TMMOB?YE BAĞLI 11 ODAMIZI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ AÇIDAN DENETLEYECEKMİŞ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB`ye bağlı 11 odanın idari ve mali denetimini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na veren Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete`de yayımlanması üzerine 17 Aralık 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Eklenme Tarihi: 03/02/2014

TMMOB?YE BAĞLI 11 ODAMIZI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ AÇIDAN DENETLEYECEKMİŞ!

Duyduğumuz gerçekleşti. AKP Bakanlıkları TMMOB?ye bağlı odaları paylaşmaya devam ediyor.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacakmış.

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile de Orman Mühendisleri Odası?nın idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı?na verilmişti.

Tam otuz yıl önce 12 Eylül darbecileri 1983 yılında 66 numaralı KHK ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu?nda değişiklik yaparak "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir." biçiminde düzenleme yapmıştı.

12 Eylül?ün sürdürücüsü AKP, değil darbecilerin, aradan geçen bunca süredir hiçbir Bakanlar Kurulu?nun uygulamadığı bu Kanun Hükmündeki Kararnameyi şimdi yürürlüğe koyuyor. AKP, bağlı odalarımız üzerine idari ve mali denetim yapacakmış.

Oysa herkes biliyor: TMMOB ve odalarının mali denetimi Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı odalarının Yönetim Kurulu kararları ve uygulamaları üyenin denetimine her zaman açıktır. TMMOB ve odaların her türlü karar ve uygulaması için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır.

AKP?nin 12 Eylülcülerin bile uygulamadığı KHK?yi bugün gündeme getirmesinin nedeninin biz iyi biliyoruz: Bağlı odalarımızın bilimin yol göstericiliğinde yürüttükleri insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana çalışmalarını engellemenin ön hazırlığını tamamlamak.

Niyetleri sorunlu olanlara tekrar söylüyoruz:

TMMOB ve bağlı odaları, hiç eğilip bükülmeden, karanlığa karşı aydınlığı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, ırkçılığa karşı kardeşçe bir arada yaşamayı, savaşa karşı barışı, baskı ve zora karşı özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edecektir.

Biz "Bir meslek örgütüne bu ülkede bu dönem düşen görev budur" diye söylüyor ve gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası