Ankara İçmesuyu Durumu Raporu

(03 Ağustos 2015 Pazartesi)

Eklenme Tarihi: 04/08/2015

ÖZET

 

02 Nisan Perşembe gününden buyana, yaklaşık 4 aydır Ankara`ya Kızılırmak hamsuyu iletilmemiştir. Yılbaşından buyana geçen 215 gün içerisinde sadece 85 gün Kesikköprü Barajından Kızılırmak hamsuyu Ankara`ya pompalanmıştır. Söz konusu 85 günde bu miktar toplam (brüt olarak) 21 035 000 (yazı ile yirmibirmilyonotuzbeşbin) metreküp olmuştur.

 

Çubuk-II Barajı dışındaki yüzeysel su kaynaklarından (Kurboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çamlıdere ve Kavşakkaya Baraj gölleri) hamsu cazibeyle (pompajsız) Ankara` nın Kuzey`inde yer alan İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı da yaklaşık 130 kilometrelik birbirine paralel 3 isale hattı ile yine İvedik Arıtma Tesisine bağlanmaktadır.

 

İvedik Arıtma Tesisi ile eviniz arasındaki ana besleme hatlarında, ara depolarda, pompa istasyonlarında, ev bağlantınızda, konutunuz/apartmanınız içerisindeki su tesisatında ve deponuzda herhangi bir kayıp/kaçak vb kirlenme riski taşıyan dış unsurlar bulunmuyorsa, musluklarınızdan akan Ankara şebeke suyunu dilediğiniz biçimde tüketebilirsiniz.

 

BARAJ DOLULUK ORANLARI

2015 yılı içinde içmesuyu barajları toplamı ortalama doluluk oranının en düşük düzeyi 01 Ocak`ta %19,93 olmuştur. 2015 yılı içerisinde en yüksek düzeyi ise 05 Mayıs günü %37,27 olarak gerçekleşmiş, 05 Mayıs`tan 20 Mayıs`a kadar Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajların toplam doluluk oranlarında ‘istikrarlı` düşüş yaşanmıştır. Bu oran 20 Mayıs günü %36,72`ye kadar inmiştir.  Ancak Haziran ayı boyunca baraj havzalarına düşen ve akışa geçen yağışlarla bu oran 03 Temmuz günü %40,16 ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

 

03 Ağustos Pazartesi günü Saat 10:00 itibariyle barajlarımızdaki toplam ortalama doluluk oranı ise %37,66`ya düşmüş bulunmaktadır. 04 Temmuz gününden başlayarak doluluk oranlarındaki düşüşün ana nedeni yağışların kesilmiş olmasının yanı sıra sadece son dört haftada baraj göllerimizden yaklaşık toplam 7 milyon 500 bin metreküp buharlaşmanın gerçekleşmiş olması ile sulama amacıyla da yaklaşık 2 milyon 900 bin metreküp suyun çekilmiş olmasıdır.

 

03 Ağustos 2015 saat 10:00 itibariyle adı geçen barajlardaki doluluk oranları (% olarak):

Kurtboğazı Barajında         72,06

Çamlıdere Barajında          23,96

Eğrekkaya Barajında          98,15

Akyar Barajında                   88,28 ve

Kavşakkaya Barajında ise75,16 olarak gerçekleşmiştir.

Toplamda doluluk oranı ise ortalama yüzde 37,66`dır.

 

ASKİ Güncel Doluluk Oranları:

(03 Ağustos 2015 günü ASKİ ‘web sitesi`nden)

Kurtboğazı`nda yüzde  73,79

Çamlıdere`de    yüzde  33,12

Eğrekkaya`da    yüzde  98,96

Kavşakkaya`da  yüzde 76,77 ve

Akyar Barajında yüzde 93,22.

Toplamda doluluk oranı yüzde 45,56 olarak verilmektedir.

 

 

Görülebileceği gibi, 03 Ağustos 2015 günü itibariyle tüm barajlardaki doluluk oranları ortalaması bizce %37,66 iken, ASKİ`nin web sitesinde yer alan oran ise %45,56`dır.

 

Bu farkın ana nedeni, Çamlıdere Barajı doluluk oranındaki hesaplamadan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, anılan barajın ölü hacmi, dolayısıyla aktif, kullanılabilir hacmi ASKİ tarafından farklı olarak değerlendirilmektedir. Oysa gerek ‘Ankara İçmesuyu Master Planı`nda, gerekse Çamlıdere Barajı planlaması ve projesinde gerçek değerler yer almaktadır. Anılan İdarenin minimum su alma kotunun altında kabul ettiği ve baraj ölü hacminden pompaj ile çektiği bir seviyeyi dikkate alarak buna göre hesaplamalar yaptığı tahmin edilmektedir. (Ayrıntılı Bilgi için "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altındaki açıklamalara bakınız).

 

2014 Yılının bütününde (Kesikköprü barajı dışında) söz konusu barajlardaki toplam ortalama doluluk oranının en düşük düzeyi %18,05 olarak 28 Aralık 2014 Pazar günü hesaplanmıştır. 28 Aralık 2014 gününden buyana Ankara İçmesuyu Barajlarındaki doluluk oranları 05 Mayıs 2015 tarihine kadar artmasını sürdürmüş, Mayıs ayının ikinci yarısında bir miktar düşüş yaşamış olmasına karşın özellikle Haziran ayı boyunca sağanak yağışların etkili olması nedeniyle 03 Temmuz günü %40,16 doluluk oranıyla en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Temmuz ayında yağışların kesilmesi, sulama amacıyla su çekilmesi ve baraj göl yüzeylerinden buharlaşmanın artarak sürmesi nedeniyle doluluk oranlarında düşüş başlamış ve devam etmektedir…

 

 

UYARI

Temmuz Ayı başından itibaren Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajlardan gerek sulama suyu çekimlerinin artması, gerekse buharlaşmanın ciddi miktarlara ulaşması göz önünde bulundurularak sonbahar sonlarında bir su sıkıntısının yaşanmaması ve yeniden Kızılırmak suyuna ihtiyaç duyulmaması için suyumuzu dikkatli kullanmamızı bir kez daha anımsatmak isteriz.

 

Temmuz Ayı boyunca Çubuk-II Barajı dışında Ankara içmesuyu barajlarından günde brüt bir milyon metrekübün üzerinde içmesuyu amacıyla su çekilmekte ve İvedik Arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Şeker Bayramı`nı da içine alan bu dönemde, okulların kapanması ve Ankaralıların azımsanamayacak bir bölümünün tatile çıkmasına rağmen su tüketimi azalmamış, aksine ciddi bir artış yaşanmıştır. Özellikle bayram sonrasında günde 1 milyon 200 bin metrekübün üzerine çıkılmıştır ( 31 Temmuz günü 1 289 300 metreküp olarak gerçekleşerek rekor düzeye ulaşmıştır). 

 

Park ve bahçelerin, özellikle bulvar kenarlarında ve refüjlerdeki çimlerin sulanması yoğun bir biçimde sürdürülmektedir. Ekim ayı sonlarına kadar bu uygulamaya devam edileceği endişesi taşınmaktadır. Bilindiği gibi en fazla su tüketen bitki türü olan çimde ısrar etmek su kaynakları kıt bir kent olan Ankara için yanlış bir uygulamadır. Şehir içmesuyu şebekesi suyunun gelişigüzel tüketilmemesi ve dikkatli kullanımı alınabilecek en basit önlem ve en akıllı yöntem olacaktır.

 

**--**

 

 

 

 

A) SIKÇA SORULAN BİR SORU: ÇAMLIDERE BARAJI NEDEN HİÇ DOLMUYOR?

Ankara Su Durumu Raporları`na ilişkin sorulan soruların başında, Ankara`ya içmesuyu sağlayan diğer tüm barajlardaki doluluk oranları yüzde yüze yaklaşırken Çamlıdere Barajı doluluk oranının neden %30`lar dolaylarında dolanıp durduğu hakkında…

 

Çamlıdere Barajı bugüne kadar hiç dolmadı çünkü Çamlıdere Barajı, aslında sadece kendisi değildir.

 

1969 Yılında uygulamaya konulan "Ankara İçmesuyu Master Planı", konunun teknik ve mühendislik yaklaşımlarını, öngörülen kademelendirme öngörülerini, çeşitli istatistiki hesaplamaları ve ileriye dönük tahmin edilen arz/talep dengelerini bir bütün içinde değerlendirmeleri içeriyor. Çamlıdere Barajı`nın yer seçimi ve boyutlandırılması, ki bu 1968 yılı ve öncesi yürütülen mühendislik çalışmaları kapsamında irdelenen çeşitli alternatif çözümler arasından teknik ve ekonomik analizler ve yapılabilirlik (fizibilite) etüt ve hesaplamaları sonucunda verilen planlama kararına dayanmakta. Çamlıdere Barajı da bu kapsamda planlandığı ve projelendirildiği gibi inşaa edilmiş olup, yaklaşık 30 yıldır işletilmektedir.

 

Adı yukarıda anılan Master Plan`da yer aldığı gibi sadece kendi havzasından gelecek suları depolayacak biçimde projelendirilmemiş olup öngörülen Gerede Sistemi`nden aktarılacak suları da depolayabilecek biçimde ele alınmıştır.

 

Çamlıdere Barajı`nın yüksekliği, depolama hacmi, Aktif hacmi, Ölü hacmi vb. ölçütler de dikkate alınarak Gerede Ulusu deresinden aktarılacak (ki bu miktar önce yılda 320 milyon metreküp olarak belirlenen (ancak projesinde yapılan son revizyonlarla 230 milyon metreküp), Filyos havzası sularını da kapsayacak biçimde boyutlandırılmıştır.

 

Çamlıdere Barajı şu anda sadece kendi havzasından gelen suları depolamakta olup çeyrek yüzyılı aşan bir süredir yılda yaklaşık 150 milyon metreküp hamsuyu uzun bir isale hattı ve hat üzerinde yer alan mevcut T1, T2 ve meşhur KINIK Tüneli aracılığıyla (ki bu ana iletim hattı da Gerede Sisteminden eklenecek sular da dikkate alınarak boyutlandırılmış ve inşaa edilmiştir) Ankara İvedik Arıtma Tesislerine cazibeyle (pompajsız yani enerji gideri olmaksızın) aktarmaktadır.

 

Yani, yapımı sürmekte olan Gerede Tüneli (ki boyu yaklaşık 32 kilometre olan ve tamamlandığında dünyanın en uzun içmesuyu tüneli olacak) işletmeye alınıncaya, Filyos havzası sularını aktarıncaya kadar, mevcut Çamlıdere Barajında ne su seviyesi artacak, ne de bu güne kadar olduğu gibi tam dolu hale gelecektir.

 

Bu durum doğaldır ve bizler için beklentilerimiz içindedir...

 

Mevcut haliyle Çamlıdere Barajı, maksimum depolama hacminin sadece dörtte biri ile hizmet vermektedir. Gerede Sistemi tamamlanıp işletmeye açıldığında tam kapasite ile çalışacak, yağışlı dönemlerde zaman zaman % 100 doluluk oranlarına ulaşabilecek ve Ankara`nın 2030`lu yıllara kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

 

 

 

 

B) ANKARA İÇMESUYU MASTER PLANI

Adı geçen "Master Plan" halen yürürlükte olup hedef yılı 2032... Henüz planda öngörülen tesislerin yatırımları tamamlanmadı. Son aşamanın birinci kademesinin inşaatı halen sürüyor! Bu son aşama; ‘Gerede Sistemi`dir...

 

2004 yılında bu sistemin yatırımı için Japon Devlet Kredi Kuruluşundan (o zamanki kısaltılmış adıyla JBIC) projenin inşaatının toplam yatırım tutarı kadar kredi bulunmuş, taraflarca parafe edilmiş ancak imzalanmasına ramak kala (ki 2004 yılı 12 Mart günü Hazine Müsteşarlığının Mavi Salonunda yapılacak bir törenle imzalanacakken) kredi anlaşmasında taraflardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı 09 Mart günlü yazısı ile bu krediyi istemediğini, Ankara`nın onlarca yıl ek bir su kaynağına ihtiyacı olmadığını, dahası belediye olarak önceliklerinin "METRO" yatırımları olduğunu ve özkaynaklarını kentsel toplu taşımaya ayıracaklarını, dolayısı ile yeni bir kredi geri ödemesi yükü altına giremeyeceklerini gerekçe göstererek reddetmiştir. Ayrıca, Gerede Sistemi formülasyonunu da doğru bulmadıklarını, söz konusu yatırımı daha sonra doğrudan kendilerinin yapacaklarını belirtmişlerdi.

 

Birkaç yıl sonra 2007`de yaşanan kuraklık gerekçe gösterilerek, hem mühendislik, hem planlama ve hem de uygulama yüzkarası KIZILIRMAK`tan Ankara`ya Su Getirme Projesi oldubittiye getirilerek 2008 yılının ikinci yarısında işletmeye alınmıştır... 

 

C) GEREDE SİSTEMİ İŞLETMEYE ALINDIĞINDA KIZILIRMAK YATIRIMI

NE OLACAK?

Kesikköprü Barajı-İvedik Arıtma Tesisi arasında yer alan 3 paralel hat olarak 130`ar kilometre uzunluğundaki isale hatları, toplam hacimleri 202 000 metreküpü geçen 10 adet büyük su deposuna ve hat üzerinde 5 ayrı noktada bulunan devasa pompa istasyonları kadük olacak ve Kızılırmak hamsuyuna gerek kalmayacaktır!

Kızılırmak`tan Ankara`ya Su Getirme Projesi;

-Kıt kaynakların nasıl savurganca tüketildiğinin,

-Ankara`nın asıl öncelikli sorunları yerine nasıl gündemi değiştirdiğinin,

-Mühendislik ilke ve uygulamalarına nasıl bir kötü örnek olduğunun,

-Belirli kesimlere ve sektörlere nasıl bir büyük rant kapısı açıldığının ve halen sürdürüldüğünün,

-Bir bölümü (büyük çaplı boruları, vanaları, tahliyeleri vb.) toprak altında,

-Bir bölümü (devasa depoları, pompa istasyonları, maslakları vb.) yer üstünde olmak üzere bir ‘ucube abide` olarak mühendislik ve su yapıları tarihinde ibretle anılacaktır…

 

D) KIZILIRMAK PROJESİ`Nİ HATIRLAYALIM

Kesikköprü Barajı – İvedik Arıtma Tesisi arasındaki Kızılırmak hamsu ana iletim hattı yaklaşık 130 kilometre olup barajdan pompalanan suyun Ankara`ya ulaşması birkaç gün almaktadır. Hat üzerinde toplam hacimleri 202 500 metreküp olan 10 adet büyük depo ile 5 ayrı noktada pompa istasyonları yer almaktadır. Dolayısı ile, Kesikköprü Barajından pompalanmaya başlanan hamsuyun İvedik Artıma Tesisine ulaşması, hat üzerindeki ara depoların doluluk durumları, hattaki arızalar, kayıplar, ara çekimler vb. koşullara bağlı olarak yaklaşık 3-4 günü bulmaktadır.

 

Mühendislik hata kabul etmez. Hele ki ‘Su Yapıları`nda!

Su, önünde sonunda ‘çatlağını bulur`…

 

İMO Ankara Şubesi, Ankara Su Çalışma Birimi adına

Hasan Akyar

03 Ağustos 2015TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası