalıştırmanın, taşeronlaştırmanın, özelleştirenin, iş cinayetlerinin, işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin, kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının, doğa katliamının, kentsel talanın, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırıların son bulması, herkese parasız sağlık, parasız eşit, bilimsel, demokratik, laik, ana dilinde eğitim sağlanması, bütçenin savaş için değil eğitime, sağlığa, halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanması için, eşit, özgür, gerçek barış ve demokrasinin hayat bulduğu bir ülkeyi kurmak için Sıhhiye Meydanı`nda olacaklarını belirtti.

Sönmez`in ardından kurum temsilcileri söz aldı ve daha sonra Kızılay Meydanı`nda bildiri dağıtıldı.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası