BARIŞI SAĞLAMAK SAVAŞI YENMEKLE MÜMKÜNDÜR!

...Ama barış ağaç değil, ot değil ki yeşersin: Sen istersen olur barış, istersen çiçeklenir* Bertolt BRECHT

Eklenme Tarihi: 16/10/2014

BARIŞI SAĞLAMAK SAVAŞI YENMEKLE MÜMKÜNDÜR!

...Ama barış ağaç değil, ot değil ki

             yeşersin:

Sen istersen olur barış, istersen

             çiçeklenir*

Bertolt BRECHT

 

2014`ün Dünya Barış Günü`ne savaşlar, yıkımlar ve katliamlar eşliğinde gelindi geçen barış günlerinde de yaşandığı gibi. Filistin`de katledilen binler, Şengal`de yaşanan katliam, Ortadoğu`nun bir bütün halinde kan gölüne çevrilmesi, Soma`da (kâr savaşlarının her zaman kaybedeni olan) işçiler ve ülkemiz sokaklarında vurularak, dövülerek katledilen gençlerimiz.

Yıllardır tüm bir coğrafyayı neoliberal politikalar kapsamında yeniden şekillendirmek için her tür yönteme başvuranlar, kimi zaman taşeron ordularıyla, kimi zaman paralı çetelerle, kimi zaman ise doğrudan müdahaleleriyle kirli savaşların ve katliamlarının sorumlusu olmayı sürdürmekteler. Afganistan ve Irak`ta başlayıp, Suriye`yi saran, Filistin`de kirli yüzünü bir kez daha gördüğümüz emperyalizm ve onun kâr odaklı politikaları dünyaya savaş ve yıkımdan başka bir şey getirmemektedir. ÖSO ile başlatılan ve bugün IŞİD olarak karşımıza çıkan taşeron katil sürüleri aracılığıyla yapılmak istenenler Ortadoğu halklarına getirilmek istenen "demokrasi"den ne anlaşılması gerektiğinin en açık ispatıdır.

Ülkemiz özelinde yaşanan gelişmeler ise tüm bu kapsamda yaşananlardan bağımsız olmamakla birlikte, Kürt sorununa ilişkin dayatılan tek taraflı çözüm(süzlük) süreci, yok sayılan inanç grupları, bizzat iktidar tarafından sürdürülen tek tipleştirme süreci barış kavramını farklı bir perdeden daha yakıcı bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Yıllardır işgal altında binlerce insanını kaybeden Filistin halkından İsrail Siyonizmi ile "barışmasını" beklemek ne derece gerçek bir barış tanımına karşılık geliyorsa, ülkemizde ise Berkin`i gaz kapsülüyle, Ali İsmail`i sokak ortasında döverek katleden anlayıştan barış ve demokrasi adına adımlar beklemek o derece gerçek bir tanıma karşılık gelmektedir.

Ortadoğu coğrafyası ve ülkemiz özelinde daha da yakıcı ve acil bir ihtiyaç olan barış, bölgesel çıkarları için halkları katledenlerle uzlaşarak değil, bütünlüklü ve kapsayıcı bir demokrasi mücadelesi ile sağlanabilir. Barışı gerçekten isteyenler bugün kanlı elleriyle barış havarisi kesilenler değil, dün de bugün de barış için mücadeleyi sürdürenlerdir.

 

TMMOB ANKARA

İL KOORDİNASYON KURULU  

 

 

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası