MESLEKTE 25. 40. 60. YIL PLAKET TÖRENİ VE YEMEĞİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 19 Aralık 2014 Cuma günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi’nde meslekte 25. 40. ve 60. yılını dolduranlara belgelerini ve plaketlerini verdi. Plaket töreninin ardından 20 Aralık 2014 Cumartesi günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde yemek düzenlendi.

Eklenme Tarihi: 23/01/2015

Meslekte 25. 40. 60. Yıl Plaket Töreni ve Yemeği

 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 19 Aralık 2014 Cuma günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi`nde meslekte 25. 40. ve 60. yılını dolduranlara belgelerini ve plaketlerini verdi. Plaket töreninin ardından 20 Aralık 2014 Cumartesi günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri`nde yemek düzenlendi.

 

Plaket töreni İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşmasıyla başladı. Tulumtaş "İnşaat mühendisi olarak,  ürettiğiniz projelerinizden duyduğunuz gurur Odamızın da gururudur. Çünkü biliyoruz ki hepimizin ortak amacı, sahip olduğumuz teknik bilgimizi topluma en yararlı olacak şekilde sunmaktır" dedi. Mesleki sorunların ülke ve toplum sorunlarından ayrı tutulamayacağına dikkat çeken Tulumtaş, "Bireysel çabalardan çok ortak bir çabaya ve vicdana ihtiyacımız var. Bir arada bulunduğumuz, örgütlendiğimiz meslek odamız İMO ve birliğimiz TMMOB böylesi bir ortak çabanın yani kolektif vicdanın oluştuğu ve eylem ve etkinliklerini de bu kolektif vicdanın yönlendirdiği yerler olduğunu bir kere daha inançla hatırlatmak isterim" diye konuştu. Odalara ve TMMOB`ye yönelik saldırıları da değerlendiren Tulumtaş, siyasal iktidarın meslek odalarına yönelik hayata geçirdiği düzenlemeler ve bugünlerde tekrar gündeme getirilen TMMOB kanununda değişiklik öngören kanun tasarısının tam da bu kolektif vicdana yönelmiş bir saldırı olduğunu kaydetti. Odaların özerk yapısının yürütmenin bir organı haline getirilerek etkisizleştirilmeye, birliğin dağıtılmaya, odaların yetkisiz ve etkisiz hale getirilerek parçalanmaya ve kolektif vicdanın yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Tulumtaş konuşmasına şöyle devam etti: "Unutulmamalıdır ki, ancak ortak, toplumsal üretkenliklerini kendi toplumsal zenginlikleri olarak ele alan özgürce birleşmiş bireyler, herkesin ortak ihtiyaçlarını üretebilir. Bugün meslek odalarımıza yönelen tüm saldırılara karşı, kolektif vicdanımız, ortak aklımız olan odalarımıza ve birliğimiz TMMOB`ye sahip çıkmamız her günkünden daha önemlidir. Çünkü ancak kolektif vicdan bizleri sadece mühendis ve teknik bir eleman değil, içinde yaşadığımız toplumun ve insanlığın bir parçası yapar. Bu kolektif vicdan bizlere, 1978 yılının 19 Aralık`ında yaşanan Maraş Katliamı, 2000 yılının 19 Aralık`ında yaşanan cezaevleri katliamı gibi değişik tarihlerde bu ülkede topluma ve insanlığa karşı işlenen suçların ve saldırıların, mesleğimize ve odalarımıza yapılan saldırılardan bağımsız düşünülemeyeceğini gösterir. Bu yıldırma ve yok etme politikalarına karşı sessiz kalmamak da bu kolektif vicdanımızın en değerli kazanımıdır."

 

Tulumtaş`ın ardından İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan söz aldı. "Meslektaşlarımıza sunacağımız plaketlerin, meslekte geçirilen yılları, yaşanan zorlukları, çekilen acıları, aileden uzak geçirilen günlerin özlemini, tarifsiz fedakârlığı karşılaması mümkün değildir. Olsa olsa mesleğe yapılan katkılar nedeniyle küçük bir teşekkür yerine geçebilir. Minnettarlığımızın mütevazı ifadesi sayılan plaketleri kabul etme nezaketi gösterdiğiniz için sizlere müteşekkiriz" diye belirten Ersan, "Mesleğimize, Odamıza, mesleki değerlere ve her zaman el üstünde tuttuğumuz mesleki etiğe sahip çıkmayı asli görev sayan sizler, bilginizi, aklınızı, çalışkanlığınızı,  proje masalarına, şantiyelere titizlikle işlediniz; çoğu zaman sağlığınızı, hiçe sayarak binalar, köprüler, yollar inşa ettiniz. Bugün buraya gelerek, Odamıza, sizlere teşekkür etme şansı tanıdınız. İfade etmek istiyorum ki, mütevaziliğiniz, yüce gönüllüğünüz yol göstericimiz olacaktır" dedi. "Türkiye gibi bir ülkede, mesleki etik ilkelere bağlı, mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümünü asli amaç kabul eden, kamusallıktan ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermeyen ve bundan dolayı da siyasi iktidarları karşısına almaktan çekinmeyen bir meslek örgütünün 60 yıl boyunca ayakta kalması, yoluna gelişerek devam etmesi, meslek alanının referans kurumu haline gelmesi başlı başına sizlerin eseridir" diyen Ersan, inşaat mühendislerini mesleki etik ilkelerden, toplum ve ülke yararını gözeten hassasiyetlerden uzaklaştırmanın mümkün olmayacağını, Odamızın bu zorlu eşiği mesleki dayanışma ilişkisiyle aşmasını bileceğini belirtti.

 

 

Açılış konuşmalarının ardından siyasi parti temsilcileri söz aldı ve belge törenine geçildi. Törende meslekte 60 ve 40 yılını dolduran üyelere plaket, İMO rozeti ve belgeleri verildi; 25 yılını dolduran üyelere ise İMO rozeti ve belgeleri verildi. TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası