Ali Hakkan kararı: Yargı bağımsızlığı bir kez daha ayaklar altında!

Bilindiği gibi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2013 yılında yayınlarının bulunduğu depo basılmış, bandrolsüz olduğu gerekçesiyle kitapların dağıtımı yasaklanmış ve dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan hakkında dava açılmıştı.

Eklenme Tarihi: 20/07/2015

Ali Hakkan kararı: Yargı bağımsızlığı bir kez daha ayaklar altında!

 

Bilindiği gibi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi`nin 2013 yılında yayınlarının bulunduğu depo basılmış, bandrolsüz olduğu gerekçesiyle kitapların dağıtımı yasaklanmış ve dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan hakkında dava açılmıştı.

Dava açılmasına gerek olup olmadığına dair hukuki tartışmayı bir kenara bırakırsak, Mimarlar Odası Ankara Şubesi`ne yapılan baskının, AKP iktidarının meslek odalarına dönük topyekûn saldırısıyla aynı döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekmiş, baskını meslek odalarına dönük saldırının bir parçası olarak değerlendirdiğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.

 

Merkezi ve yerel yönetimlerin ve özelde de Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin işlediği kent suçlarına karşı yürüttüğü hukuk mücadelesi ile kamuoyunda haklı bir ağırlık kazanmış olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi`nin "bandrolsüz kitap baskınının" ilk adresi olmasını o gün nasıl şaşırtıcı bulmadıysak bugün de baskınla başlayan "yargı" sürecinde dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan`a verilen cezayı şaşırtıcı bulmuyoruz.

Dönemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan`ın, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılmasını, ayrıca beş yıl meslekten men cezası verilmesini, beş yıl süreyle seçme-seçilme hakkının elinden alınmasını anlaşılabilir ve kabul edilebilir bulmuyoruz.

Açık ki, meslek odalarının mevzuatını değiştiren, Oda-üye ilişkisini kesen, Odaları ekonomik açıdan kıskaç altına alan ve hepsinden önemlisi de Meslek Odalarını, kamu idaresinin karar ve tasarruflarını denetleme kanallarını kapatan siyasi iktidar, bütün bunlarla yetinmemekte, aba altından sopa göstermekten vaz geçip sopayı görünür biçimde kullanmaktadır.

Ali Hakkan`a verilen cezanın bizim tarafımızdan izahı budur. Son birkaç yıldır yaşananlar, başka bir izaha da gerek bırakmayacak ölçüde açık ve nettir. Ali Hakkan`a adeta korsan yayıncı muamelesi yapmak ve cezalandırmak başka nasıl açıklanabilir ki?

TMMOB`ye bağlı meslek odaları dayanağını Anayasa`dan alan, özel düzenleniş yasası olan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Meslek odaları kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerinde sunulan bildirileri kitaplaştırır ve üyelerine ücretsiz dağıtır. Aynı şekilde süreli yayınlar da üyelerine ücretsiz ulaştırılır. Meslek Odalarının yayın politikası meslek içi eğitim faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın, TOKİ`nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin, DSİ`nin vd. depolarında, zamanında bandrolsüz basılmış kitapların var olduğu varsayım değildir. Çünkü adı geçen kamu kurumlarının, tıpkı Meslek Odaları gibi kitap, broşür, süreli yayın vb. ürettiği ve bunları ücretsiz olarak dağıttığı bilinmektedir.

O halde geriye tek bir gerçek kalıyor: Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının tepkisi ve kararlılığı ile bir türlü gerçekleştirilemeyen değişikliklerin intikamı alınmak istenmektedir.

Yargı bağımsızlığının yok edildiği bu kararla bir kez daha tescil edilmiştir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak haksız yere ceza alan Ali Hakkan`ın yanında olduğumuzu, kararı politik baskıların sonucunda alınmış bir hukuk garabeti olarak gördüğümüzü kamuoyuna duyuruyoruz.

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası