Ankara İçmesuyu Durumu Raporu

(02 Kasım 2015 itibariyle)

Eklenme Tarihi: 02/11/2015

ANKARA`YA SAĞLANAN SU

 

Ekim Ayı ile birlikte tatil sezonunun bitmesi, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin açılması, sağlık sektörünün yüksek kapasite ile çalışacağı ve tatil sezonunun kapanarak çalışanların ve emeklilerin geri döneceği dikkate alındığında, Ankara`da kullanılacak şebeke suyu miktarının da artacağı tahmin edilmesine karşın, park-bahçe ve çim sulamasında büyük ölçüdeki düşüş toplam brüt su tüketiminde göreceli bir azalmaya neden olmuştur.

 

Oysa, Haziran Ayı sonlarından Ekim ayı başına kadar Çubuk-II Barajı dışında Ankara içmesuyu barajlarından günde brüt bir milyon ile bir milyon üç yüz bin metreküp arasında içmesuyu amacıyla su çekilmiş ve İvedik Arıtma tesisinde arıtılmıştı. Bu dönemde, okulların ve üniversitelerin kapalı olması ve Ankaralıların azımsanamayacak bir bölümünün tatile çıkmasına rağmen su tüketimi azalmamış, aksine ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu miktar 31 Temmuz günü (Çubuk-II barajından sağlanan 70 100 metreküp hariç), 1 289 300 metreküp ile rekor bir düzeye ulaşmıştır. Ancak Ekim ayı ile birlikte Ankara`daki su tüketimi azalmış ve son bir ay içerisinde 920 bin ile 1 milyon 100 bin metreküp arasında gerçekleşmiş bulunmaktadır.

 

Çubuk-II Barajından Pursaklar İçmesuyu Arıtma Tesisine ise son beş aydır günde 39 ile 69 bin metreküp arası hamsu iletilmiş bulunmaktadır.

 

 

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ekim ayı boyunca Ankara`ya su sağlayan içmesuyu barajlarında doluluk oranlarındaki düşüş ‘istikrarlı` bir biçimde sürmüştür.

 

02 Kasım 2015 itibariyle

Ankara`ya İçmesuyu Sağlayan Barajlardaki Doluluk Oranları

          Yüzde (%)

 

Baraj Adı

Bize göre

ASKİ`ye göre

Kurtboğazı

55,71

59,64

Çamlıdere

19,72

28,92

Eğrekkaya

79,63

86,65

Akyar

48,37

57,75

Kavşakkaya

52,65

55,99

Çubuk-II

68,30

69,04

TOPLAM

29,22

38,16

 

 

 

 

 

    

Görülebileceği gibi, 02 Kasım 2015 günü itibariyle tüm barajlardaki doluluk oranları ortalaması bizce %29,22 iken, ASKİ`nin web sitesinde yer alan oran ise %38,16`dır.

 

Bu farkın ana nedeni, Çamlıdere Barajı doluluk oranındaki hesaplamadan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, anılan barajın ölü hacmi, dolayısıyla aktif, kullanılabilir hacmi ASKİ tarafından farklı olarak değerlendirilmektedir. Oysa gerek ‘Ankara İçmesuyu Master Planı`nda, gerekse Çamlıdere Barajı planlaması ve projesinde gerçek değerler yer almaktadır. Anılan İdarenin minimum su alma kotunun altında kabul ettiği ve baraj ölü hacminden pompaj ile çektiği bir seviyeyi dikkate alarak buna göre hesaplamalar yaptığı tahmin edilmektedir.

 

 

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK ORANLAR

2014 yılının bütününde (Kesikköprü barajı dışında) söz konusu barajlardaki toplam ortalama doluluk oranının en düşük düzeyi %18,05 olarak 28 Aralık 2014 Pazar günü hesaplanmıştır. 2015 yılı bütününde ise %30,2 ile bugün gerçekleşmiştir.

 

2015 yılı içinde içmesuyu barajları toplamı ortalama doluluk oranının en düşük düzeyi 01 Ocak`ta %19,93 olmuştur. 2015 yılı içerisinde en yüksek düzeyi ise 05 Mayıs günü %37,27 olarak gerçekleşmiştir. 05 Mayıs`tan 20 Mayıs`a kadar Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajların toplam doluluk oranlarında ‘istikrarlı` düşüş yaşanmıştır. Bu oran 20 Mayıs günü %36,72`ye kadar inmiştir. Ancak Haziran ayı boyunca baraj havzalarına düşen ve akışa geçen yağışlarla bu oran 03 Temmuz günü %40,16ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

 

Ankara içmesuyu barajlarındaki toplam doluluk oranı 03 Temmuz gününden buyana sürekli düşmüş ve an itibariyle % 29,22`dir.

 

 

BUHARLAŞMA KAYIPLARI ve SULAMAYA VERİLEN SU

04 Temmuz gününden başlayarak doluluk oranlarındaki düşüşün ana nedeni düzenli yağışların kesilmiş olmasının yanı sıra sadece son 16 haftada baraj göllerimizden yaklaşık toplam 31 milyon 300 bin metreküp buharlaşmanın gerçekleşmesi ile birlikte sulama amacıyla da yaklaşık 7 milyon 730 bin metreküp suyun çekilmiş olmasıdır.

 

Bir başka anlatımla; son 4 ayda Ankara içmesuyu barajlarından buharlaşan brüt su miktarı, Ankara`nın yaklaşık 2 aylık net içmesuyu tüketimine ulaşmış bulunmaktadır!

 

Not:

1) 15 Ekim gününden buyana Ankara içmesuyu barajlarından sulama amacıyla su çekilmemektedir.

2) 27 Ekim gününden itibaren Ankara içmesuyu baraj gölleri yüzeyinden kayda değer bir buharlaşma olmamıştır.

 

 

SONUÇ

İvedik Arıtma Tesisi ile eviniz arasındaki ana besleme hatlarında, ara depolarda, pompa istasyonlarında, ev bağlantınızda, konutunuz/apartmanınız içerisindeki su tesisatında ve deponuzda herhangi bir kayıp/kaçak vb kirlenme riski taşıyan dış unsurlar bulunmuyorsa, musluklarınızdan akan Ankara şebeke suyunu dilediğiniz biçimde tüketebilirsiniz.

 

 

İMO Ankara Şubesi, Ankara Su Çalışma Birimi adına

Hasan Akyar

02 Kasım 2015

 

 

ANKARA`DAKİ SU FİYATI:

 

Ankara`daki konutların kullandığı su birim fiyatı Eylül ayında metreküp başına 2 lira 98,5 kuruş iken, Ekim ayı faturalarına yansıyan birim fiyat 3 lira 3,3 kuruşa yükseltilmiştir. Geçtiğimiz ay içinde Ankara içmesuyuna yaklaşık yüzde 1,61 oranında zam yapılmıştır.

 

Ankara`da ASKİ abonelerinin faturalarına yansıyan su bedelleri toplamı 5 farklı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; su bedeli, atıksu bedeli, Şube yolu payı, KDV ile Çevre Vergisidir.

 

Su birim fiyatındaki artış, ‘şube yolu payı` ve ‘Çevre Vergisi` hariç diğer kalemlere de yansımaktadır. 2015 yılı içinde ‘şube yolu payı` aylık maktu 4,89 TL olup, ‘Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 kuruştur.

 

Atıksu bedeli su bedelinin %50`si olarak eklenmekte, ayrıca toplam tutar üzerinden %8 oranında KDV eklenmektedir. Ancak, faturalarınızdaki kalemleri dikkatli bir biçimde incelediğinizde söz konusu KDV oranının % 10`un üzerinde tahakkuk ettirildiği görülebilecektir.

 

 

 

YİNELEDİĞİMİZ TEMEL BİLGİ:

 

Ankara`ya içme, kullanma ve endüstri suyu sağlayan (Kesikköprü Barajı dışında) tüm yüzeysel su kaynakları depoladıkları suları cazibeyle (pompajsız) Ankara`nın yine Kuzey`inde yer alan arıtma tesislerine aktarmaktadır.

 

Bunlardan Akyar barajı sularını Eğrekkaya barajına, Eğrekkaya ve Kavşakkaya barajları da Kurtboğazı barajına depoladıkları suları aktarmaktadır. Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarından da hamsu İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Çubuk-II Barajında depolanan sular ise Pursaklar İçmesuyu Arıtma Tesisine verilmektedir.

 

Halen yapımı sürdürülen Gerede Sistemi`nin hizmete alınması ile Filyos yukarı havzasından bulunan Ulusu Çayı suları ise Çamlıdere barajına iletilmiş olacaktır.

 

Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı da yaklaşık 130 kilometrelik birbirine paralel 3 isale hattı ile (yaklaşık 720 metre terfi yüksekliği ile –pompajla-) yine İvedik Arıtma Tesisine bağlanmaktadır.

 

02 Nisan Perşembe gününden buyana, yaklaşık 7 aya yakın bir süredir Ankara`yaKızılırmak hamsuyu iletilmemiştir.Yılbaşından buyana geçen 300 gün içerisinde sadece 85 gün Kesikköprü Barajından Kızılırmak hamsuyu Ankara`ya pompalanmıştır. Söz konusu 85 günde bu miktar toplam (brüt olarak) 21 035 000 metreküp olmuştur.

 

Uzun yıllar gözlemler göstermiştir ki, Anadolu`da derelerin çayların ırmakların kuruduğu ya da en az su taşıdığı mevsim sonbahar ortaları, Ekim ayı sonlarıdır.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası