MİMARLAR ODASI’NA “BANDROL” BAHANESİYLE YAPILAN POLİS BASKININI KINIYORUZ…

4 Ekim 2013 tarihinde Mimarlar Odası tarafından depo olarak kullanılan bir adreste “korsan kitap” bulunduğuna ilişkin polis tutanağına dayanarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama emri verilmiş ve bu emir üzerine polis tarafından yapılan aramada yıllardır Mimarlar Odası tarafından hazırlanan yayınlara hukuka aykırı bir biçimde soruşturma sonuna kadar el konulmuştur.

Eklenme Tarihi: 28/12/2020

Mimarlar Odası`na "bandrol" bahanesiyle yapılan polis baskınını kınıyoruz…

4 Ekim 2013 tarihinde Mimarlar Odası tarafından depo olarak kullanılan bir adreste "korsan kitap" bulunduğuna ilişkin polis tutanağına dayanarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama emri verilmiş ve bu emir üzerine polis tarafından yapılan aramada yıllardır Mimarlar Odası tarafından hazırlanan yayınlara hukuka aykırı bir biçimde soruşturma sonuna kadar el konulmuştur.

Faaliyet alanı itibariyle en temel gayesi meslektaşlarının gelişimine ve mesleğin ilerlemesine katkı sunmak olan meslek odaları, meslektaşlarının bilgi birikiminin arttırılması için ve mesleki birikimi doğrultusunda kente, ülkeye dair çeşitli yayınlar hazırlayan kuruluşlardır. "Kamu yararı" esasında faaliyet göstermeleri sebebiyle de yayınladıkları her türlü belgenin gerek meslektaşları gerekse de kamuoyu açısından çok daha geniş kesimlere ulaşabilmesi amacıyla yayınlarını "bedelsiz" olarak paylaşmaktadır. Açık bir şekilde bilinen bu duruma karşılık olarak "Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bahane edilerek, polis eliyle Mimarlar Odası`na yönelik böyle bir aramanın yapılması ve yayınlarına el konulması hukuk dışı bir uygulamadır. Amacı "ulaşılabilirlik"in arttırılması olan bir meslek odasına yönelik olarak yapılan böylesi bir arama açıktır ki karalama ve yıpratma çabası anlamına gelmektedir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları teknik bilgi ve birikimini halkın, toplumun ve meslektaşlarının yararına kullanır, bu yönde faaliyetler yapar ve bildiklerini bilimsellik temelinde meslektaşları ve kamuoyuyla paylaşır, bilginin tekelleşmesini değil, bilginin paylaşılmasını esas alır. Hiçbir baskı, itibarsızlaştırma meslek alanlarımızı ve örgütlülüğümüz olan odalarımızı zayıflatamayacağı gibi bizleri bilimi ve tekniği "kamu yararı" esasında halk ve toplum yararına kullanmaktan da alıkoyamaz.  Bu sebeple hukuka aykırı, amacı ve niyeti şaibeli olan bu uygulamayı kınadığımızı belirtiyoruz. Bu vesile ile bütün odalarımız ve TMMOB ile dayanışma içerisinde olduğumuzu üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

 

İMO Ankara Şubesi 

Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası