PANEL: GÜVENCESİZLİK ve ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

9 Haziran 2012 İMO Ankara Şubesi Paneli: `Güvencesizlik ve Özel İstihdam Büroları` Gaye Yılmaz (Dr. Boğaziçi Üni.) ve Denizcan Kutlu (Arş. Gör. Ankara Üni.)

Eklenme Tarihi: 18/05/2016TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası