İDECAD Statik 7 KURSU

Eklenme Tarihi: 07/05/2013

TMMOB İNŞAATMÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ

ideCAD Statik 7 KURSU

Kurs Programının Genel İçeriği

·         ideCAD Statik Programı hakkında genel bilgi verilmesi

·         ideCAD Statik Programı arayüzü. Araç çubukları ve menülerin kullanımı, özelleştirilmesi.

·         Plan, Görünüş ve Perspektif pencerelerinin kullanımı. Görüntü konfigürasyonunun yapılması

·         Şablon proje oluşturma  ve Yeni Proje açma yöntemleri.

·         Genel ayarların yapılması , Analiz ayarlarının girilmesi.

·         Malzeme bilgilerinin girilmesi , Donatı çap seçimlerinin yapılması.

·         Kat bilgileri, Yeni kat ekleme ve Kat kopyalama.

·         Aks ayarlarının yapılması. Yatay, dikey ve eğik aks çizimi. Aks offset komutu.

·         Dikdörtgen, Dairesel ve Poligon kolon tanımlanması ve Kolon ayarlarının yapılması.

·         Düz, Eğrisel ve Yay  Kiriş tanımlanması. Konsol ve saplama kiriş çizimleri. Kiriş ayarları.

·         Panel genel ayarlarının yapılması. Panellerde boşluk açılması ve Subasman perdeleri.

·         Plak, Nervür ve Kaset döşeme tanımlama, Hesap Aksı ve Tipik kirişlerin tanımlanması

·         Radye Temel , Kirişli radye , Sürekli temel ve Tekil temel oluşturma, Kazık temeller.

·         3B Çerçevenin kontrol edilmesi, Yük ve analiz sonuçlarının 3B çerçeve ortamında incelenmesi

·         3B Çerçeve sistemde çubuk elemanlara ve düğüm noktalarına yük ve moment aktarılması.

·         Betonarme Bina analizinin yapılması ve analiz sonuçlarının incelenmesi

·         Raporların oluşturulması , incelenmesi ve çıktılarının alınması.

·         Çizimlerin oluşturulması, Pafta oluşturma ve Pafta düzeni

·         DWG ,DXF Import ve Export olanakları. Projenin Sap2000 modeli olarak export edilmesi

·         Beton, kalıp ve donatı metraj raporlarının oluşturulması, Excel ve Word`e aktarılması.

·         İstinat duvarı ve Kuyu temel analizleri, Merdiven Analizi , rapor ve çizimleri

 

   Kurs Tarihleri       : 10-11-17-18 MAYIS 2013

   Kurs Saatleri          : 10-17 Mayıs Cuma                      : 18:00-21:00

                                      11-18 Mayıs Cumartesi              : 09:00-15:00

   Kurs Süresi           : 16 saat

   Kurs Ücreti             : 160 TL

   Kurs Eğitmeni       : İnş. Müh. EMRAH YILDIZ

   Kurs Yeri               : İMO Binası-Harun KARADENİZ Dersliği

 

·         Kursa katılımda Odamız üyesi olma ve aidat borcu bulunmama (2013 yılı hariç) şartı aranacaktır.

·         Kurs ücretini yatırmadan önce, şube yetkililerinden kursa ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ön Kayıt iletişim bilgileri (312) 294 30 65

·         Kurs ücreti Şubemize veya İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 13659 (Şube Kodu:4213) numaralı hesabımıza yatırılacaktır. (IBAN: TR 64 000 64 00000 1421 300 13659)

·         Banka kanalı ile yapılan ödemelerde kursun ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun İMO Ankara Şubesi 294 30 77 numaralı faksa veya ecakmak@imoankara.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi ve Şube Yetkililerinden kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

·         Şubeden yapılan ödemlerde kredi kartına taksitlendirme yapılabilecektir.

·         Kurs sonunda; %70 devam şartını sağlayan üyelere katılım belgesi verilecektir.

Katılım 18 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar 09 MAYIS 2013 PERŞEMBE

 günü mesai bitiminde kapanacaktır.

 

 

Üyelerimiz için Şubemizin hazırlamış olduğu kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. eğitimlere katılımlarda "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay / ANKARA

Tel: +90 312 294 30 66 ? Fax: +90 312 294 30 77

e-mail: ecakmak@imoankara.org.tr ? web: ankara.imo.org.trTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası