22 MART DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

22 Mart Dünya Su Günü’ne ilişkin 21 Mart 2015 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Eklenme Tarihi: 23/12/2020

22 Mart Dünya Su Günü Basın Açıklaması

 

22 Mart Dünya Su Günü`ne ilişkin 21 Mart 2015 tarihinde basın açıklaması yapıldı:

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Mayıs 1992`de 47. toplantısında aldığı bir kararla, Mart ayının 22`nci gününü "Dünya Su Günü" olarak kabul etti.

 

Dünya Su Günü`nün amacı, canlılar için temel ve vazgeçilmez madde olan suyun önemini vurgulamak ve sürekli gündemde tutmaktır.

 

Dünya Su Günü her yıl 22 Mart`ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır.

 

1995 yılından bu yana Dünya Su Günü her yıl farklı bir temayı öne çıkarmaktadır;

1995: Kadınlar ve Su 

            1996: Kirli Şehirlere Su 

                        1997: Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli mi? 

                                   1998: Yeraltı suyu ve Görünmez Kaynaklar 

                                               1999: Su Kaynakları Etrafında Hayat 

                                                           2000: 21. yüzyılda Su 

                                                                       2001: Su ve Sağlık 

                                                                                  2002: Kalkınma İçin Su 

2003: Gelecek İçin Su

           2004: Su ve afetler  

                     2005: Hayat İçin Su 

                     2006: Su ve Kültür 

                                          2007: Su Kıtlığı ile Mücadele 

                                                    2008: Sanitasyon

                                                             2009: Suda Farklılıkların Yakınlaşması

 2010: Su Kalitesi

           2011: Şehir Sularının Yönetimi

                     2012: Su ve Gıda Güvenliği

                               2013: Uluslararası Su İşbirliği

                                         2014: Su ve Enerji

                           

Bu yıl ise, seçilen tema ?Su ve Sürdürülebilir Kalkınma`dır.

 

Birleşmiş Milletler Örgütü suya ilişkin her yıl farklı bir konuyu, farklı bir unsurunu gündeme getirmekle birlikte,  dünyada egemen olan sistemin suya ilişkin uygulamaları su hakkını yok saymaya devam etmektedir. Bu nedenle  aşağıda sıraladığımız suya ilişkin genel yaklaşımımızı ve temel ilkelerimizi Dünya Su Günü`nde bir kez daha yineliyoruz.

 

Suyun bir ihtiyaç olarak tanımlanması, buna bağlı olarak metalaştırılması ve özelleştirilmesi, içilebilir ve kullanılabilir uygun kalitedeki suya erişim hakkını göz ardı etmektedir.

 

Dünya nüfusunun %10`una bile ulaşmayan bir kesiminin su ihtiyacını ulusal ya da uluslararası su şirketleri sağlamaktadır. Günümüzde söz konusu şirketlerin yıllık ciroları toplamı dünya petrol ticaretinin yıllık gelirinin yarısını aşmış bulunmaktadır. Bu gerçek, yakın bir gelecekte suya erişim hakkının nasıl gasp edileceğinin ipuçlarını taşımaktadır. Uygun kalitedeki suya erişim sorunu aslında, adaletli paylaşım ve toplumsal eşitlik sorunudur.

 

Suya bakış açımızı oluşturan temel belirlemelerimiz aşağıda verilmektedir:

-Su doğanın bir bileşenidir ve yaşadığımız çevrenin ayrılmaz bir bütündür.

-Su doğada, diğer tüm canlı ve cansız varlıklar içinde farklı hallerde yer alabilen tek maddedir. 

-Su, tüm canlı ve cansız varlıkların olmazsa olmazıdır.

-Tüm doğal kaynaklar gibi su, kıt kaynaktır.

-Su, sahipsiz şeydir. Yani kamunundur, halkındır?

-Suyun fiyatı değil, bedeli vardır.

-En pahalı su (sosyal maliyeti en yüksek olan su), istenilen yerde, gereken konumda, uygun kalite ve miktarda olmayan, bulunmayan ve erişilemeyen sudur.

-Su (tüm hakları, unsurları ve nitelikleriyle) özel mülkiyetin konusu olamaz, özelleştirilemez.

-Su hakkı (bunun içinde suya erişim hakkı da bulunmaktadır), İnsan Hakları`nın ayrılmaz parçasıdır.

-Suyun kıtlığı kadar, aşırısı da büyük bir sorundur. Yerküremizin yakın geçmişinde öngörülemeyen taşkınlar milyonlarca can almıştır. Dahası, selin ardında bıraktığı yıkımlar, zararlar ve maddi kayıplar küçümsenemeyecek boyutlardadır.

-Su tahsisi kamu yararı gözetilerek yapılır. Tahsis yapmak; Kimsesizin malını kimilerine ayırmak, dağıtmak, aktarmak demektir. Tahsis yapmak çok hassas ve duyarlılık gerektiren ciddi bir iştir.

-İhtiyacını dile getiremeyen ancak susuz hayat şansı olmayan tüm canlılar ile su olmadan sürdürülebilirliği aksayan, değişimini ve başkalaşımını gerçekleştiremeyen tüm cansız varlıkların su ihtiyacını ve suya olan taleplerini de gözetmek durumundadır insan...

 

Ne ki, yeryüzünün efendisidir aklıyla! insan, yerküresindeki diğer tüm canlı ve cansız varlıklardan da sorumlu bulunmaktadır.

 

Su ile ilgilenmek, suya ve mülküne müdahale etmek ciddi bir iştir! Bu ciddiyet ancak sermayeyi değil insanı ve içinde yaşadığı doğayı önceleyen bir bakış açısıyla ete kemiğe bürünebilir.

 

İnşaat Mühendisler Odası Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Selim Tulumtaş


 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası