AKP ELİNİ TAKSİM?DEN, GEZİ PARKI?NDAN, DOĞAMIZDAN VE YAŞAM ALANLARIMIZDAN ÇEK!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Taksim Gezi Parkı`nın talan edilmesi ve yaşanan olaylarla ilgili olarak 31 Mayıs 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 11/07/2013

AKP ELİNİ TAKSİM?DEN, GEZİ PARKI?NDAN,
DOĞAMIZDAN VE YAŞAM ALANLARIMIZDAN ÇEK!

AKP iktidarının dizginsiz kar hırsıyla yoğrulmuş, kentleri, doğayı ve insanı hedef alan politikaları ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çökmüştür.

Taksim Gezi Parkı?nın; bilim, teknik ve hukuk kurallarını hiçe sayarak hazırlanmış bir proje ile talan edilmesi ve bu durum karşısında demokratik tepkilerini gösteren insanlara karşı gerçekleşen polis saldırısı bu gerçeği kamuoyunun gözleri önüne acı bir biçimde bir kez daha sermiştir. Bir yanda yıllara meydan okuyan ağaçlarımızın kökünden sökülmesi bir yanda da insanlarımızı gaza boğan, çadırları aleve veren saldırganlığın görüntüleri hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kazınmıştır.

Ortadan kaldırılmak istenen Taksim Gezi Parkı, İstanbul?un kentsel kimliğinde ve kentlilerin belleğinde önemli bir yeri olan ve açık, yeşil alan niteliğiyle yoğun bir biçimde kullanılmayı sürdüren bir kamusal alandır.

Taksim Meydanı aynı zamanda 1 Mayıs alanıdır, işçilerin, emekçilerin meydanıdır. Bu gerçek karşısında uygulanan her türlü zorbalık hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Taksim Meydanı, ne bilim ve tekniğin kurallarına aykırı projelerle ne de gaz bombaları ile elimizden alınamayacaktır.

Taksim Gezi Parkı?nı yok etmek isteyen zihniyet ülkenin her karesini aynı yağma ve talan cenderesine sokabilmek için mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini öldürmeye ve toplum-kamu yararı doğrultusunda hizmet üreten TMMOB?yi de torba yasalar ile ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

TMMOB, tüm rant ve yağma projelerinde olduğu gibi Taksim Gezi Parkı?ndaki toplum ve kamu yararına aykırı projeye karşı da en başından itibaren gerek hukuksal gerekse de kamuoyunun yaratılması düzleminde aktif olarak yerini almıştır. TMMOB, Taksim Gezi Parkı?nda süren direnişin yanında; doğa ve kentlerin yağmalanmasının ise karşısındadır.

Bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimi ve tekniği halkın yararına kullanma doğrultusundaki kararlılıkları ile Gezi Parkı?nda süren direnişin yanı başında olmaya devam edecektir.

TMMOB, Taksim Meydanı?nın bir parçası olan Gezi Parkı?nın yağmalanmasına karşı gelişen direnişi büyütecektir.

Taksim Meydanı da Gezi Parkı da İstanbul da bizimdir, yağmaya ve talana asla izin vermeyeceğiz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası