Ankara İçmesuyu Durumu Raporu

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Eklenme Tarihi: 11/08/2015

ÖZET

 

02 Nisan Perşembe gününden buyana, yaklaşık 4 ayı aşkın bir süredir Ankara`ya Kızılırmak hamsuyu iletilmemiştir. Yılbaşından buyana geçen 222 gün içerisinde sadece 85 gün Kesikköprü Barajından Kızılırmak hamsuyu Ankara`ya pompalanmıştır. Söz konusu 85 günde bu miktar toplam (brüt olarak) 21 035 000 (yazı ile yirmibirmilyonotuzbeşbin) metreküp olmuştur.

 

Çubuk-II Barajı dışındaki yüzeysel su kaynaklarından (Kurboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çamlıdere ve Kavşakkaya Baraj gölleri) hamsu cazibeyle (pompajsız) Ankara` nın Kuzey`inde yer alan İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı da yaklaşık 130 kilometrelik birbirine paralel 3 isale hattı ile yine İvedik Arıtma Tesisine bağlanmaktadır.

 

İvedik Arıtma Tesisi ile eviniz arasındaki ana besleme hatlarında, ara depolarda, pompa istasyonlarında, ev bağlantınızda, konutunuz/apartmanınız içerisindeki su tesisatında ve deponuzda herhangi bir kayıp/kaçak vb kirlenme riski taşıyan dış unsurlar bulunmuyorsa, musluklarınızdan akan Ankara şebeke suyunu dilediğiniz biçimde tüketebilirsiniz.

 

BARAJ DOLULUK ORANLARI

2015 yılı içinde içmesuyu barajları toplamı ortalama doluluk oranının en düşük düzeyi 01 Ocak`ta %19,93 olmuştur. 2015 yılı içerisinde en yüksek düzeyi ise 05 Mayıs günü %37,27 olarak gerçekleşmiş, 05 Mayıs`tan 20 Mayıs`a kadar Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajların toplam doluluk oranlarında ‘istikrarlı` düşüş yaşanmıştır. Bu oran 20 Mayıs günü %36,72`ye kadar inmiştir.  Ancak Haziran ayı boyunca baraj havzalarına düşen ve akışa geçen yağışlarla bu oran 03 Temmuz günü %40,16 ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

 

 

10 Ağustos 2015 saat 10:00 itibariyle adı geçen barajlardaki doluluk oranları (% olarak):

Kurtboğazı Barajında         68,78

Çamlıdere Barajında          23,58

Eğrekkaya Barajında          97,29

Akyar Barajında                   84,88 ve

Kavşakkaya Barajında ise73,47 olarak gerçekleşmiştir.

Toplamda doluluk oranı ise ortalama yüzde 36,87`dir.

 

ASKİ Güncel Doluluk Oranları:

(10 Ağustos 2015 günü ASKİ ‘web sitesi`nden)

Kurtboğazı`nda yüzde  70,52

Çamlıdere`de    yüzde  32,87

Eğrekkaya`da    yüzde  97,82

Kavşakkaya`da  yüzde 74,87 ve

Akyar Barajında yüzde 87,69.

Toplamda doluluk oranı ise yüzde 44,87 olarak verilmektedir.

 

 

Görülebileceği gibi, 10 Ağustos 2015 günü itibariyle tüm barajlardaki doluluk oranları ortalaması bizce %36,87 iken, ASKİ`nin web sitesinde yer alan oran ise %44,87`dir.

 

Bu farkın ana nedeni, Çamlıdere Barajı doluluk oranındaki hesaplamadan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, anılan barajın ölü hacmi, dolayısıyla aktif, kullanılabilir hacmi ASKİ tarafından farklı olarak değerlendirilmektedir. Oysa gerek ‘Ankara İçmesuyu Master Planı`nda, gerekse Çamlıdere Barajı planlaması ve projesinde gerçek değerler yer almaktadır. Anılan İdarenin minimum su alma kotunun altında kabul ettiği ve baraj ölü hacminden pompaj ile çektiği bir seviyeyi dikkate alarak buna göre hesaplamalar yaptığı tahmin edilmektedir

 

2014 Yılının bütününde (Kesikköprü barajı dışında) söz konusu barajlardaki toplam ortalama doluluk oranının en düşük düzeyi %18,05 olarak 28 Aralık 2014 Pazar günü hesaplanmıştır. 28 Aralık 2014 gününden buyana Ankara İçmesuyu Barajlarındaki doluluk oranları 05 Mayıs 2015 tarihine kadar artmasını sürdürmüş, Mayıs ayının ikinci yarısında bir miktar düşüş yaşamış olmasına karşın özellikle Haziran ayı boyunca sağanak yağışların etkili olması nedeniyle 03 Temmuz günü %40,16 doluluk oranıyla en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

 

10 Ağustos Pazartesi günü Saat 10:00 itibariyle barajlarımızdaki toplam ortalama doluluk oranı %36,87`ye düşmüş bulunmaktadır. 04 Temmuz gününden başlayarak doluluk oranlarındaki düşüşün ana nedeni yağışların kesilmiş olmasının yanı sıra sadece son beş haftada baraj göllerimizden yaklaşık toplam 9 milyon 800 bin metreküp buharlaşmanın gerçekleşmiş olması ile sulama amacıyla da yaklaşık 3 milyon 750 bin metreküp suyun çekilmiş olmasıdır.

 

 

UYARI

Temmuz Ayı başından itibaren Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajlardan gerek sulama suyu çekimlerinin artması, gerekse buharlaşmanın ciddi miktarlara ulaşması göz önünde bulundurularak sonbahar sonlarında bir su sıkıntısının yaşanmaması ve yeniden Kızılırmak suyuna ihtiyaç duyulmaması için suyumuzu dikkatli kullanmamızı bir kez daha anımsatmak isteriz.

 

Temmuz Ayı`ndan buyana Çubuk-II Barajı dışında Ankara içmesuyu barajlarından günde brüt bir milyon metrekübün üzerinde içmesuyu amacıyla su çekilmekte ve İvedik Arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Şeker Bayramı`nı da içine alan bu dönemde, okulların kapanması ve Ankaralıların azımsanamayacak bir bölümünün tatile çıkmasına rağmen su tüketimi azalmamış, aksine ciddi bir artış yaşanmıştır. Özellikle son iki hafta günde 1 milyon 200 bin metrekübün üzerine çıkılmıştır ( 6 ve 7 Ağustos günleri 1 277 900 metreküp olarak gerçekleşmiş, 31 Temmuz günü ise 1 289 300 metreküp olarak rekor düzeye ulaşmıştır). 

 

Park ve bahçelerin, özellikle bulvar kenarlarında ve refüjlerdeki çimlerin sulanması yoğun bir biçimde sürdürülmektedir. Ekim ayı sonlarına kadar bu uygulamaya devam edileceği endişesi taşınmaktadır. Bilindiği gibi en fazla su tüketen bitki türü olan çimde ısrar etmek su kaynakları kıt bir kent olan Ankara için yanlış bir uygulamadır. Şehir içmesuyu şebekesi suyunun gelişigüzel tüketilmemesi ve dikkatli kullanımı alınabilecek en basit önlem ve en akıllı yöntem olacaktır.

 

İMO Ankara Şubesi, Ankara Su Çalışma Birimi adına

Hasan Akyar

10 Ağustos 2015TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası