ANKARA SU KONGRESİ VE KAYIP DERELER SERGİSİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kent Komisyonu Su Çalışma Grubu tarafından 13 - 14 Aralık 2014 tarihlerinde, Odamızın kuruluşunun 60. yılı olan 2014 yılı İnşaat Mühendisliği Haftası etkinlikleri kapsamında, İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Su Kongresi yapıldı. Ankara’nın Kayıp Dereleri Fotoğraf Yarışması’nın eserlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi.

Eklenme Tarihi: 07/01/2015

Ankara Su Kongresi ve Kayıp Dereler Sergisi

 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kent Komisyonu Su Çalışma Grubu tarafından 13 - 14 Aralık 2014 tarihlerinde, Odamızın kuruluşunun 60. yılı olan 2014 yılı İnşaat Mühendisliği Haftası etkinlikleri kapsamında,  İMO Kongre ve Kültür Merkezi`nde düzenlenen Ankara Su Kongresi yapıldı. Ankara`nın Kayıp Dereleri Fotoğraf Yarışması`nın eserlerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi.

 

Son yıllarda özellikle iklim değişikliği sürecinin hızlanması ve Ankara`nın da yer aldığı İç Anadolu Bölgesi`nde ciddi kuraklığın kendini çok daha fazla hissettirmeye başlamasıyla, kamu yararı gözeten mesleki bir demokratik kitle örgütü olarak uzmanlık alanımıza giren bu konu/sorun ile ilgili ciddi, tutarlı ve ileriye dönük çalışmalar yapılmasını, deneyimleri, birikimleri, bilimsel ve pratik bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan kongre İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşması ile başladı.

 

Konuşmasında "Ankara`da su alanında eksikliği tüm uzmanlarınca kabul edilen ve Su Çalışma Grubumuz önderliği ile yürütülen veri tabanı çalışmasıyla yaratmaya çalıştığımız değeri ve bunun bize verdiği gururu, Ankara`da su ile ilgili ulaştığımız ve derlediğimiz kaynakların ülkemiz ve Ankaralılar için taşıdığı önemi ve bunu paylaşıyor olmanın bizde yarattığı hazzı, mevcut ve geleceğe ilişkin konuların alanın uzmanlarınca bilim ve tekniğin gereklerine göre en duru sunulacağı bir kongrenin düzenleyicisi olmaktan duyduğumuz mutluluğu uzun uzun ifade etmek istiyordum" diye belirten Tulumtaş, geçen hafta içerisinde TMMOB`ye görüş alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen torba kanun taslağı ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

 

Tulumtaş`ın ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Akdemir söz aldı. Suyun hayat ve medeniyet demek olduğunu söyleyen Akdemir, su konusunda herkesin duyarlı olması ve yöneticileri iş yapmaya zorlaması gerektiğini, suyun ancak böyle kurtarılabileceğini belirtti ve topluma katkıları dolayısıyla İMO Ankara Şubesi`ne teşekkür etti.

 

CHP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ağa Kurt, Demokratik Sol Parti Meclis Üyesi Abbas Deniz ve HAKPAR Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Taşçı`nın da katıldığı kongrede, İMO Ankara Şubesi Kent Komisyonu Su Çalışma Grubu adına Hasan Akyar konuştu.

 

Çalışmalarına ilk olarak Ankara suyu ile ilgili dağınık bilgileri bir araya getirerek başladıklarını söyleyen Akyar, ulaştıkları bilgilerin birbiri ile uymadığını, doğruluğunun şüphe götürdüğünü, doğru bilgilere ulaşılabilecek bir veri tabanı oluşturmayı ve Ankaralılar için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Kongreyi farklı bir yaklaşımla hazırladıklarını belirten Akyar, önce konuları belirlediklerini ve bu konularda en güncel bilgilere kimlerin sahip olduklarını arayıp bulduklarını ve buldukları isimlerin çoğunluğunun üniversite çevrelerinden değil de işin mutfağından sorumluluk alan kişiler olduğunu söyledi.

 

Akyar`ın konuşmasının ardından Ankara`nın Kayıp Dereleri Fotoğraf Yarışması`nın ödül töreni yapıldı. Ödül alan Berfum Çolak, Beşir Eraki, Çiğdem Adem, Gizem Uzun, Mert Atmaca, Senem Avcı Yılmaz, Sultan Kılıvan ve Taylan Özgür Ağır`a ödülleri İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nevzat Ersan tarafında verildi. Ödül töreninin ardından yarışmada ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açılışı yapıldı.

 

Kongrede ilk olarak Erman Tamur`un Ankara dereleri hakkında tarihi ve güncel bilgileri içeren "Suda Suretimizi Çıkıyor" başlıklı çağrılı sunumu yapıldı. Sunumun ardından iki gün boyunca başkanlıklarını Ayşen Ergin, Şahnaz Tiğrek, Semra Siber Uluatam, Nuray Tokyay ve Ayşegül Bildirici Suna`nın yaptığı 5 oturum gerçekleştirildi. Kongre yönlendiriciliğini Hasan Akyar`ın yaptığı "Ne Yapmalı, nasıl Yapmalı" panel/forumu ile son buldu.

 

Panelde Hüseyin Akbaş "Su Yönetimi", Recep Akdur "Halk Sağlığı Açısından Ankara Suyu", Bülent Batuman "Kent Estetiği ve Siyaset", Nuri Merzi "İçmesuyu Şebekelerinde Sorunlar ve Çözüm Yolları", Metin Özarslan "Ankara Ne Bekliyor-Ankaralı Ne İstiyor" başlıklı sunumlar yaptı.

 

Kongre Ankara Kulübü Seymen Topluluğu`nun gösterisi ile son buldu.

 

Kongre boyunca Ankara`nın Kayıp Dereler Fotoğraf Yarışması eserleri, Erman Tamur`un Ankara Dereleri koleksiyonu,  Eşref Özand`ın belgelerinden İçmesuyu Çalışmaları 1926-1930 (Levent Tosun Arşivi), sergisi, Ankara Dereleri; Dün - Bugün (Ahmet Soyak Albümü) posterleri sergilendi. Ankara Hava Fotoğrafları (Onur Bektaş/Okan Çağrı Bozkurt) interaktif sergisi yapıldı ve Ankara Dereleri - 2014 (Ahmet Soyak Çekimleri) videosu ile Eşref Özand Ankara Radyosu Kaydı 1954 (Levent Tosun Arşivi) sunuldu.

 

İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş`ın konuşması:

 

Değerli Misafirler, Değerli Katılımcılar, Değerli Meslektaşlarım,

 

Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ile selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum.

 

Değerli Misafirler, Değerli Katılımcılar, Değerli Meslektaşlarım,

 

TMMOB`nin ve Odamızın kuruluşunun 60. Yılında böylesi bir etkinliği düzenliyor olmaktan dolayı yaşadığım mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Su Çalışma Grubumuz olmak üzere herkesi kutluyor ve huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

 

Değerli Misafirler, Değerli Katılımcılar, Değerli Meslektaşlarım,

 

Aslında ben bu açılış konuşmasında,

 

Adlarını "derelerden" alan birçok semti bulunan bir şehirde bu derelerin tekrar hatırlanması ve üzerinde düşünülmesi amacıyla yaptığımız fotoğraf yarışmasına katılarak gözlerini ve gönüllerini bizlerle paylaşanlara, bu konuda yılların birikimlerini bizlere açanlara, Ankara`da su alanına ilişkin bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak olan dostlara-gönüldaşlara duyduğumuz minnettarlık hislerimizi sizlerle paylaşmak istiyordum.

 

Aslında bu gün ben,

 

Ankara`da su alanında eksikliği tüm uzmanlarınca kabul edilen ve Su Çalışma Grubumuz önderliği ile yürütülen veri tabanı çalışmasıyla yaratmaya çalıştığımız değeri ve bunun bize verdiği gururu,

 

Ankara`da su ile ilgili ulaştığımız ve derlediğimiz kaynakların Ülkemiz ve Ankaralılar için taşıdığı önemi ve bunu paylaşıyor olmanın bizde yarattığı hazzı,

 

Mevcut ve geleceğe ilişkin konuların alanın uzmanlarınca bilim ve tekniğin gereklerine göre en duru sunulacağı bir kongrenin düzenleyicisi olmaktan duyduğumuz mutluluğu,

 

Uzun uzun ifade etmek istiyordum.

 

Başta minnettarlığımız olmak üzere tüm bu duygularımız, elbette geçerliliğini korumaktadır.

Ancak; geçen hafta içerisinde TMMOB`ye görüş alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen torba kanun taslağı ile ilgili düşüncelerimizi de kısaca sizlerle paylaşmamız gerektiğine inanıyorum.

 

Öncelikle söz konusu tasarının, imar kanunundan yapı denetim kanununa, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifelerini belirleyen kanundan iskan kanununa, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunundan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa, çevre kanunundan tapu kanununa,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında kanuna kadar TMMOB ve bağlı Odalarının ilgi ve uzmanlık alanında yer alan bir çok kanunda değişiklik öngören  bir torba kanun olduğuna dikkatlerinizi çekmek isterim. 

 

Söz konusu tasarının odalarımızın daha önceki tüm uyarılarına karşın yeniden gündeme taşınmasını ve hazırlama sürecinin dışında tutulduğumuz tasarının son aşamada yasak savarcasına bizlere gönderilmesini şiddetle kınadığımızı ve bu tür kanun yapma tekniğinin de totaliter-baskıcı rejimlere özgü olduğunu belirtmek isterim.

 

Biraz önce de söylediğim gibi torba kanun tasarısı TMMOB`nin ilgi ve uzmanlık alanındaki birçok kanunda değişiklik öngörmektedir. Özetle söylemek gerekirse bu tasarıda öngörülen değişiklikler ile hedeflenen TMMOB ve bağlı odalarımızın etkisizleştirilmesi ve susturulmasıdır.

 

Hedef;  bilim ve tekniği halkın ve ülkenin yararına kullanmayı ilke edinmiş TMMOB ve bağlı odalarını yok etmektir.

 

Hedef;  TMMOB`nin de ötesinde, iyiden güzelden, ülkeden, halktan yana düşünen herkesin sindirilmesidir.

 

60 yıllık tarihi boyunca TMMOB ve bağlı odaları defalarca, totaliterizm heveslisi yönetimlerin, bu tür saldırılarına uğramıştır. Belki de TMMOB ve bağlı odalarının bu saldırılara uğramasını doğasının gereği olarak yorumlayabiliriz. Ancak şu da bilinmelidir ki üyeleri ve halktan aldığı destekle bu saldırılara karşı; mücadeleyi yükseltmek te TMMOB ve bağlı odalarının genlerinde yer almaktadır.

Daha genel bir ifade ile,

 

İyiden güzelden yana olan, hareketlerini korku ve çıkarları yerine vicdanları yöneten tüm insanların doğasında böylesi saldırılara uğramak var.

 

Ancak bu saldırıları yapanlar; saldırılarının, tarih boyunca vicdanları ile hareket eden bu insanları hep diri ve direngen tuttuğunu ve eninde sonunda bu mücadeleyi insanlığın kazandığı gerçeğini hep atladılar.

 

Bu saldırıları yapanlar, kişisel ikbal ve çıkarları peşinde koşanların, tarihin karanlık sayfaları arasında bir daha hatırlanmamak üzere gömüldüğünü; vicdanları ile hareket edenlerin ise,  insanlığın geleceğinde üstlendikleri görevler ile isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını hep unuttular.

 

Bu duygu ve düşüncelerle ve Kongremizden ülkemizin ve halkımızın yararı doğrultusunda sonuçların çıkacağına olan inancımla sizleri tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum.   

 

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına

İMO Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası