ANKARA’DA 1 MAYIS ON BİNLERİN KATILIMI İLE KUTLANDI

1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü Ankara’da on binlerin katılımı ile Sıhhiye Meydanı’nda kutlandı.

Eklenme Tarihi: 31/05/2013

ANKARA`DA 1 MAYIS ON BİNLERİN KATILIMI İLE KUTLANDI

1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü Ankara`da on binlerin katılımı ile Sıhhiye Meydanı`nda kutlandı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB öncülüğünde işçi ve kamu çalışanları sendikaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, gençlik kortejleri, yerel dernekler ve çok sayıda kurum TCDD Garı önünde bir araya geldi. On binlerce kişi, kortejler halinde miting alanı olan Sıhhiye Meydanı`na yürüdü. İnşaat Mühendisleri Odası Yöneticileri, üyeleri ve öğrenci üyelerinin de katıldığı mitingde genç-İMO "Yaşasın 1 Mayıs, 3. Köprünün Değil, Devrimci Köprünün Mühendisleriyiz!" pankartı taşıdı.

İşsizliğe, sendikasızlaştırmaya, taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, kötü çalışma koşullarına karşı taleplerin dile getirildiği mitingin açılış konuşmasını Tertip Komitesi Başkanı ve KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dengiz Sönmez yaptı.

eşit, özgür ve barış dolu bir dünya özlemini haykırmak için bir arada olduklarını ifade etti. TMMOB adına konuşan Ercüment Çervatoğlu da "Biz, 3. köprünün, rantsal dönüşümün değil, devrimci gençlik köprüsünün mühendis, mimar, şehir plancılarıyız" diyerek alandakileri selamladı.

Karanlık ve sıkıntılı günlerden geçen emekçilerin güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya, iş kazalarına maruz kaldığını belirten Sönmez, çocukların da sömürü çarklarının arasına katıldığını ifade etti. Pek çok işçi direnişinden örnekler veren Sönmez, "Kavgamız AKP`nin taşeron düzenine karşı emeğin ve özgürlüğün düzenini kurmak içindir" dedi. Muhalif kurumlara yönelik operasyonlara ve baskılara da değinen Sönmez, AKP`nin her alandaki saldırılarına karşı emekçilerin mücadeleyi yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi. Sönmez, 30 yıldır süren savaşın sonunda barışın daha çok konuşulduğunu dile getirdi. Açıklamada sürecin AKP`nin ve emperyalizmin stratejileri doğrultusunda ilerlemesinin de emekçilerin kararlı duruşuyla sağlanacağı belirtildi.

Sönmez`in ardından DİSK adına Bölge Temsilcisi Çetin Çalışkan ve Türk-İş adına Tez Koop-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Barın taşeronlaştırmaya vurgu yapan bir konuşma yaptı. TMMOB adına Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ercüment Çervatoğlu konuşmasında rant ve yağma politikalarına karşı halkın barınma hakkı mücadelesiyle, sağlık hakkı mücadelesiyle omuz omuza bir duruş sergileneceğini söyledi. TTB adına Ankara Tabip Odası Başkanı Özden Şener ise sağlıkta dönüşüm yıkımı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin konuştu. Ortak açıklamanın Kürtçesi ise Eğitim Sen 2 Nolu Şube Sekreteri Çerkez Aydemir tarafından okundu.

Konuşmaların ardından Halkevleri Çocuk Korosu kürsüye çıktı. Miting Niyazi Koyuncu konseri ile son buldu.

  TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası