LİNÇ KAMPANYASINA KARŞI SUSMAYACAĞIZ!

HUKUK KATİLİ MELİH GÖKÇEK, MESLEK ODALARINI HEDEF HALİNE GETİRMİŞTİR

Eklenme Tarihi: 29/12/2020

LİNÇ KAMPANYASINA KARŞI SUSMAYACAĞIZ!

HUKUK KATİLİ MELİH GÖKÇEK, MESLEK ODALARINI HEDEF HALİNE GETİRMİŞTİR

TMMOB`a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası,  Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası`nın ortaklaşa yürüttüğü hukuki süreçte kamuoyunda AOÇ Ana Planı olarak lanse edilen "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan "1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması" ile "1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi" Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Yargının bu kararıyla AOÇ Ana Planı?nın iptali ile Ankara Bulvarı ile birlikte açılan yeni yollar, Kaçak Saray ve Ankapark kararları da iptal edilmiştir.

Planı iptal eden mahkeme kararı ardından Ankara Bulvarı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 17.08.2015 tarihinde trafiğe kapatılmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu karara ek olarak bulvardaki trafiğin TMMOB?ye bağlı Odalar ve Ankara Barosu?nun açtığı dava sonucu durdurulduğunu reklam panoları ve medya yoluyla Ankaralılara duyurmuştur.Kapatılan yollarda yönlendirme ve alternatif yol belirleme yerine, ses araçları ile halkın tepkisini Odalarımıza yönlendirecek şekilde anonslar yapılmış, Odalarımız önünde eylem yaptırılmış, Odalarımızın telefonları sosyal medyada yaygınlaştırılarak yaşanan olumsuzluğun sorumlusu olarak hedef gösterilmiştir.

TMMOB`ye karşı bizzat Melih Gökçek tarafından yürütülen karalama ve linç kampanyası sürmekte ikenyapılan bir başvuru üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi,17.08.2015 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bulvarı kapatma kararının yürütmesini durdurmuş ve yol aradan geçen yarım günlük bir sürenin ardından tekrar kullanıma açılmıştır.

Öncelikle belirtelim ki, Ankara Bulvarı ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında yapılan AOÇ planında yer almış ve Odalarımız bunun yanlışlığını ortaya koymuştur. Planı iptal eden karar AOÇ arazisinin talanına karşı o günden beri verilen haklı mücadelenin mahkeme tarafından onaylanmasıdır.

Melih Gökçek`in halkı mağdur etme ve meslek örgütlerimizi kamuoyunda suçlu gösterme şeklindeki ucuz popülist siyasetini geçmişte birçok kez deneyimlemiş bulunmaktayız. Gökçek yine aynı popülist siyasetin peşinde koşmaktadır ve hukuk tanımadığını bir kez daha göstermektedir. Yargının hatalı olduğu kanaatine vardığı bir konuda izlenen bu siyaset tarzı yargının haklı gördüğü davacı tarafı suçlamakta ve dolayısıyla yargının itibarını kamuoyu nezdinde zedelemektedir. Bunun yanı sıra TMMOB ve Odalarımızı da eleştirilerin hedefi haline getirmeye çalışarak, ülke ve kamu kaynaklarını müsrifçe harcayarak kamu zararı oluşturduğunu gizlemek istemektedir.

Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi?nden bu yargı kararlarını küçük değişikliklerle oyalamak yerine burada sergilediği "duyarlılığı" sergilemesini ve kararları uygulamasını bekliyoruz. AOÇ Ana Planı?nın iptali ile Kaçak Saray ve Ankapark da dayanaksız kalmıştır, Ankara Büyükşehir Belediyesi buradaki faaliyetleri de aynı mahkeme kararına istinaden durdurmakla yükümlüdür, aynı ?duyarlılığı? burada da sergilemesi gerekmektedir.

Mahkeme kararının uygulanması için, meclis kararı alınmasına gerek yoktur.Aklı selim her yönetici bunu bilir.Bu Melih Gökçek`in hukuku arkadan dolanmak üzere her zaman yaptığı bir yöntemdir. Ayrıca, yol kapatılmasına ilişkin alınan meclis kararının iptal edilmesi, Ana plan davasında alınan plan iptali kararını ortadan kaldırmaz. Bu aşamada yeni plan yapılması gündemde iken, 2006 yılında Büyükşehir Belediyesine verilen, AOÇ alanlarına ilişkin plan yapma yetkisini gerçekleştirememiş, hazırladığı her planın planlama ilke ve esaslarına, teknik gerekliliklerine aykırı olarak hazırlandığı gerekçeleriyle her defasında iptal edilmiştir. Bu nedenle AOÇ alanlarında Plan yapma yetkisinin Büyükşehirden alınması zorunluluktur.

Ankara Ulaşımı Melih Gökçek yönetiminde 22 yıldır içinden çıkılamaz bir hal almıştır.  ulaşımı özellikle özel araç kullanımı üzerine kurgulayan bu anlayış,22 yıldır Ankara`da bir metre metro yapamamış ve metro yapma yetkisi elinden alınmıştır. Ankapark gibi bir oyuncak alanına dinozor ve robot doldurarak Ankara`nın bütçesini kendi kişisel fantezilerine harcamıştır.  Toplu taşıma ve planlı bir ulaşıma yatırım yapacağına, Ankaralılara daha fazla yol, daha fazla katlı kavşak, daha hızlı trafik ve maalesef daha fazla trafik kazası daha fazla ölüm ve yaralanma olarak geri dönen bir ulaşım sistemini reva görmüştür. Bu yaklaşımla Ankara?nın ulaşım sorunu çözüme değil çözümsüzlüğe itilmiştir.

Ankara Bulvarı da bu çözümsüzlüğün bir ürünüdür ve Ankara ulaşım sorununa deva olmayacaktır:

1-      Ankara Bulvarı Etimesgut?tan başlayarak Gazi Mahallesi?ne kadar hiçbir meskûn alanla ilişki kurmadan bir hiçliğin ortasında seyreden, AOÇ arazilerini parçalayan ve talana hazırlayan bir projedir.

2-      Ankara Bulvarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi?nin Ankaralılara "Ankaralı ulaşımda konforu Ankara Bulvarı ile yaşıyor." şeklinde reklamını yaptığı Ankara?nın ana arteri niteliğindeki beş yolundan birisidir ve ne hikmetse bu ana arterlerden ikisinde -Ankara Bulvarı bunlardan birisidir.- toplu ulaşım yoktur, birinde ise dolmuş ağırlıklı toplu ulaşım vardır. Ankaralı ulaşımda konforu yaşamak için özel araç kullanmaya mahkûm edilmiştir.

3-      Ankara Bulvarı neredeyse geçtiği bütün güzergah boyunca Ankara Banliyö Hattı?na paralel ilerlemektedir fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi, TCDD tarafından işletilen ve Sincan?dan kent merkezine sadece 32 dakika -ki Ankara Büyükşehir Belediyesi?nin işlettiği metro Sincan ile kent merkezi arasını 1 saat 10 dakikada kat etmektedir.-  gibi kısa bir sürede ulaşan Ankara Banliyö?sü Ankara ulaşımına entegre etmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı gibi çözümsüzlükler peşinde koşmak yerine hâlihazırda yapılan yatırımı verimli hale getirmeye çalışmalıdır.

4-      Ankara Bulvarı, Ankara Ulaşım Ana Planı?nın hazırlanması sürecinde bu planı beklemeden uygulamaya konulmuştur. Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi?nden ulaşımı bütüncül bir şekilde ele alacak bir plan beklerken Ankara Büyükşehir Belediyesi henüz hazırlanma aşamasında olan planı tabiri caizse delik deşik ederek Ankaralıların beklentilerine karşılık vermiştir(!)

Anayasal bir kuruluş olarak bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunan, kamu görevi yapan meslek odaları olarak, bu gerekçelerimiz yargı nezdinde haklı görülmüş ve AOÇ planı içerisinde bulunan bu yolun tekniğe ve hukuka sığmadığı ispatlanmıştır. Yargının bu kararıyla birlikte başta Kaçak Saray, Ankapark ve Ankara Bulvarı olmak üzere AOÇ üzerinde yürütülen talanın durdurulması, AOÇ`nin yeniden kamusallaştırılmasını gerektiğini savunuyoruz.Anayasanın bize verdiği kamu görevlerimizi yerine getirirkenmeslek Odalarımıza,Oda yöneticilerimize karşı girişilen linç kampanyalarını bir kez daha kınayarak, hukuksal girişim başlattığımızı bilgilerinize sunuyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Peyzaj Mimarları Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

Şehir Plancıları Odası Ankara ŞubesiTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası