KAMUOYUNA ÇAĞRIMIZDIR.

Odamız, yapı denetim alanında yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Sonuç Bildirgesini ulusal düzeyde yayın yapan 21 gazeteden 560 köşe yazarına bir mektup eşliğinde gönderdi.

Eklenme Tarihi: 23/12/2013

Sonuç Bildirgesi köşe yazarlarına gönderildi

Odamız, yapı denetim alanında yaşanan sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Sonuç Bildirgesini ulusal düzeyde yayın yapan 21 gazeteden 560 köşe yazarına bir mektup eşliğinde gönderdi.

Köşe yazarlarına gönderilen mektup:

 

                                                                                                                       Tarih  15.11.2013
                                                                                                                       Sayı   OB.03126

 

 

 

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 5-6 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen 3. Yapı Denetim Sempozyumu`na ait Sonuç Bildirgesi`ni ekte bilgilerinize sunuyorum.

Bu vesileyle mimarlık ve mühendislik alanına ilişkin bazı gelişmeleri de sizinle paylaşmak istiyorum.

Son günlerde TMMOB ve bağlı Odalarının idari ve mali denetiminin ilgili Bakanlıklarca yapılacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları gündemin bir köşesinde duruyor. Orman Mühendisleri Odası`nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılacağına dair Bakanlar Kurulu kararı 7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı, diğer Odalara ilişin kararların da imzaya açıldığı kamuoyuna yansıdı.

Bu, sınırsız iktidar hevesiyle yapılan ve kamu kaynaklarının yok edilmesine neden olan çalışmalara karşı kamu adına bilim ve tekniğin ışığında söz söyleyen Mühendis ve Mimar Odalarının bağımsız ve özerk yapısının yok edilmesi ve yürütmenin bir organı haline getirilerek susturulmaya çalışılması gayretidir.

Bu durumun yaratacağı olumsuzluklara ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası`nın Başkanı ve bir mühendis olarak söyleyebileceğim çok şey var. Ancak inanıyorum ki bu ne salt Odaların ne de mühendis-mimarların sorunu. Bu durum, bu ülkede yaşayan herkesi etkileyecek bir sorun. Bu nedenle ben, mimar-mühendislerin yaptığı evde oturan, yollarını, köprülerini, tünellerini kullanan, barajlarından yararlanan, üretiminde yer aldıkları gıdalarla beslenen, tesislerinden aydınlanan, ısınan ve daha bir çok sayamayacağım emek ürünlerinden faydalanan ve bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak bu konuda tek bir şey söyleyeceğim;

Yaşam alanlarımız, hatta yaşamımız tehdit altında!

Bu söz çok iddialı-büyük ve ürkütücü gelebilir. Ancak, yaşadığınız çevrede gördüğünüz ve göremediğiniz mimar-mühendis emeği ile üretilen ve üretilecek olanların yaşamınızdaki yerini göz önüne aldığınızda, bilim ve tekniği önder kabul eden bağımsız ve özerk bir yapının susturulmasının ve bu alanın sınırsız şekilde iktidarların ve çıkar çevrelerinin hırslarına ve tasarruflarına bırakılmasının yaşamınızı nasıl bir tehlikeye atacağını sanırım takdir edersiniz.

Yaşanacak olumsuzluklardan etkilenecek, kamuyu bilgilendirme görevi olan ve bu ülkenin vatandaşı olarak sizin de bu olumsuz gelişmeye köşenizde yer ayıracağınıza olan inancımla saygılar sunuyorum.

 

 

 

Taner YÜZGEÇ

İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

  Not: Sonuç bildirgesini aşağıdan indirebilirsiniz.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası