ODTÜ YOLU ÜZERİNDE ÇÖZÜMSÜZLÜK VE TARAFLAŞTIRMANIN GEREKÇESİ NEDİR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmek istenen ve bir bölümü ODTÜ Ormanı’ndan geçecek otoyol projesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 Ekim 2013 tarihinde otoyol projesi için ağaç kesme ve iş makineleriyle gelerek, bir gece yarısı operasyonuyla 3 bin ağacı kesti.

Eklenme Tarihi: 28/12/2020

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmek istenen ve bir bölümü ODTÜ Ormanı`ndan geçecek otoyol projesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 Ekim 2013 tarihinde otoyol projesi için ağaç kesme ve iş makineleriyle gelerek, bir gece yarısı operasyonuyla 3 bin ağacı kesti. Gece baskını olarak gerçekleştirilen bu operasyona karşı ODTÜ öğrencileri başta olmak üzere Ankaralılar tepkilerini dile getirerek, sökülen her bir ağaca karşılık yeni bir fidan dikmek üzere ODTÜ`de buluştu. 21 Ekim tarihinde yapılan fidan dikme eylemine polis müdahale etti, polis müdahalesi sabaha kadar sürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmek istenen otoyol projesi hakkında bir süredir gerek meslek odaları gerekse de uzmanlar tarafından yoğun tartışmalar yürütülmekteydi. Hukuka aykırılık iddiaları bulunan proje hakkında muğlaklıklar hala aydınlatılmamış, kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiş, uyarılar tartışılmamış, açılan davalar sonuçlanmamışken adeta yangından mal kaçırırcasına gerçekleştirilen gece baskını sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalar, akıllarda oluşan "neden" ve nasıl" sorularının yanıtlarını içermemekte ayrıca, yoğun itirazların olduğu yola neden ihtiyaç duyulduğunu da yeterince açıklamamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanınca adeta bir karalama kampanyasına dönüştürülen bu süreç, kendisinden farklı görüş ve önerileri dikkate almayan, "ben yaptım oldu" anlayışı ile çözümsüzlüğe sürüklenmekte ve yeni taraflaşmalar yaratılmaktadır.

İnsanları "yola taraf olan ve olmayan" olarak ayrıştırmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu süreçte, kentin düzenli gelişimi ve kentlilerin daha rahat ve sağlıklı bir çevrede yaşaması yönünde emek veren insanları karşı saflarda savaşan taraflar olarak göstermekten çekinmek yerine aksine bunu teşvik etmektedir. Öyle ki; Ankara Büyükşehir Belediyesi "trafiği rahatlatma" iddiaları taşıyan otoyol projesi için "halka rağmen, halk için" paradoksunu sürdürmekte, projeyi hayata geçirmek için halka karşı polis başta olmak üzere her türlü baskı ve zor aygıtını kullanmaktan çekinmemektedir.

Önemli görevlerinden biri sağlıklı ve dengeli bir çevrenin yaratılması olan idarenin ağaç kesme konusundaki bu ısrarı ile bu görevi yerine getirmeyi sadece yeni ağaç dikmek olarak gören zihniyet arasındaki çelişkiyi anlamak mümkün değildir. Hele de halkın bu konudaki taleplerini görmezden gelerek, kendi istediğini yapmadığı, itaat etmediği için insanları yaralama, korkutma hatta öldürmeye dahi varacak bir şekilde gerçekleştirilen müdahalenin hak verilebilir hiçbir gerekçesi yoktur.

Ulaşımı insanların değil araçların bir yerden bir yere ulaştırılması olarak gören, ne bilimi ne de hukuku tanımayan, her projeyi sadece rant olarak değerlendiren bir zihniyetle üretilen, bilim ve tekniği yok sayan projelerin ve polis şiddeti marifetiyle yaratılmak istenen toplum modelinin karşısında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyor, gece yarısı operasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen "ağaç kıyımı"nı ve bu operasyon süresince ve sonrasında halka uygulanan şiddeti kınıyoruz.

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası