İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 2. SEMİNERİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 25 Nisan 2013 Perşembe günü “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hakkında bilgilendirme seminerinin ikincisini düzenlendi. İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere 159 üyemiz katıldı. Seminer aynı zamanda 14 temsilciliğimizde canlı olarak yayınlandı.

Eklenme Tarihi: 14/05/2013

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 2. SEMİNERİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 25 Nisan 2013 Perşembe günü "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hakkında bilgilendirme seminerinin ikincisini düzenlendi. İMO Kongre ve Kültür Merkezi`nde düzenlenen seminere 159 üyemiz katıldı. Seminer aynı zamanda 14 temsilciliğimizde canlı olarak yayınlandı.

Seminer İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşması ile başladı. İş cinayetlerindeki artışa dikkat çeken Tulumtaş, öncelikle iş güvenliği konusunun niteliğini saptamanın önemli olduğunu belirtti ve konuşmasına "Yapılan yasal düzenlemelerde iş güvenliği konusu bir iş olarak ele alınmakta ve ticari bir alan olarak tanımlanmaktadır. Ancak bizim açımızdan İş güvenliği bir iş değil insanların yaşama haklarının korunmasına yönelik toplumsal bir görevdir. İnsan hayatını birebir ilgilendiren bir faaliyetin ticaretin kurallarına terk edilmesi, bu anlamda rekabet ve karın başat konuma yükseltilmesi kabul edilemez. Bu noktada yasa yapıcılara ve bu yasaları uygulama iktidarına sahip olanlara şu hatırlatmaları yinelemekte fayda görüyorum;

•·         Bakanlığın ilgili biriminin yapısını güçlendiriniz, yapılacak planlamaya göre personel eksiklerini tamamlayınız;

•·         Bu alanda şu anda ortaya konulan uygulama ile özel sektör elemanı olarak görev ve sorumluluk alacak mühendislere toplumsal bir görev üstlendikleri bilinci ile özlük hakları anlamında kamusal güvenceler sağlayınız;

•·         Bu alanda kurulacak firmaların rekabet ve kar odaklı çalışmak yerine işbirliği temelinde çalışmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştiriniz;

•·         Bu koşullar oluşmadığı müddetçe, sistemin tüm kurbanlarının ve oluşacak tüm zararların vebalinin üzerinizde olacağını ve bu vebalin görev ve sorumluluk verdiğiniz mühendislerin üzerine yüklenmesine ve mühendislerin hedef tahtasına konulmasına izin vermeyeceğimizi biliniz." diye devam etti.

Seminerde İş Güvenliği Uzmanı Gülşen Işık şantiyelerdeki iş güvenliği yöntemlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`dan İnşaat Mühendisi Haydar Mesut Arslan iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını, İş Güvenliği Uzmanı R. Selim Akçaharman ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi`nin (OSGB) kuruluş ve çalışma esaslarını anlattı.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası