T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI DUYURUSU

Adli Yargı Adalet Komisyonunca 2016 yılı için Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri (Hukuk) ve Mütercim bilirkişi listeleri oluşturulacağından, Ankara il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevini ifa etmek üzere 12-30 Ekim 2015 tarihleri arasında bilirkişilik için Adli Yargı Komisyonuna başvurabilirler.

Eklenme Tarihi: 08/10/2015

T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI DUYURUSU

 

Adli Yargı Adalet Komisyonunca 2016 yılı için Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri (Hukuk) ve Mütercim bilirkişi listeleri oluşturulacağından, 

 

Ankara il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevresi dahilinde bilirkişilik görevini ifa etmek üzere 12-30 Ekim 2015 tarihleri arasında bilirkişilik için Adli Yargı Komisyonuna başvurabilirler.

 

Başvuru koşulları ve formları  ektedir.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası