CHP 6495 SAYILI ?TORBA KANUNU?NUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ?NE BAŞVURDU

CHP, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesine eklenen bir bentle meslek odalarının denetim yetkisini kısıtlayan değişikliğin de içinde yer aldığı 6495 sayılı ?Torba Kanun?un iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa Mahkemesi?ne 9 ana başlık altında iptal ve yürütmeyi durdurma isteminde bulunduklarını açıkladı.

Eklenme Tarihi: 02/10/2013

CHP 6495 SAYILI "TORBA KANUNU"NUN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ`NE BAŞVURDU

CHP Grup Başkanvekili Altay‘ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

 "Mimar, mühendis ve şehir plancılarının yaptığı plan ve projeler ile bunların cisimleşmiş hali olan yapılar, tüm demokratik ülkelerde ve hatta otoriter ve totaliter ülkelerde, yapıldıkları anda "sanat eseri" sayılarak  "fikri mülkiyet hakkı" kapsamına alınmış ve Dünya düzeyinde hukukun koruması altına alınarak müellifinin izni olmaksızın değişiklik yapılması yasaklanmıştır.

AKP İktidarı ise çıkardığı yasayla, Bakanlıkların kuracağı idari komisyonlara, yapıldıkları anda hukuken "sanat eseri" sayılan mimari proje ve yapılardan, hangilerinin sanat eseri, hangilerinin sanat eseri olmadığını belirleme ve mimari proje ve yapıların müelliflerinin izni olmaksızın bunlarda istediği değişikliği yapabilme yetkisi tanımıştır.

Mimari proje ve yapılar, 1886 tarihinde imzalanan Bern Sözleşmesi ile tüm Dünyada korunduğundan ve Türkiye gibi Sözleşmeyi imzalayan ülkeler, kendi ülkelerinde yabancı müelliflerin yaptığı mimari proje ve yapıları da koruma yükümlülüğü altına girdiğinden, herhangi bir yabancı müellifin yaptığı mimari proje ve yapıları Türkiye korur iken, Dünyanın en prestijli "Ağa Han Ödülü"nü almış bir yurttaşımızın mimari proje ve yapısı ise, "sanat eseri" olmadığına karar verilerek izni olmadan değiştirilebilecek ve bundan dolayı bir bedel ödenmeyecektir.  Bu hükmün iptali istenmiştir.

Anayasa ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kanunu, serbest mimar, mühendis ve şehir plancılarının piyasa koşullarında ve rekabet ortamında yaptıkları harita, plan, etüt ve projelerin, "mesleğin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak" amacına ulaşmak için "meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla" meslek odaları tarafından denetlenmesini öngörmektedir.

AKP, Gezi‘nin müsebbibi olarak gördüğü mimar ve mühendis odalarını kamu yararından koparmak, işlevsiz hale getirmek ve mali gücünü zayıflatarak kamusal etkinliğini kırmak için üyeleri üzerindeki denetim yetkisini kaldırmıştır.

Türkiye‘nin harita, plan ve projeler temelinde yağmalanmasının önündeki "mesleki denetim" engeli kaldırılmıştır. Buna ilişkin hükmün iptali istenmiştir."

 

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası