ANKARA İKK: TMMOB TESLİM ALINAMAZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB?ye bağlı 11 meslek odasının idari ve mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na devredilmesine ilişkin 17 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 03/02/2014

TMMOB TESLİM ALINAMAZ!

Daha önce kamuoyunda tartışılan, TMMOB? ye bağlı Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odalarının mali ve idari denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na devredilmesi hakkında kanun bugün resmi gazetede yayımlandı.

1980 darbe döneminde 6235 sayılı TMMOB Kanunu?na giren meslek odalarının mali ve idari denetiminin ilgili bakanlıklara devredilmesi hususu 30 sene sonra yürürlüğe konulmuş oldu. Darbe dönemi yasalarının, ileri demokrasi şiarını dilinden düşürmeyen siyasi iktidar tarafından uygulanması bizim açımızdan çok da şaşırılacak bir durum değildir.

Devlete bağlı hiçbir kurumun denetlenmediği bir dönemde, idari ve mali bütün kararlarını üyeleri ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşan, demokratik işleyişin ülkemizde nefes aldığı nadir kurumlardan biri olan meslek odalarımızın bakanlıklarca denetlenmesi trajedinin komedisidir. Eleştiri hakkını kullanan her kurum, örgüt ve kişiye iktidarın erkini kullanarak ceza, baskı uygulayan ve onları yok sayan bir anlayıştan darbe kanunları dışında bir şey beklemek zaten mümkün değildir.

Her siyasi iktidara karşı mesleki ve toplumsal rolü nedeniyle eleştiri yapmak ve misyonu gereği mesleğin kamu yararına kullanılmasını örgütlemek TMMOB ve TMMOB?ye bağlı odaların temel ilkesidir. Hiçbir antidemokratik müdahale TMMOB ve TMMOB?ye bağlı odaları bu ilkesinden geri döndüremeyecektir. Biz bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak  "bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak için" mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası