I. BÜYÜK ANKARA KURULTAYI BAŞLADI

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği 7-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara?nın Başkent oluşunun 90. yıldönümünde ?1. Ankara Büyük Kurultayı? düzenliyor. 5 gün sürecek olan kurultay 7 Ekim 2013 tarihinde Nazım Hikmet Kültür, Kongre ve Sanat Merkezi?nde başladı.

Eklenme Tarihi: 30/10/2013

I. BÜYÜK ANKARA KURULTAYI BAŞLADI

 

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği 7-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Ankara`nın Başkent oluşunun 90. yıldönümünde "1. Ankara Büyük Kurultayı" düzenliyor. 5 gün sürecek olan kurultay 7 Ekim 2013 tarihinde Nazım Hikmet Kültür, Kongre ve Sanat Merkezi`nde başladı.

Her gün bir ana başlıkta gerçekleştirilecek olan Ankara Kurultayı`nda 7 Ekim Pazartesi günü "Başkent Ankara`da Kent Planlama ve Şehircilik" üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Kurultay`ın devam eden günlerinde sırasıyla "Ankara Ekonomisi ve Çalışma Hayatı", "Ankara`da Çevre, Orman, Tarım", "Ankara`da Kültür, Sanat, Spor, Medya" ve "Ankara`da Altyapı, Kentsel Estetik ve Katılım" başlıkları üzerinde tartışmalar yürütülecek.

7 Ekim 2013 Pazartesi günü "Başkent Ankara`da Kent Planlama ve Şehircilik" başlığı altında ilk olarak moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray`ın yaptığı "Başkent Ankara`nın Kentleşme Macerası: Planlı Gelişimden Kentsel Dönüşüm Projelerine" başlıklı oturumda, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baykan Günay ?Ankara Şehirciliğinin 90 Yıllık Evrimi`, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hayriye Erbaş ?Ankara`da Kent, Sınıf ve Siyaset`, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ela Babalık ?Ankara`da Ulaşım Politikalarının Evrimi`, TMMOB İMO Ankara Şubesi Kentsel Dönüşüm Çalışma Gurubu Bşk. Erdoğan Balcıoğlu ?Ankara`da Kente Karşı İşlenen İmar Suçları` üzerine konuştu.

İkinci olarak moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Hamamcı`nın yaptığı "Başkent Ankara`da Şehircilik Kültürü ve Siyaset" başlıklı oturumda ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli ?Başkent Ankara Deneyiminin 90. Yılının Bir Değerlendirmesi`, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer ?Ankara Tarihi Kent Dokusunun Planlanması ve Dönüşümü`, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Şengül ?Başkent Ankara`da Şehirciliğin Dönüşümü ve Siyaset`, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu ?Ankara`da Göç ve Değişen Dinamikler` üzerine konuştu.

Üçüncü olarak ise moderatörlüğünü ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Karaesmen`in yaptığı "Meslek Odalarının Gözünden Başkent Ankara`nın Dönüşümü" başlıklı oturumda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Ali Hakkan, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çankaya ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 8. Dönem MYK Üyesi Kemal Özgür konuştu.

Selim Tulumtaş konuşmasında kilit kavramın "dönüşüm" olduğunu vurguladı ve çoğu durumda "dönüşüm" ve "değişim" kavramlarının birlikte kullanıldığını ve bu durumun karışıklığa yol açtığını, "Dönüşüm"ün niteliksel, "değişim"in ise niceliksel bir farklılaşma olarak kullanılmasının bu karışıklığın önüne geçebileceğini söyledi.

1923`ten günümüze köyler dahil Ankara`nın nüfusunun 15 kat artarken merkez nüfusunun 60 kat arttığını, buna bağlı olarak konutlarda, yollarda v.b. tüm yapılarda artışlar olduğunu belirten Tulumtaş, niteliksel olarak ne gibi farklar olduğunu sordu ve bu noktada dönüşümün temel dinamiğinin saptanmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu temel dinamiği aklın, bilimin ve teknolojinin buna bağlı olarak kaynakların kullanılma doğrultusunun belirlediğini söyleyen Tulumtaş, birinci doğrultunun ülke ve halkın yararı, ikinci doğrultunun ise grup çıkarları, kişisel çıkarlar ve siyasal çıkarlar olduğunu söyledi. Bu iki doğrultunun Ankara özelinde de sürekli çatışma halinde olduğunu ve niteliksel farklılaşmayı bu iki doğrultunun kullanılma oranının belirlediğini belirten Tulumtaş sözlerine "Ankara yoktan var edilen bir şehirdir. Burada ?yok` sözcüğünü, hem ?var olmama` durumu hem de ?yoksunluk` durumu olarak kullanıyorum. Gerçekten de Ankara 1923 yılında Anadolu`da kasaba görünümünde yani şehir olarak düşünülemeyecek bir yerdir. O dönemde böyle bir yeri Başkent haline getirebilecek imkan ve kaynaklar da çok sınırlıdır. Bu özellikler düşünüldüğünde Ankara`nın başkent ilan edilmesi devrimci bir kararı, sonrasında yapılan uygulamalar da devrimci bir iradeyi temsil eder. 90 yıllık bir süreyi dönemlere ayırarak incelemek dönüşümün belirlenmesi açısından önemlidir. Ancak dönemleştirme çetrefilli ve karışık bir süreçtir, aynı zamanda dönemleştirmeyi yapan açısından da tehlikelidir. Çünkü herhangi bir dönem içerisinde yaşanan bir farklılaşmanın göz ardı edilmesine neden olabilir. Bununla beraber her ne kadar tehlikeli olsa da Ankara`da dönüşümü kaynakların kullanılma doğrultusunda 3 döneme ayırmak mümkündür. Birinci dönem 1923-1940`ların sonu, ikinci dönem 1940`ların sonu-1990`ların ortası, üçüncü dönem ise 1990`ların sonu-günümüzdür. Birinci dönem kaynakların ülkenin ve halkın yararı doğrultusunda kullanılmasının baskın olduğu dönemdir. İkinci dönem zaman içerisinde bu baskınlığın aşındığı bir dönemdir. Üçüncü dönem ise kaynakların grup, kişisel ve siyasal çıkarlar doğrultusunda kullanılmasının baskın olduğu dönemdir. Birinci dönem, modern, düzenli, programlı, planlamaya güvenen, yönetim olarak özgüvenli, sağlıklı çevreler yaratan, özel bir yasa ile yönetilmese de başkent olmanın farkını gösteren ?bir kent olma disiplinini` içeren bir nitelik taşır. Üçüncü dönemde ise nitelik tamamen farklılaşmıştır. İnşaat mühendisliği alanında bu değişim ve dönüşüm sürecine ilişkin olarak konut politikalarından su hizmetlerine, ulaştırmadan çevreye kadar birçok örnek verilebilir. Kurultay programında bu konular detaylı olarak yer alıyor. Bu nedenle bu konuşmamda örneklemelere girmek istemiyorum. Ancak kurultayda yapılacak sunumların, belirttiğimiz dönüşümün temel dinamiği noktasından da değerlendirilmesini diliyorum."

Kurultay`ının ilk günkü programı, 90. Yıl Büyük Ankara Kurultayı Kokteyli ve Ankara Türküleri Dinletisi`nin ardından son buldu. Kurultay ilerleyen günlerde Ankara üzerinden farklı konuları ele almaya devam edecek. TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası