Yerel Yönetimler Forumu Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş’ın da oturum yürütücülüğünü üstlendiği Halkevleri Yerel Yönetimler Forumu 12 Mayıs 2013 Pazar günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Eklenme Tarihi: 14/05/2013

Yerel Yönetimler Forumu Yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş`ın da oturum yürütücülüğünü üstlendiği Halkevleri Yerel Yönetimler Forumu 12 Mayıs 2013 Pazar günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi`nde gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerin de içinde yer aldığı üç seçim dönemine girdiğimiz zamanda gerçekleştirilen forum, yerel yönetimlerin iktidar tarafından toplumsal ve kentsel rant alanı olarak görülmesine, kamusal alanların tasfiyesine karşı nasıl bir yerel yönetim olması gerektiğini tartışmak, deneyimleri paylaşmak amacıyla düzenlendi. Forum, Fikri Sönmez nezdinde Türkiye`de sosyalist belediyecilik anlayışı için mücadele etmiş tüm yol arkadaşları için yapılan saygı duruşu ile başladı.

"Neoliberal Dönemde Yerel Yönetimler: Halkın Hakları İçin Müdahale, Mücadele ve Kazanımlar" başlığını taşıyan forumda, "Neoliberal Kriz Çağında Yerel Yönetimler", "Mevcut Belediyecilik Pratikleri ve Taşeronlaştırma" başlıklı iki oturum ve "Halkçı Bir Yerel Yönetim Mümkün mü?" başlıklı forum bölümleri yer aldı.

"Neoliberal Kriz Çağında Yerel Yönetimler" başlıklı oturumun yürütücülüğünü gerçekleştiren Tulumtaş, "Bu gün burada insandan halktan, toplumdan yana bir yönetimin kavramlarının, araçlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi yönünde tartışmak için bir aradayız. Aslında Ülkemizde bu yönde arayışlar birçok farklı koldan yürütülmektedir. Örneğin dün (11 Mayıs 2013) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Derneğinin yürütücülüğünde düzenlenen ve düzenleyici kurul içerisinde Odamızın da bulunduğu "Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu" da bu arayışların bir ürünüdür. Bu yöndeki tüm arayışların ana yatağına ulaşmasında hepimize düşen görev ve sorumluluklar olduğuna inanıyorum" diyerek başladığı konuşmasında, 1980 sonrasında Ülkemizde de etkinliğini arttıran neoliberal politikaların hayatın her alanını talana açtığını belirterek, karşı duruş için neoliberalizmin kavram ve uygulamalarının herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini belirtti. Tulumtaş`ın konuşmasının ardından oturumda YAYED Başkanı Sonay Bayramoğlu Özuğurlu "Neoliberalizm ve Belediyecilik", ODTÜ Siyaset Bilimi Öğretim üyesi Mustafa Kemal Bayırbağ "Kürt Sorununun Çözümünde Yerel Özerklik", Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Yıldırım ise "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üzerinden Yeni Rejim Okuması: Yerelleşme mi Merkezileşme mi?" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Birinci oturumun ardından gerçekleştirilen ikinci oturumda ise AKP, CHP ve BDP belediyelerinin belediyecilik anlayışları ve belediyelerde taşeronlaştırılma tartışıldı. Yürütücülüğünü Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Filiz Hekimoğlu`nun gerçekleştirdiği ikinci oturumda Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi Ali Ekber Doğan "AKP`nin Sahte Sosyal Belediyeciliği", ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı`ndan Arş. Gör. Duygu Canan Öztürk "Kürt Hareketini Temsil Eden Partilerin Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Sonuçları: Diyarbakır Örneği", Şehir plancısı Ahmet Müfit Bayram " 1980 Sonrası Sosyal Demokrat Belediyecilik Anlayışı", Genel-İş Uzmanı Serhat Salihoğlu ise "Belediye Hizmetlerinin Taşeronlaştırılması" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Forumun son bölümünde ise "Neoliberal Dönemde Halkçı Bir Yerel Yönetim Mümkün mü?" sorusuna yanıtlar arandı. Yürütücülüğünü Halkevleri Genel Sekreteri Samut Karabulut`un yaptığı forum bölümünde güncel mücadele deneyimlerinden örnekler ile neoliberal politikalar sonucunda ortaya çıkabilecek olası sonuçlar tartışıldı.

Forum bölümünün ardından sonuç bildirgesi okunarak, forum sonlandırıldı.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası