ENERJİ KİMLİK BELGESİ(EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Eklenme Tarihi: 26/12/2013

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ(EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI

? Aktif SİM Belgesi(Serbest İnşaat Mühendisliği)sahibi ve SİM Belgesinde

uzmanlık alanı "YAPI" olması

? Üye tarafından doldurulmuş " Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Kayıt Formu"

? Diploma veya mezuniyet belgesi

? SİM belgesi fotokopisi

? İTB (İşyeri Tescil Belgesi) olan bir firmada SİM olunması durumunda İTB belge fotokopisi(İTB belgesinde SİM olmama durumunda eğitime katılımda herhangi bir kısıt yoktur. Ancak, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 10.06.2010 tarih ve 27607 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ [Değişik: Rg‐27.04.2011‐27917] çerçevesinde yetkilendirme ve sertifika düzenlenemez, fakat daha sonra bir İTB Belgesi altında SİM olmaları durumunda sertifika hakları saklıdır.)

? Diğer meslek disiplinlerinden yapılacak başvurularda Büro Tescil Belgesi

(mimarlardan) / SMM belgesi(mühendislerden)

? Nüfus cüzdanı fotokopisi

? 3 adet orijinal fotoğraf

   Kurs Tarihleri       : 8-9-10 OCAK 2014

   Kurs Saatleri          : 09:00- 16:00

   Kurs Süresi           : 18 saat

   Kurs Ücreti             :180 TL

   Kurs Eğitmeni       : İnş. Müh. Murat KARACAOĞLU

   Kurs Yeri               : İMO Binası-Harun KARADENİZ Dersliği

 

·         Kurs ücretini yatırmadan önce, şube yetkililerinden kursa ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ön Kayıt iletişim bilgileri (312) 294 30 65

·         Kurs ücreti Şubemize veya İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 13659 (Şube Kodu:4213) numaralı hesabımıza yatırılacaktır. (IBAN: TR 64 000 64 00000 1421 300 13659)

·         Banka kanalı ile yapılan ödemelerde kursun ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun İMO Ankara Şubesi 294 30 77 numaralı faksa veya ecakmak@imoankara.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi ve Şube Yetkililerinden kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

·         Kurs katılımcılarının derslere kendi şahsi bilgisayarları ile gelmesi gerekmektedir.

·         Sertifika alabilmek için 18 saatlik eğitimin en az 16 saatine katılmış olmak ve eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden 70 almak gerekmektedir.

Katılım 30 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar 3 OCAK 2014 CUMA

 günü mesai bitiminde kapanacaktır.

 

 

Üyelerimiz için Şubemizin hazırlamış olduğu kurs, seminer, kongre, sempozyum vb. eğitimlere katılımlarda "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay / ANKARA

Tel: +90 312 294 30 66 ? Fax: +90 312 294 30 77

 

e-mail: ecakmak@imoankara.org.tr ? web: ankara.imo.org.trTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası