YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ARAŞTIRMALARI SUNUMU YAPILDI

YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ARAŞTIRMALARI SUNUMU YAPILDI

Eklenme Tarihi: 29/04/2013

YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ARAŞTIRMALARI SUNUMU YAPILDI

 

İMO Ankara Şubesi 27 Nisan 2013 Cumartesi günü, Ankara ve çevresi üniversitelerde yapılan araştırmalardan, birbirimizin ve herkesin haberi olması ve ileride gerçekleşebilecek ortak projelerin adımının atılması amacıyla "Yüksek Lisans, Doktora Günü" düzenledi. Etkinlikte 6 farklı üniversiteden yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırmalarına dair 15 sunum yaptı.

 

Etkinlik İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında odamızın halkın yararı, mesleğin geliştirilmesi, meslektaşlarının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla kurulmuş olduğunu ve bu amacın gerçekleştirilmesinde bazı görevlerin üniversite uygulama alanları ile birlikte yapılması gerektiğini söyleyen Tulumtaş, şu anda ülkemizde 85 üniversitede inşaat mühendisliği eğitimi verildiğini ama bunların birçoğunda inşaat mühendisliği eğitimini tamamlayacak olanaklar bulunmadığını, içinde inşaat mühendisliği bölümü olan teknoloji fakültelerinin hayata geçirildiğini ve inşaat mühendisliği bölümü olan özel ve devlet okullarında toplam 10.000 kontenjanın bulunduğu ve bu sayının gittikçe arttığını belirtti ve bu konulardaki eleştirilerin üniversiteler ile ortaklaştırılması ve yükseltilmesi gerektiğini söyledi.  Yüksek Lisans, Doktora Günü`nün aynı zamanda üniversiteler ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çalışma olduğunu belirten Tulumtaş, bu etkinliğin tüm ülke çapında, yüksek lisans ve doktora yapanların bir araya gelebileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği, görüşebileceği bir platforma evrilmesi hayali kurduğunu ve bunun sistematik olarak bu noktaya gideceğini düşündüğünü dile getirdi.

 

Tulumtaş`ın ardından Yüksek Lisans, Doktora Günü Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol söz aldı. Konuşmasında kendisi tanıtan Mertol, yüksek lisans ve doktora araştırmalarının paylaşılması fikrinin nasıl oluştuğunu ve akademisyenlerin toplum yararına nasıl çalışabileceğini anlattı.

 

Açılış konuşmalarının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nden Prof. Dr. Ayşen Ergin "İnşaat Mühendisliği Bölümü`nde Akademisyen Olmak" başlıklı sunum yaptı ve oturumlara geçildi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Yakut`un yaptığı ilk oturumda Naz Topkara (ODTÜ) "Deprem Yüklerine Maruz Candamarı Şebekelerinin Sistem Güvenirliği", Eray Özbek (Gazi Ünv.) "T-Kesitli Betonarme Kirişlerin Kesme-Eğilmeye Karşı Güçlendirilmesi", Hüseyin Çilsalar (Erciyes Ünv.) "Dinamik Analiz Problemleri İçin Yeni Bir Adim Adim Sayisal Çözümleme Yöntemi", Özgür Yurdakul (Anadolu Ünv.) "Düşük Dayanımlı Betona Sahip Kiriş-Kolon Birleşim Bölgelerinin Ardgerme İle Güçlendirilmesi", Ferit Yılmaz (Atılım Ünv.) "Laboratuvar ve Santral Ortamında Elde Edilen Yüksek Dayanımlı Betonun Temel Özellikleri" konulu tezlerinin sunumlarını yaptılar.

 

İlk oturumun ardından Çankaya Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Oğuz Güneş "İnşaat Mühendisliği`nde Araştırma Yapmak" başlıklı sunum yaptı ve oturum başkanlığını Prof. Dr. Hüsnü Can`ın yaptığı ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumda Hatice Çınar (Erciyes Ünv.) "Zemin İyileştirilmesinde Jet Grout Yöntemi ve Uygulamaya Yönelik Proje Çalışmaları", Oruç Altıntaşı (ODTÜ) "ODTÜ Yerleşkesinde Sürdürülebilir Ulaşım Senaryolarının Değerlendirilmesi", Koray Kadaş (ODTÜ) "Deprem Yer Hareketi Kayıtları Seçiminde Alternatif Şiddet Ölçülerinin Kullanılması", Halil İbrahim Andiç (ODTÜ) "Beton Sertleşmesinin Bağlaşik Termo-Mekanik Analizi", Pourang Ezzatfar (ODTÜ) "Seismic Performance Evaluation of Reinforced Concrete Frames With PSD Testing" konulu tezlerinin sunumlarını yaptılar.

 

İkinci oturumun ardından BİDEP-TÜBİTAK`tan Miray Karakuzu Yüksek Lisans ve Doktora  Burslarını anlattı ve üçünü oturuma geçildi. oturum başkanlığını Prof. Dr. Ali Günyaktı`nın yaptığı son oturumda Arash Maghsoudloo (ODTÜ) "Katı Killerde Doğrusal Olmayan Rezidüel Kayma Dayanım Zarfı", Gökçen Uysal (Anadolu Ünv.) "Yuvacık Barajı`nın Rezervuar İşletmesi İçin Hec-Ressim Modeli Kullanılarak Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi", Nihan Tuğba Çalışkan (Atılım Ünv.) "İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Geliştirilmesi, Umut Akın (ODTÜ) "Betonarme Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altındaki Davranışının Değerlendirilmesi", Özkan Kale (ODTÜ) "Yer Hareketi Tahmin Denklemlerinin Sıralanması Ve Seçilmesi İçin Yeni Bir Yöntem Öklid Uzaklığına Bağlı Sıralama (Edr) Yöntemi" konulu tezlerinin sunumlarını yaptı. Etkinlik temenniler ve kapanış bölümü ile son buldu.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası