ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Eklenme Tarihi: 05/06/2015

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) UZMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİME KATILIM ŞARTLARI

• Aktif SİM Belgesi (Serbest İnşaat Mühendisliği) sahibi ve SİM Belgesinde uzmanlık alanı "YAPI" olması

• Üye tarafından doldurulmuş "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Kayıt Formu"

• Diploma veya mezuniyet belgesi

• SİM belgesi fotokopisi

• İTB (İşyeri Tescil Belgesi) olan bir firmada SİM olunması durumunda İTB belge fotokopisi (İTB belgesinde SİM olmama durumunda eğitime katılımda herhangi bir kısıt yoktur. Ancak, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 10.06.2010 tarih ve 27607 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ [Değişik: Rg27.04.201127917] çerçevesinde yetkilendirme ve sertifika düzenlenemez, fakat daha sonra bir İTB Belgesi altında SİM olmaları durumunda sertifika hakları saklıdır.)

• Diğer meslek disiplinlerinden yapılacak başvurularda: Büro Tescil Belgesi

(mimarlardan) / SMM belgesi (mühendislerden)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• 3 adet orijinal fotoğraf

NOT: Kamu görevlisi ve Yapı Denetim Kuruluşu çalışanı üyelerimiz Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler de göz önünde bulundurularak, SİM olmadan da EKB kursuna katılabilirler. Kamu görevlileri Kamu Kimliğinin fotokopisini, Yapı Denetim Kuruluşu çalışanları çalıştığına dair kuruluşlarından bir yazıyı başvuru evrakına ekleyecek ve dilekçe dolduracaktır.

 

Kurs Tarihleri

:11-12-13 HAZİRAN 2015

Kurs Saatleri

:09:00 - 16:00

Kurs Süresi

:18 saat

Kurs Ücreti

:225 TL

Kurs Eğitmeni

:İnş. Müh. Murat KARACAOĞLU

Kurs Yeri

:İMO Binası - GÜNEY ÖZCEBE Salonu

Kursa katılımda aidat borcu bulunmama (2015 HARİÇ) şartı aranacaktır.

•Kurs ücretini yatırmadan önce, şube yetkililerinden kursa ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ön Kayıt iletişim bilgileri (312) 294 30 72

•Kurs ücreti Şubemize veya İş Bankası Meşrutiyet Şubesi 13659 (Şube Kodu:4213) numaralı hesabımıza yatırılacaktır. (IBAN: TR 64 000 64 00000 1421 300 13659)

•Banka kanalı ile yapılan ödemelerde kursun ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun İMO Ankara Şubesi 294 30 77 numaralı faksa veya esakin@imo.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi ve Şube Yetkililerinden kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

•Kurs katılımcılarının derslere kendi şahsi bilgisayarları ile gelmesi gerekmektedir.

•Sertifika alabilmek için 18 saatlik eğitimin en az 16 saatine katılmış olmak ve yapılacak sınavdan 100 üzerinden 70 almak gerekmektedir.

 

 

 

 

Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar 10 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA günü mesai bitiminde kapanacaktır.

Üyelerimiz için Şubemizin hazırlamış olduğu kurs,  kongre, sempozyum vb. eğitimlere katılımlarda "Katılım Belgesi" düzenlenmektedir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay / ANKARA

 

Tel: +90 312 294 30 66 • Fax: +90 312 294 30 77  

e-mail: esakin@imo.org.tr • web: ankara.imo.org.tr

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası